Windowsi rakendus E-post

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Rakenduse E-post kiirklahvid

Siit leiate loendi kiirklahvidest, mida saate rakenduses E-post kasutada.

Klahvid Toiming
Klahvid

Ctrl+R

Toiming

Vastamine

Klahvid

Ctrl+Shift+R

Toiming

Kõigile vastamine

Klahvid

Ctrl+F

Toiming

Edasi saatmine

Klahvid

Ctrl+M

Toiming

Üksuse teisaldamine mõnda teise kausta

Klahvid

Ctrl+J

Toiming

Sõnumi vaheldumisi rämpspostiks ja mitte-rämpspostiks märkimine

Klahvid

Ctrl+Shift+U

Toiming

Ainult lugemata sõnumite kuvamine

Klahvid

Ctrl+Shift+A

Toiming

Kõigi sõnumite kuvamine

Klahvid

Ctrl+Shift+E

Toiming

Kaustasuvandite kuvamine

Klahvid

Ctrl+U

Toiming

Lugemata märkimine

Teksti allakriipsutamine (e-kirja kirjutamisel)

Klahvid

Ctrl+Q

Toiming

Loetuks märkimine

Klahvid

Ctrl+A

Toiming

Kõigi sõnumite valimine

Klahvid

Insert

Toiming

Vaheldumisi sõnumite lipuga märkimine ja neilt lipu eemaldamine

Klahvid

Ctrl+N

Toiming

Uus sõnum

Klahvid

F5

Toiming

Sünkroonimine

Klahvid

Alt+B

Toiming

Nupu Salakoopia aktiveerimine

Klahvid

Alt+C

Toiming

Nupu Koopia aktiveerimine

Aktsepteerimine

Klahvid

Alt+D

Toiming

Keeldumine

Klahvid

Alt+T

Toiming

Nupu Adressaat aktiveerimine

Ebalev

Klahvid

Alt+V

Toiming

Kutse kalendris avamine

Klahvid

Alt+S

Toiming

Sõnumi saatmine

Klahvid

Ctrl+O

Toiming

Sõnumi avamine uues aknas

Klahvid

Ctrl+Alt+S

Toiming

Ühe kindla saatja ühe sõnumi või kõigi sõnumite kustutamise võimaluste pakkumine

Klahvid

Alt+I

Toiming

Manuse lisamine

Klahvid

Ctrl+Shift+F

Toiming

Fondi valimine

Klahvid

Ctrl+tühikuklahv

Toiming

Vormingu eemaldamine

Klahvid

Ctrl+Y

Toiming

Uuesti tegemine

Klahvid

F4

Toiming

Uuesti tegemine

Klahvid

Ctrl+[

Toiming

Fondisuuruse ühe punkti võrra vähendamine

Klahvid

Ctrl+]

Toiming

Fondisuuruse ühe punkti võrra suurendamine

Klahvid

Ctrl+Shift+,

Toiming

Fondisuuruse vähendamine

Klahvid

Ctrl+Shift+.

Toiming

Fondisuuruse suurendamine

Klahvid

Ctrl+K

Toiming

Lingi lisamine

Klahvid

Ctrl+E

Toiming

Keskele

Klahvid

Ctrl+L

Toiming

Taane vasakule

Klahvid

Ctrl+R

Toiming

Taane paremale

Klahvid

Ctrl+Shift+L

Toiming

Täpploend

Klahvid

Ctrl+M

Toiming

Taande lisamine teksti valimisel

Klahvid

Ctrl+Shift+M

Toiming

Taane vasakule

Klahvid

Tab või Shift+Tab

Toiming

Taane paremale/vasakule, kui tekst on valitud või fookus on loendis

Klahvid

Shift+Tab

Toiming

Pöördjärjestuses läbi vahekaartide liikumine, kui fookus pole loendis

Klahvid

Ctrl+'

Toiming

Diakriitik

Klahvid

Ctrl+,

Toiming

Sedii

Klahvid

Ctrl+Shift+6

Toiming

Tsirkumfleks

Klahvid

Ctrl+Shift+;

Toiming

Treema

Klahvid

Ctrl+`

Toiming

Graavis

Klahvid

Ctrl+Shift+7

Toiming

Ligatuur

Klahvid

Ctrl+Shift+2

Toiming

Ring

Klahvid

Ctrl+/

Toiming

Kaldkriips

Klahvid

Ctrl+Shift+`

Toiming

Tilde

Klahvid

Alt+Ctrl+Shift+1

Toiming

Pööratud hüüumärk

Klahvid

Alt+Ctrl+Shift+/

Toiming

Pööratud küsimärk

Klahvid

Ctrl+Shift+S

Toiming

Korrastamine

Klahvid

Ctrl+E

Toiming

Otsing

Klahvid

Ctrl+Z

Toiming

Tagasivõtmine

Klahvid

Ctrl+B

Toiming

Paks

Klahvid

Ctrl+I

Toiming

Kursiiv

Klahvid

Ctrl+U

Toiming

Allakriipsutus

Klahvid

Ctrl+C

Toiming

Kopeerimine

Klahvid

Ctrl+V

Toiming

Kleepimine

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

Mustandi salvestamine

Klahvid

F6

Toiming

E-kirja kirjutamisel fookuse viimine saatmisnupule

Järgmine: Konto eemaldamine