Rakendus Kaardid: KKK

Kuva kõik

Kuidas ettevõtet või aadressi otsida?

 1. Sisestage otsingutekst väljale Otsi ja hangi juhised või hakake rakenduses mis tahes kohas tippima. Tippmisel kuvatakse paan OTSING.

 2. Kui olete valmis, koputage või klõpsake nuppu Otsi Nupp Otsing.

Kaardilt otsingutulemite eemaldamiseks sulgege paan OTSING.

Kuidas ettevõtte üksikasju vaadata?

Ettevõtte üksikasjade kuvamiseks otsingutulemites koputage või klõpsake ettevõtte üksikasjapaani avamiseks ettevõtte nime. See paan sisaldab lisasuvandeid ja pilte (kui saadaval). Võimalikud suvandid on järgmised: JuhisedNupp Juhised, LähedusesNupp Läheduses ja HelistaHelistamise nupp.

Kuidas mõnda asukohta liikumise juhiseid hankida?

 1. Alustage asukoha tippimist. Kuvatakse paan OTSING. Kui olete asukoha sisestamise lõpetanud, siis koputage või klõpsake nuppu Otsi Nupp Otsing.
 2. Mitme tulemi kuvamise korral koputage või klõpsake soovitud tulemit.

 3. Koputage või klõpsake nuppu JUHISED ja sisestage saatja aadress.

  Kui soovite vältida teemaksu ja kiirteid, koputage või klõpsake valikut Suvandid, tehke valik ning lehele JUHISED naasmiseks koputage või klõpsake uuesti suvandite nuppu.

 4. Seejärel koputage või klõpsake nuppu OtsiNupp Hangi juhised.

Kaardil oleva nööpnõelaga tähistatud asukohta liikumise juhised

 1. Koputage või klõpsake nööpnõela.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Juhised Nupp Juhised.
 3. Koputage või klõpsake käsku Juhised siia.

  Kui soovite vältida teemaksu ja kiirteid, koputage või klõpsake valikut Suvandid, tehke valik ning lehele JUHISED naasmiseks koputage või klõpsake uuesti suvandite nuppu.

 4. Koputage või klõpsake nuppu OtsiNupp Otsing.

Kuidas vahetada tee- ja aerovaadet?

Tee- Nupp Teevaade või aero- Nupp Aerovaade kaardilaadi valimiseks koputage või klõpsake nuppu Kaardi laad.

Märkus

 • Nupu Kaardi laad ilme muutub vastavalt praegusele vaatele ja tähistab seda kaardilaadi, mis kuvatakse nupu koputamisel või klõpsamisel. Näiteks kui kaarti kuvatakse teevaate laadis, siis kuvatakse nupul aerofotot. Kui koputate või klõpsate nuppu, siis kuvatakse kaart aerovaates.

Kuidas kuvada kaardil liiklust?

 1. Nipsake kuval alt üles. (Kui kasutate hiirt, tehke rakenduses paremklõps.)

 2. Koputage või klõpsake valikut Liiklus.

Kaardil kuvatakse ülekattena liiklusteave. Väljalülitamiseks järgige samu juhiseid.

Kuidas lemmikuid lisada või redigeerida?

Otsingutulemi lisamine kausta Lemmikud

 • Koputage või klõpsake otsingutulemit ja klõpsake seejärel nööpnõela või ettevõtte üksikasjapaani nuppu Lisa lemmik Lemmikute lisamise nupp.

Märkus

 • Kui otsingutulem on ettevõte ja ettevõtte üksikasjapaan pole kuvatud, siis peate võib-olla otsingutulemit nupu Lisa lemmik Lemmikute lisamise nupp kuvamiseks teist korda koputama või klõpsama.

Lemmiku redigeerimine lemmikute loendi kaudu

 1. Nipsake kuval alt üles. (Kui kasutate hiirt, tehke rakenduses paremklõps.)

 2. Koputage või klõpsake paani LEMMIKUD.

 3. Nipsake redigeeritaval lemmikkohal või marsruudil allapoole või paremklõpsake seda.

 4. Koputage või klõpsake kuva allosas nuppu Muuda.

Märkus

 • Kui valitud on mitu lemmikut, siis suvandit Redigeeri ei kuvata.

Kuidas saab määrata kodu või töö asukoha?

 1. Sisestage aadress otsinguväljale ja koputage või klõpsake vastavat otsingutulemit.

 2. Seejärel klõpsake nuppu Lisa lemmikuks Lemmikute lisamise nupp.
 3. Sisestage kodule hüüdnimi ja klõpsake nuppu Määra kodukohaks või Määra töökohaks.

Kuidas otsinguajalugu tühjendada?

 1. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja siis koputage valikut Suvandid. (Kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted ning valikut Suvandid.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Tühjenda otsinguajalugu.

Mis kiirklahve saab kasutada?

Vajutatav klahv Tegevus
Vajutatav klahv

Ctrl+Y

Tegevus

Kaardilaadide aero- ja teevaade vahetamine

Vajutatav klahv

Ctrl+1

Tegevus

Teevaate kuvamine

Vajutatav klahv

Ctrl+2

Tegevus

Lennultvaate kuvamine

Vajutatav klahv

Ctrl+plussmärk (+)

Tegevus

Sissesuumimine üksikasjalikuma kaardivaate kuvamiseks

Vajutatav klahv

Ctrl+miinusmärk (-)

Tegevus

Väljasuumimine suurema kaardiala kuvamiseks

Vajutatav klahv

Nooleklahvid (paremale, vasakule, üles ja alla)

Tegevus

Kaardi liigutamine soovitud suunas

Vajutatav klahv

Ctrl+Home

Tegevus

Praeguse asukoha paigutamine kaardi keskele

Vajutatav klahv

Ctrl+D

Tegevus

Juhiste hankimine

Vajutatav klahv

Ctrl+F

Tegevus

Ettevõtte või koha otsimine

Vajutatav klahv

CTRL+M

Tegevus

Kaardi tühjendamine

Vajutatav klahv

Ctrl+P

Tegevus

Kaardi printimine

Vajutatav klahv

Ctrl+T

Tegevus

Kaardil liiklusteabe kuvamine või peitmine

Vajutatav klahv

Ctrl+S

Tegevus

Rakenduse Kaardid kinnitamine avakuvale

Vajutatav klahv

Ctrl+F

Tegevus

Paani OTSING avamine

Vajutatav klahv

Ctrl+D

Tegevus

Paani JUHISED avamine

Vajutatav klahv

Ctrl+S

Tegevus

Paani KOHALIK avamine

Vajutatav klahv

Ctrl+tagasilükkeklahv

Tegevus

Praeguste tulemite tühjendamine

Vajutatav klahv

Ctrl+G

Tegevus

Valitud tulemi üksikasjade lehe kuvamine või peitmine

Vajutatav klahv

Ctrl+E

Tegevus

Valitud lemmiku redigeerimine

Vajutatav klahv

Ctrl+J

Tegevus

Lemmiku lisamine või eemaldamine

Kuidas probleemist teatada?

 1. Tagasiside saatmiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja siis koputage valikut Tagasiside. (Kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted ning valikut Tagasiside.)

 2. Täitke need juhised tagasiside esitamiseks.

Lisaks saate rakenduses teatud asukohtade puhul koputada või klõpsata nuppu Teata probleemist.

Täiendava abi saamiseks saate esitada Windowsi foorumis küsimusi selle rakenduse teistele kasutajatele ja IT-asjatundjatele.

Kas vajate rohkem abi?