Rakendus Uudised: KKK

Kuva kõik

Kuidas uudisteallikaid avakuvale lisada (kinnitada)?

Rakendus Bingi uudised võimaldab teil rakenduses esiletõstetud allikatest pärit uudiseid avakuvale lisada ehk kinnitada.

 1. Avage uudisteallikas.

 2. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 3. Koputage või klõpsake rakenduse allosas nuppu Kinnita avakuvale.

 4. Klõpsake hüpikaknas nuppu Kinnita avakuvale.

Kuidas rakendust Bingi uudised kohandada?

Saate vastavalt oma huvidele sisu hõlpsalt lisada ja eemaldada ning jaotisi vastavalt soovile ümber paigutada. Saate lisada uudistes sisalduvaid teemasid (nt artikleid ettevõtete, kuulsuste või probleemide kohta). Samuti saate lisada kõige usaldusväärsematest uudisteallikatest pärit lugusid, meie toimetajate valitud parimatest allikatest pärit populaarsemaid uudiseid või muudest riikidest pärit uudiseid.

 1. Nipsake jaotises Bing Daily kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Customize.

 3. Klõpsake nuppu + selle sisutüübi kõrval, mida soovite lisada: teemad, allikad, toimetaja valikud või uudised teistest riikidest.

 4. Saate pukseerides muuta jaotiste järjekorda või eemaldada jaotise, koputades või klõpsates jaotise punast nuppu X.

Võtke arvesse, et see funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kuidas huvipakkuvaid uudisteemasid jälgida?

Rakendus Uudised võimaldab vastavalt teie valitud märksõnadele hõlpsalt jälgida teie valitud teemadega seotud lugusid.

 1. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake kuva allosas oleval tööriistaribal nuppu Customize.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Topics.

 4. Sisestage teema, mida soovite jälgida. Koputage või klõpsake nuppu Add.

 5. Rakendusse Bingi uudised lisatakse uus jaotis. Vaikimisi lisatakse see teiste jaotiste lõppu, kuid saate selle soovitud kohta pukseerida.

Võtke arvesse, et see funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kuidas uudisteemat eemaldada?

Rakendus Uudised võimaldab kohandatud teemasid eemaldada.

 1. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake kuva allosas oleval tööriistaribal nuppu Customize.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Topics.

 4. Eemaldage teema, koputades või klõpsates jaotise punast nuppu X.

Võtke arvesse, et see funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kuidas vaadata konkreetsest allikast pärit uudiseid?

Rakendus Bingi uudised võimaldab hõlpsalt populaarsemate uudistepakkujate sisu otsida.

 1. Otsige rakendusest Bingi uudised kerides üles jaotis Sources või nipsake kuva ülaservast allapoole (või tehke hiirega paremklõps) ja koputage või klõpsake valikut Sources.

 2. Sirvige vasakul asuvate vahekaartide abil allikaid kategooriate kaupa. Mujalt maailmast pärit sisu valimiseks saate kasutada ka paremas ülanurgas asuvat menüüd või sisestada allika nime otsinguväljale.

 3. Soovitud allikast pärit sisu nägemiseks koputage või klõpsake allika nime.

Kuidas vaadata konkreetse riigi uudiseid?

Rakendus Bingi uudised pakub kordumatut sisu kümnete riikide inimestele.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Sources.

 3. Klõpsake kuva vasakul küljel kuvatavate vahekaartide seas vahekaarti International News, et näha rakenduses Bingi uudised paljude maailma piirkondade uudiseid.

 4. Või kasutage konkreetse allika valimiseks paremas ülanurgas asuvat rippmenüüd.

Kuidas esiletõstetud allikatest pärit uudiseid lugeda?

Rakendus Bingi uudised sisaldab põhjalikke ülevaateid kõige usaldusväärsematelt uudisteagentuuridelt.

1. võimalus

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake rakenduse ülemisel ribal jaotises Featured esile tõstetud uudisteagentuuride nimesid.

2. võimalus

 1. Liikuge rakenduse avakuval nipsates jaotisse Sources.

 2. Koputage või klõpsake mõne loetletud uudisteagentuuri nime.

Kuidas vaadata paljudest soovitatud allikatest pärit uudiseid?

Bingi uudised pakub paljusid soovitatud uudisteallikaid.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Valige Sources.

 3. Nipsake üle erinevate kategooriate paanide (nt äri ja tehnoloogia).

 4. Soovitud allika sisu kuvamiseks koputage või klõpsake allikat.

Kuidas lisada allikat rakendusse Bingi uudised?

Saate oma lemmikallikaid rakendusse Bingi uudised lisada otse avakuva kaudu.

 1. Liikuge nipsates või kerides rakenduse Bingi uudised jaotisse Sources.

 2. Koputage või klõpsake nuppu +.

 3. Sirvige allikaid vasakul asuvaid vahekaarte koputades või klõpsates või otsige konkreetset allikat.

 4. Allikate lisamiseks avakuvale koputage või klõpsake allika nime kõrval nuppu +.

Kuidas rakenduses Bingi uudised RSS-kanalit tellida?

Kas te ei leia otsitavat sisu? Bingi uudised võimaldab teil oma RSS-kanaleid jälgida.

 1. Liikuge kerides rakenduse Bingi uudised jaotisse Sources.

 2. Koputage või klõpsake nuppu +.

 3. Sisestage otsinguväljale selle RSS-i URL, mille soovite tellida.

 4. Kuvatakse sisestatud kanali nimi.

 5. Koputage või klõpsake allika nime kõrval nuppu +.

Võtke arvesse, et see funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kuidas muuta artiklite fondisuurust?

Valida saate nelja fondisuuruse (väike, keskmine, suur või ülisuur) vahel.

 1. Valige loetav artikkel.

 2. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 3. Koputage või klõpsake rakenduse allosas oleval ribal nuppu Text Size ja valige soovitud suurus.

Kuidas hiire ja klaviatuuri abil rakenduses liikuda?

Windows 8 on optimeeritud puuteekraanide jaoks, kuid selle kõiki funktsioone saate kasutada ka klaviatuuri ja hiire abil.

 1. Ülemise ja alumise navigeerimisriba kuvamine: tehke hiirega paremklõps või vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Z.

 2. Rakenduse sulgemine: klõpsake rakendust ja hoidke hiireklahvi all, hoides rakendust kuva üleval keskel. Lohistage rakendus kuval alla ja sulgemiseks vabastage. Või vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Alt+F4.

 3. Sisu kerimine: järgmiste uudiste kuvamiseks saate kasutada kuva allosas asuvat kerimisriba. Kui teie hiirel on kerimisratas, toimib ka see. Kui kasutate klaviatuuri, kasutage edasi- ja tagasikerimiseks edasi- ja tagasinoolenklahvi.

Kuidas uudiste sisu värskendada?

Kui liigute rakenduses ringi, värskendab Bingi uudised sisu automaatselt, kuid saate sisu ka ise värskendada.

 1. Avage rakenduses mõni jaotis (nt rakenduse Bingi uudised avakuva).

 2. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Refresh.

Kuidas esitada rakenduse Bingi uudised kohta tagasisidet?

Teie tagasiside on meie jaoks oluline ja me otsime alati viise, kuidas rakendust paremaks muuta. Meie poole pöördumiseks tehke järgmist.

 1. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole või vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + C.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Settings ja valige käsk About.

 3. Koputage või klõpsake käsku Feedback.

 4. Sisestage kuvatavasse vormi oma tagasiside ja koputage või klõpsake nuppu Submit.

Märkus.

 • Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt riigi poliitikast, kehtivatest piirangutest ja saadaolevatest andmeteenustest olla piirkonniti erinevad.

Kas vajate veel abi?