Windowsi rakendus E-post

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Postkasti korraldamine

Rakendus Meil sisaldab uusi võimalusi postkasti sisu korraldamiseks.

Rakendus Meil meilisõnumite uute vaatamisvõimaluste esiletõstmisega
Kuva kõik

Lemmikud

Kellegi lisamine oma lemmikute hulka on suurepärane võimalus korraldada nende inimeste saadetud meilisõnumeid, kes on teie jaoks kõige olulisemad – näiteks teie ülemus, töökaaslased, pereliikmed või sõbrad. Kui lisate kellegi oma lemmikute hulka, näete kohe kõiki sõnumeid, mille see inimene on teile saatnud. Nii pääsete kiiresti juurde nende inimeste saadetud sõnumitele ja näete alati kohe, kui nad on teile uue sõnumi saatnud (lemmikute hulka lisatud inimeste nimede kõrval kuvatakse nendelt saadud uute sõnumite arv). Inimeste lisamisel lemmikute hulka saate soovi korral ka teatise selle kohta, kui keegi neist inimestest on teile meilisõnumi saatnud.

Märkus.

 • Kellegi lisamisel lemmikute hulka ei teisaldata sõnumeid sisendkaustast. See annab teile lihtsalt veel ühe võimaluse kindlate inimeste saadetud sõnumitest mugavalt ülevaade saada.

Alustuseks pakume teile loendis Lemmikud soovitusi lähtuvalt sellest, kui sageli te kindlate inimestega suhtlete, kuid soovi korral saate loendit kohandada sinna inimesi lisades või sealt inimesi eemaldades. Selleks tehke järgmist.

 1. Koputage või klõpsake nuppu Inimesed.

 2. Jaotises Sagedased koputage või klõpsake soovitud inimese nime kõrval nuppu Lisa, et teisaldada see inimene loendisse Lemmikud.

  Lemmikute lisamine rakendusse Meil

  Kui te ei näe kedagi jaotises Sagedased, koputage või klõpsake kontaktiloendist inimeste otsimiseks ja lisamiseks nuppu Sirvi kontakte. Seejärel saate nad ülalkirjeldatud viisil teisaldada loendisse Lemmikud.

Pärast soovitud inimeste lisamist koputage või klõpsake mõne inimese nime, et vaadata kõiki meilisõnumeid, mis ta on teile saatnud. Kui soovite vaadata lemmikuteks märgitud inimeste saadetud kõigi sõnumite loendit, koputage või klõpsake nuppu LemmikudNupp Lemmikud.

Teabelehed ja suhtlusvõrgustike uudised (saadaval ainult Outlook.com'is)

Teabelehed ja suhtlusvõrgustike teated talletatakse teie sisendkaustas automaatselt omaette kaustades, et saaksite neid vaadata täpselt siis, kui ise soovite. Samuti aitab see teil Outlook.com'i sisendkausta korras hoida, et pere, sõprade ja teiste oluliste inimeste saadetud sõnumid ei jääks teil eksikombel kahe silma vahele.

 • Teabelehed. Sellesse kausta teisaldatakse sooduspakkumised, allahindlustega seotud teabelehed ja kaupluste või veebisaitide saadetud sõnumid.

 • Suhtlusuudised. Sellesse kausta teisaldatakse suhtlusvõrgustikest (nt Facebook, LinkedIn ja Twitter) saabuvad sõnumid.

Märkus.

 • Neid sõnumeid ei kuvata enam teie sisendkaustas.

Soovi korral saate valida, milliseid sõnumeid soovite vaadetes Teabelehed ja Suhtlusuudised näha, teisaldades sõnumeid sisendkaustast nendesse vaadetesse ja vastupidi. Seda tuleb teil teha ainult üks kord: vanemate sõnumite teisaldamise eest hoolitseme juba meie ise ja samuti saate määrata seda tüüpi sõnumite edaspidise kohtlemise.

Kui otsustate, et te pigem ei sooviks oma meili sellisel viisil korraldada ja eelistate selliseid sõnumeid ka edaspidi oma sisendkaustas näha, tehke selle sätte muutmiseks järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake soovitud kontot.

 3. Liikuge vajadusel loendis allapoole ja tühjendage siis märkeruut Kuva teabelehed eraldi ja/või Kuva suhtlusuudised eraldi.

Otsing

Meilisõnumite otsimiseks koputage või klõpsake nuppu Otsi Nupp Otsija sisestage otsinguväljale soovitud tekst. Saate valida, kas otsida ainult sellest kaustast, kus te parajasti viibite, või kõigist kaustadest.

Kaustade loomine ja sõnumite teisaldamine

Kaustade loomine on veel üks hea viis meili korraldamiseks. Pärast kaustade loomist saate soovitud meilisõnumeid hõlpsasti otsida kindlast kaustast või kõigist kaustadest. Juba olemas olevate kaustade kuvamiseks koputage või klõpsake nuppu Kaustad. Kui soovite sagedamini kasutatavad kaustad kuvada kausta Sisse loendis, koputage või klõpsake soovitud kaustade kõrval nuppu Lisa Lemmikute lisamise nupp.

Kausta loomine

 1. Minge sisendkausta.

 2. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 3. Koputage või klõpsake linki Kaustade haldamine ja seejärel nuppu Loo kaust.

Sõnumite teisaldamine kausta

 1. Koputage või klõpsake kohta vahetult mõne sõnumi ees ja märkige siis ruudud nende sõnumite ees, mille soovite teisaldada.

 2. Lohistage sõnumid soovitud kausta.

  Samuti võite selleks kasutada rakenduse käsku Teisalda.

  Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

  Koputage või klõpsake nuppu Teisalda ja seejärel koputage või klõpsake selle kausta nime, kuhu soovite sõnumid teisaldada.

Sõnumite lipuga märgistamine

Olulised sõnumid, mille soovite hiljem kiiresti üles leida, saate märkida lipuga. Sõnumite märkimiseks lipuga ja nende kiireks ülesleidmiseks koputage lipunuppu Nupp Lipuga.

Sõnumi märkimine lipuga

 1. Koputage või klõpsake kohta vahetult mõne sõnumi ees ja märkige siis ruudud nende sõnumite ees, mille soovite lipuga tähistada.

 2. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 3. Koputage või klõpsake nuppu Lipp.

Järgmine: Korrastamine, rämpspost ja kustutamine