Isikupärastage oma arvuti

Windowsi õpik: lk 10/11

Teie lemmikud

Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 on teie ja teile meeldivate asjade nägu ning arvuti isikupärastamiseks on teie lemmikrakenduste, inimeste, fotode ja värvidega hulgaliselt võimalusi.

Kui logite arvutisse Microsofti kontoga, on teiega kaasas kõik teie isikupärastatud asjad. Kui logite teise arvutisse või seadmesse sama Microsofti kontoga, näete samu pilte, kontakte ja sätteid. Ja kui teie arvutit kasutavad teised inimesed, peaksid nad logima sisse oma Microsofti kontoga, et nad saaksid isikupärastada oma lemmikrakendused, inimesed, fotod ja värvid (teie omi muutmata).

Piltparooliga sisselogimine

Piltparooli abil saate raskesti meenutatava parooli asemel logida arvutisse oma lemmikfotoga. Valite pildi, liigutused (ringid, sirgjooned või koputused), mida kasutate, ja kohad, kus te pildil neid liigutusi kasutate. Piltparool on võimalik sõrmega otse puuteekraanile joonistada või kasutada kujundite joonistamiseks hiirt. Igaüks, kellel on teie arvutis Microsofti konto, saab määrata oma piltparooli.

Piltparooli seadistamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Kontod ja seejärel suvandit Sisselogimissuvandid.

 3. Koputage või klõpsake jaotises Piltparool käsku Lisa.

 4. Logige sisse oma Microsofti konto andmetega ja järgige siis ekraanil olevaid juhiseid pildi ja liigutuste valimiseks.

Näpunäide

Piltparoolid on enam kui vahva sisselogimise viis – need võivad olla tavalistest paroolidest turvalisemad, sest neid on keerulisem ära arvata.

Valimine, kuhu sisselogimisel minna

Vaikimisi näete iga kord arvutisse sisselogimisel avakuva, kuid võite soovi korral minna selle asemel töölauale või rakenduste kuvale.

Käivitamisel avakuva asemel töölaua kuvamine

 1. Tegumiriba ja navigeerimise atribuutide avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Tegumiriba ja seejärel koputage või klõpsake käsku Tegumiriba ja navigeerimine.

 2. Koputage või klõpsake vahekaarti Navigeerimine, seejärel koputage või klõpsake märkeruutu Mine sisselogimisel või ekraanil kõigi rakenduste sulgemisel avakuva asemel töölauale. Siis koputage või klõpsake suvandit OK.

Avakuva asemel rakenduste kuvale minekuks tehke järgmist

Saate avakuvale minnes alati automaatselt rakenduste kuva avada. Rakenduste kuval on loetletud kõik teie arvutisse installitud rakendused, kuid neil pole paane ja te ei näe avakuvale sarnaselt nende värskendusi.

 1. Tegumiriba ja navigeerimise atribuutide avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Tegumiriba ja seejärel koputage või klõpsake käsku Tegumiriba ja navigeerimine.

 2. Koputage või klõpsake vahekaarti Navigeerimine ja seejärel koputage või klõpsake märkeruutu Kuva avakuvale minekul automaatselt rakenduste vaade. Siis koputage või klõpsake suvandit OK.

Kontopildi vahetamine

Teie konto pilt on teie Microsofti kontoga seotud, seega näete seda alati, kui oma arvutisse ja avakuvale sisse logite. Lisaks näevad seda teie sõbrad ja pere, kui olete nende kontaktiloendis.

Saate kasutada kontopildina mõnda oma lemmikfotot või kasutada rakendust foto tegemiseks või muutmiseks. Ja kui teil on veebikaamera, saate pildistada või videoklipi koostada.

Kontopildi leht

Kontopildi vahetamine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Kontod ja seejärel suvandit Teie konto.

 3. Valige üks järgmistest võimalustest.

  Lemmikfoto otsimine. Kui soovite leida kasutamiseks lemmikfoto, koputage või klõpsake suvandit Sirvi. Võite minna oma arvutis olevate või OneDrive’is talletatavate piltide juurde. Koputage või klõpsake fotot selle valimiseks ja puudutage või klõpsake siis käsku Vali pilt.

  Rakenduse kasutamine foto tegemiseks või muutmiseks. Kui soovite foto tegemiseks, otsimiseks või muutmiseks rakendust kasutada, koputage või klõpsake rakendust, mida kasutada soovite, ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid või otsige foto üles. Siin on loetletud kõik teie arvutis olevad rakendused, millega saab fotot muuta või teha. Kui te ühtegi kasutatavat rakendust ei näe, vaadake, kuidas seda saada, jaotisest Rakenduste hankimine arvutisse.

  Pildistamine või videoklipi tegemine. Kui soovite pildistada või videoklippi teha, koputage või klõpsake suvandit Kaamera. Siis pildistage või lülitage videoklipi tegemiseks sisse videorežiim.

Avakuva kohandamine

Saate avakuval paane, värve ja pilte valida ja oma rakendusi korraldada. Kui teie arvutit kasutavad ka teised inimesed, siis veenduge, et nad kõik logivad arvutisse oma Microsofti kontoga sisse. Sel viisil võib igal inimesel olla oma kohandatud avakuva. Lisateavet leiate jaotisest Avakuva.

Tausta muutmine

 1. Avage avakuva, nipsates ekraani parempoolsest servast keskele ja koputades suvandit Avakuva. (Hiirt kasutades osutage ekraani alumisse vasakpoolsesse nurka, viige kursor nurka ja seejärel klõpsake nuppu Start.)

 2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 3. Koputage või klõpsake käsku Isikupärasta ja seejärel koputage või klõpsake soovitud tausta, taustavärvi ja rõhu värvi. Valitud tausta ja rõhu värve on näha veel mõnes kohas, näiteks tuumnuppudel ja sisselogimiskuval.

Isikupärastamissätted avakuval

Töölaua tausta nägemine avakuval

Võite kasutada avakuva taustana ka töölaua taustpilti. Avakuva värskendatakse automaatselt töölauatausta muutumisel.

 1. Avage avakuva, nipsates ekraani parempoolsest servast keskele ja koputades suvandit Avakuva. (Hiirt kasutades osutage ekraani alumisse vasakpoolsesse nurka, viige kursor nurka ja seejärel klõpsake nuppu Start.)

 2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 3. Koputage või klõpsake valikut Isikupärasta ja koputage või klõpsake siis töölauatausta eelvaadet.

Rakenduste kinnitamine avakuvale

Võite kinnitada oma lemmikrakendused avakuvale, et pääseksite neile kiiresti juurde ja näeksite kohe nende värskendusi.

 1. Avage avakuva, nipsates ekraani parempoolsest servast keskele ja koputades suvandit Avakuva. (Hiirt kasutades osutage ekraani alumisse vasakpoolsesse nurka, viige kursor nurka ja seejärel klõpsake nuppu Start.)

 2. Rakenduste kuva vaatamiseks nipsake ekraani keskelt üles. (Kui kasutate hiirt, klõpsake noolenuppu vasakus alanurgas.)
 3. Minge rakenduse juurde, mida kinnitada soovite, ja koputage või paremklõpsake seda valimiseks.

 4. Koputage või klõpsake käsku Kinnita avakuvale.

Rakenduste eemaldamine

Rakenduste eemaldamine erineb nende desinstallimisest – kui eemaldate rakenduse avakuvalt, kuvatakse see otsimisel ikka ja see on endiselt rakenduste kuval olemas, kui seda leida soovite.

 1. Avage avakuva, nipsates ekraani parempoolsest servast keskele ja koputades suvandit Avakuva. (Hiirt kasutades osutage ekraani alumisse vasakpoolsesse nurka, viige kursor nurka ja seejärel klõpsake nuppu Start.)

 2. Vajutage ja hoidke või paremklõpsake rakendusel, mida soovite eemaldada.

 3. Koputage või klõpsake käsku Eemalda avakuvalt.

Paani eemaldamine

 1. Vajutage ja hoidke avakuval paani, mida teisaldada soovite. (Kui kasutate hiirt, klõpsake ja hoidke paani.)

 2. Lohistage paan soovitud kohta.

Paani suuruse muutmine

 1. Vajutage ja hoidke avakuval paani, mille suurust soovite muuta. (Kui kasutate hiirt, paremklõpsake paani.)

 2. Koputage või klõpsake käsku Muuda suurust ja valige siis soovitud suurus.

Lukustuskuva kohandamine

Lukustuskuva on kuva, mida näete oma arvuti lukustamisel (või kui see automaatselt lukustub, kui te pole seda mõnda aega kasutanud). Saate lisada lemmikfotod lastest, loomadest ja puhkustest või koostada isegi vahetuvate slaididega seansi.

Kui soovite kasutada tasuta fotosid, laadige Isikupärastamise galeriist alla mõned töölauataustad.

Lukustuskuva

Fotode lisamine lukustuskuvale

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Arvuti ja seadmed ning koputage või klõpsake siis suvandit Lukustuskuva.

 3. Kui soovite kasutada lukustuskuval ainult üht fotot, koputage või klõpsake käsku Sirvi ja valige soovitud pilt (võite valida fotod oma arvutist või teenusestOneDrive).

 4. Kui soovite näha lukustuskuval slaidiesitust, koputage või klõpsake selle sisselülitamiseks suvandit Kuva lukustuskuval slaidiseanss.

 5. Puudutage või klõpsake valikut Lisa kaust ja minge kausta juurde oma arvutis või OneDrive’is.

 6. Koputage või klõpsake kausta selle valimiseks, koputage või klõpsake käsku Vali see kaust ja seejärel koputage või klõpsake suvandit OK. Saate valida kuni kümme kausta.

Lukustuskuvale värskenduste hankimine

Saate valida mõned rakendused lukustuskuval värskenduste kuvamiseks, et näeksite, mis toimub, ka siis, kui teie arvuti on lukus.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Arvuti ja seadmed ning koputage või klõpsake siis suvandit Lukustuskuva.

 3. Koputage või klõpsake jaotises Lukustuskuva rakendused plussnuppu Plussnupp. Siis valige koputuse või klõpsuga loendist rakendus.
Lukustuskuva rakenduse valimine

Rakenduse üksikasjalike andmete kuvamine lukustuskuval

Võite valida rakenduse, mis annab teile lukustuskuval üksikasjalikke värskendusi, et saaksite teavet selliste asjade kohta nagu kalendris olev järgmine kohtumine või võimaluse vaadata, kes teile Skype’is helistab.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Arvuti ja seadmed ning koputage või klõpsake siis suvandit Lukustuskuva.

 3. Koputage või klõpsake jaotises Vali rakendus üksikasjaliku oleku kuvamiseks plussnuppu Plussnupp ja valige siis loendist koputuse või klõpsuga rakendus.
Näpunäide

Vaikimisi kasutab Windows ainult neid pilte, mis teie lukustuskuva slaidiseansi ekraanile kõige paremini sobivad. Kui soovite kasutada kõiki slaidiseansi jaoks valitud kaustades olevaid pilte, koputage või klõpsake selle suvandi väljalülitamiseks nuppu Kasuta ainult minu ekraanile kõige paremini sobivaid pilte.

Sätete sünkroonimine

Kui kasutate Microsofti kontot, saate sünkroonida lukustuskuva pilti, avakuva ja kujundusi. Sellisel viisil näete teistesse arvutitesse ja seadmetesse sisselogimisel kõiki isikupärastatud asju.

Sätete sünkroonimine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit OneDrive ja seejärel koputage või klõpsake suvandit Sünkroonimissätted.

 3. Selle sisselülitamiseks koputage või klõpsake suvandit Sünkroonige sellel arvutil oma sätted.

 4. Valige jaotises Isikupärastamissätted need sätted, mida sünkroonida soovite.

Märkus: näete avakuval kõigi oma rakenduste paane igal seadmel, millesse logite. Kuid rakenduse kasutamiseks muul seadmel tuleb see sellesse seadmesse installida. Lisateavet leiate jaotisest Microsofti konto kasutamine rakenduste installimiseks mitmesse arvutisse.

Töölaua kohandamine

Saate kasutada töölaua isikupärastamiseks kujundusi, töölauataustu, aknavärve ja ekraanisäästjaid. Kui soovite kasutada tasuta kujundusi ja töölauataustu, on isikupärastamise galeriis võimalik paljude vahel valida. Lisateavet töölaua isikupärastamise kohta leiate jaotisest Kujundustega alustamine.

Kas vajate rohkem abi?