Windowsi spikker: rakendus Fotod

Rakenduse Fotod abil saate vaadata või töödelda oma pilditeegis ja OneDrive'is olevaid fotosid ja videoid ning neid importida. Rakendus Fotod sisaldab fotode täiustamiseks suurt valikut töötlemissuvandeid, alates automaatparandustest kuni täpsemate korrigeerimisteni. Kui olete fotode ja videote töötlemise lõpetanud, saate neid sõprade ja perega jagada rakendusest lahkumata.

Rakendus sisaldab mitut võimalust fotode korrigeerimiseks, ent kui soovite fotosid täpsemalt töödelda või töötada metaandmetega, otsige arvutis Windowsi poest muid fototöötlusrakendusi. Teine võimalus on alla laadida Fotogalerii. Võtke arvesse, et Fotogalerii pole saadaval operatsioonisüsteemi Windows RT 8.1 jaoks.

Teavet pildistamise ja videote salvestamise kohta leiate teemadest Rakenduse Kaamera ja veebikaamerate spikker ja Windowsi rakendus Filmihetked: KKK.

Kuva kõik

Rakenduse Fotod avamine

Rakenduse Fotod avamiseks on erinevaid võimalusi.

Avakuval

Puudutage või klõpsake paani Fotod.

Teise rakenduse kasutamise korral või töölaual

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale sõna Fotod ja siis puudutage või klõpsake otsingutulemites üksust Fotod.

Kui kasutate File Explorerit

 1. Liikuge fotoni, mida soovite rakenduse Fotod kuvada.

 2. Paremklõpsake seda või vajutage pikalt, puudutage või klõpsake käsku Ava rakendusega ning siis puudutage või klõpsake käsku Fotod.

Kui soovite muuta seda, millist rakendust fotode avamiseks automaatselt kasutatakse, lugege teemat Windowsi vaikerakenduste valimine.

Fotode ja videote otsimine rakenduses Fotod

Rakenduses Fotod kuvatakse fotod ja videod, mis asuvad arvuti pilditeegis ja OneDrive'is. Pilditeek hõlmab peamiselt kausta Pildid sisu, kuid võib sisaldada ka väliste draivide, ühiskasutatavate võrgukaustade ja arvuti muude kaustade sisu.

OneDrive'is failide vaatamine

 1. Avage rakendus Fotod.

 2. Koputage või klõpsake vasakus ülanurgas ikooni Pilditeek ja siis koputage või klõpsake käsku OneDrive.

Märkus.

 • Võimalik, et OneDrive'i failide kuvamiseks peate sisse logima oma Microsofti kontoga.

Failide kuvamine pilditeegis

 1. Avage rakendus Fotod.

 2. Koputage või klõpsake vasakus ülanurgas ikooni OneDrive ja siis koputage või klõpsake käsku Pilditeek.

Kui rakenduses ei kuvata kõiki fotosid ja videoid, vaadake abi saamiseks tõrkeotsingujaotist.

Fotode ja videode importimine

 1. Ühendage kaamera, telefon või väline draiv arvutiga.

 2. Avage rakendus Fotod.

 3. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 4. Koputage või klõpsake nuppu Impordi.

  Kui teil tekib probleeme või soovite importida DVD-lt, lugege teemat Fotode ja videote importimine kaamerast, telefonist või DVD-lt.

 5. Koputage või klõpsake seadet, kust soovite importida.

 6. Rakendus otsib automaatselt üles kõik fotod ja videod, mida see pole veel importinud, ja valib need. Võite ka nipsata allapoole igal imporditaval fotol või klõpsata seda või koputada või klõpsata käsku Vali kõik.

Fotod ja videod salvestatakse kausta Pildid kausta, mille nimeks on failide importimise kuupäev.

Fotode ja videote töötlemine

Foto kärpimine

 1. Avage kärbitav foto.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Kärbi.

 4. Koputage või klõpsake nuppu Proportsioonid ja valige mõni eelseadistatud suvand või lohistage äärised soovitud kohta.

 5. Koputage või klõpsake nuppu Rakenda.

 6. Salvestage kärbitud foto. Saate värskendada algse foto või salvestada muudatustega koopia.

Foto pööramine

 1. Avage pööratav foto

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Puudutage või klõpsake nuppu Pööra. Fotot pööratakse 90 kraadi päripäeva. Iga koputus või klõps pöörab seda veel 90 kraadi.

Foto salvestatakse automaatselt.

Märkus.

 • Rakenduses Fotod ei saa videoid pöörata.

Foto töötlemine

 1. Avage rakenduses Fotod redigeeritav foto.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Koputage või klõpsake nuppu Redigeeri.

 4. Koputage või klõpsake vasakul mõnda kategooriat (nt Automaatparandus või Valgus). Selle kategooria redigeerimissuvandid kuvatakse foto paremas servas.

 5. Koputage või klõpsake paremas servas soovitud suvandit. Lisateavet iga suvandi kohta leiate teemast Fotode ja videote töötlemine.

 6. Jätkake uute suvandite valimist, kuni olete redigeerimisega lõpule jõudnud.

 7. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 8. Salvestage töödeldud foto. Saate uuendada algse foto või salvestada muudatustega koopia.

Video trimmimine

 1. Avage rakenduses Fotod video, mida soovite lühendada.

 2. Viimati tehtud fotode ja videote vaatamiseks nipsake paremale või klõpsake ekraani vasakus servas olevat noolt. Jätkake nipsamist või noolte klõpsamist, kuni leiate soovitud video.

 3. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 4. Koputage või klõpsake käsku Trimmi ja seejärel teisaldage ajaskaala vasakus ja paremas otsas olevad pidemed uude algus- ja lõpp-punkti.

 5. Koputage või klõpsake käsku Salvesta koopia.

Foto või video kustutamine

 1. Otsige rakenduses Fotod üles kaust, mis sisaldab kustutatavaid faile.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui vaatate oma fotode ja videote loendit, nipsake kustutatavat faili alla või paremklõpsake seda. Samuti saate puudutada või klõpsata käsku Vali kõik.

  • Kui avate foto või video, nipsake kuva allservast üles või paremklõpsake rakendusekäskude kuvamiseks.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Kustuta.

Samuti saate fotosid kustutada rakenduse Kaamera, OneDrive'i rakenduse või File Exploreri abil.

Failide ja kaustade korraldamine

Rakenduse Fotod abil saate teha põhitoiminguid (nt kaustade loomine, ümbernimetamine ja kustutamine). Selliste toimingute tegemiseks nagu failide korraldamine mitmes kaustas ja täpsemate sätete muutmine on soovitatav kasutada File Explorerit. Lisateavet File Exploreri kasutamise kohta leiate teemast Failide ja kaustadega töötamine.

Kui kasutate failide korraldamiseks rakendust Fotod, peate olema loendivaates. Kui avasite foto või video ja soovite midagi teha (nt selle ümber nimetada või teisaldada), kasutage tagasinoolt ja seejärel nipsake käskude kuvamiseks üles või paremklõpsake.

Uue kausta loomine

 1. Liikuge rakenduses Fotod kohani, kuhu soovite kausta luua.

 2. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 3. Puudutage või klõpsake nuppu Uus kaust.

 4. Sisestage kausta nimi ja seejärel puudutage või klõpsake nuppu Loo.

Failide lõikamine, kopeerimine, kleepimine, ümbernimetamine ja kustutamine

 1. Otsige rakenduses Fotod üles kaust, mis sisaldab korraldatavaid faile.

 2. Valige failid.

 3. Puudutage või klõpsake käsku, mida soovite kasutada.

 4. Tehke järgmist.

  • Käsu Lõika või Kopeeri puhul minge kohta, kuhu soovite failid või kaustad asetada, ning puudutage või klõpsake käsku Kleebi.

  • Käsu Nimeta ümber puhul sisestage uus failinimi ning seejärel puudutage või klõpsake käsku Nimeta ümber. (Saate korraga ümber nimetada vaid ühe faili.)

  • Käsu Kustuta puhul puudutage või klõpsake käsku Kustuta.

Avakuval paani Fotod isikupärastamine

Paanil enda foto kasutamine

 1. Avage rakendus Fotod.

 2. Otsige üles foto, mida soovite paanil kasutada, ning puudutage või klõpsake seda avamiseks.

 3. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 4. Koputage või klõpsake suvandit Määra üksuseks ja seejärel üksust Fotopaan.

Järgmine kord, kui avakuval olete, kuvatakse see foto paani Fotod taustpildina. Puudutage või klõpsake rakenduse Fotod avamiseks.

Fotode juhuesitamine paanil

Kui lülitate selle sisse, kuvatakse paanil Fotod vaheldumisi 50 viimati lisatud fotost viite fotot.

 1. Avage rakendus Fotod.

 2. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)
 3. Koputage või klõpsake suvandit Suvandid.

 4. Määrake seade Kuva fotod fotode paanil juhujärjestuses väärtuseks Sees.

Fotode juhuesitamise peatamine paanil

 1. Minge avakuvale.

 2. Vajutage pikalt või paremklõpsake paani Fotod.

 3. Puudutage või klõpsake käsku Lülita Live’i paan välja.

Fotode kuvamine lukustuskuval või piltparoolina

Lukustuskuva kuvatakse siis, kui arvuti lukustate (või kui see lukustatakse automaatselt pärast jõudeolekut). Saate lisada lemmikfotosid oma lastest, lemmikloomadest ja puhkustelt või luua slaidiseansse ning kuvada lukustuskuval vahetuvaid fotosid. Samuti saate kasutada fotot piltparoolina, mis on lõbus viis sisselogimiseks.

Foto määramine lukustuskuva taustpiltiks

 1. Avage rakendus Fotod.

 2. Liikuge fotoni, mida soovite kasutada, ja avamiseks koputage või klõpsake seda.

 3. (Valikuline) Foto kärpimiseks lukustuskuvaga sobitamiseks tehke järgmist.

  1. Koputage või klõpsake nuppu Kärbi.

  2. Koputage või klõpsake nuppu Kuvasuhe ja seejärel väärtust Lukustuskuva. Kuvatakse ristkülik, mis näitab lukustuskuval kuvatavat osa fotost.

  3. Liigutage fotot lukustuskuval kuvatava osa valimiseks ja seejärel puudutage või klõpsake nuppu Rakenda.

  4. Salvestage foto.

 4. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 5. Koputage või klõpsake nuppu Määra üksuseks ja seejärel väärtust Lukustuskuva.

Slaidiseansi esitamine

 1. Avage rakendus Fotod.

 2. Liikuge kaustani, mis sisaldab fotosid, mida soovite slaidiseansis kasutada.

 3. Nipsake alläärest ülespoole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)
 4. Puudutage või klõpsake nuppu Slaidiseanss. Rakendus vahetab fotosid selles kaustas.

Samuti saate esitada slaidiseansse paanil Fotod või lukustuskuval.

Fotode, videote ja panoraamvõtete jagamine

Rakenduses Fotod on sõltuvalt fotode salvestuskohast mitu jagamisvõimalust. Rakenduses Fotod olevaid fotosid ja videoid saab tuumnupu Jagamine kaudu saadaolevate rakendustega (nt meilirakendusega) jagada. OneDrive'i salvestatud failide puhul on võimalus saata soovitud isikutele kutsed, mis annavad neile õiguse faile vaadata, või jagada linki laiema vaatajaskonnaga.

OneDrive'is fotode ja videote jagamine

 1. Nipsake rakenduses Fotod alla või paremklõpsake faile ja kaustu, et neid valida.

 2. Puudutage või klõpsake nuppu Jaga.

 3. Kindlate isikute või rühmadega jagamiseks valige käsk Kutsu inimesi. Mitme võõra isikuga jagamiseks valige käsk Hangi link. Lisateavet ühiskasutuse kohta leiate teemast OneDrive: FAQ.

Fotode ja videote jagamine pilditeegist

Samuti saate sel viisil enda jagada oma OneDrive'is olevaid fotosid.

 1. Avage rakenduses Fotod kaust, mille fotosid ja videoid soovite jagada.

 2. Nipsake sõrme jagataval fotol või videol allapoole või paremklõpsake seda. Samuti saate avada ühe foto või video.

 3. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Ühiskasutus.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Ühiskasutus.)
 4. Koputage või klõpsake rakendust, mille kaudu soovite jagada ja täitke kuvatavad juhised.

Näpunäide.

Kui kuvatakse teade „Kahjuks ilmnes probleem”

Kui kuvatakse tõrketeade Kahjuks ilmnes probleem, ilmnes tõenäoliselt versiooniuuenduse käigus probleem, mille saab lahendada vaiketeekide taastamisega. Kui rakendus ei tööta ka pärast seda, otsige muid lahendusi Windowsi foorumi kogukonnalehelt Muusika, fotod ja video.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst File Explorer ja seejärel puudutage või klõpsake otsingutulemustes üksust File Explorer.

 3. Koputage või klõpsake menüüd Vaade.

 4. Puudutage või klõpsake Navigeerimispaani ning veenduge, et valitud on käsk Kuva teegid.

 5. Puudutage või klõpsake vasakpoolsel paanil kausta Teegid ja seejärel puudutage või klõpsake nuppu Atribuudid.

 6. Puudutage või klõpsake linki Taasta vaikesätted.

 7. Puudutage või klõpsake nuppu OK.

Kui soovitud fotosid ja videoid ei kuvata

Kui teie soovitud fotosid ja videoid rakenduses Fotod ei kuvata, võib sellel olla mitu põhjust. Näiteks kui teie faile pole pilditeegis, siis ei leia rakendus Fotod neid üles. Selleks, et neid rakenduses kuvataks, saate teha järgmist.

Failide teisaldamine pilditeeki

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst File Explorer ja seejärel puudutage või klõpsake otsingutulemustes üksust File Explorer.

 3. Sirvige kaustani, mis sisaldab fotosid. (Kui failid asuvad välisel draivil, siis ühendage draiv arvutiga.)

 4. Koputage või klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Ava uus aken.

 5. Lohistage või kopeerige kaust või fotod, mida soovite näha rakenduses Fotod, algsest kaustast kausta Pildid.

Failide, kaustade ja draivide lisamine pilditeeki

Kui fotod asuvad mõnes muus kaustas või muul draivil ja te ei soovi neid kausta Pildid teisaldada, siis saate need lisada pilditeeki. Selleks vaadake teemat „Kuidas saab kausta teeki lisada?” siit: Teegid: KKK.

Pilditeegi pisipiltide kuvamine

Kui täiendasite Windowsi varasemalt versioonilt, ei pruugita rakenduses Fotod teie pisipilte kuvada. Nende kuvamiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst File Explorer ja seejärel puudutage või klõpsake otsingutulemustes üksust File Explorer.

 3. Koputage või klõpsake menüüd Vaade.

 4. Puudutage või klõpsake nuppu Suvandid ja siis käsku Muuda kausta- ja otsingusuvandeid.

 5. Puudutage või klõpsake käsku Kuva ja tühjendage ruut Kuva alati ikoone, mitte kunagi pisipilte.

 6. Puudutage või klõpsake nuppu OK.

Miks rakenduses Fotod ei kuvata Facebooki, Flickri ega muude draivide fotosid?

Operatsioonisüsteemi Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 rakendus Fotod ei toeta Facebooki ega Flickriga ühenduse loomist.

Vastuste otsimine Microsofti kogukonnafoorumitest

Kui siinsed soovitused ei lahenda teie probleemi, lugege Windowsi foorumi lehelt Muusika, fotod ja video, milliseid lahendusi teised inimesed on teatud probleemide jaoks leidnud. Sellest võib olla eriti palju abi siis, kui teil on probleeme riistvaraga või kuvatakse tõrketeateid.

Kas vajate rohkem abi?