Windowsi rakendus Reader: KKK

Rakendusega Reader saate avada PDF-, XPS- ja TIFF-faile. Readeris saate otsida sõnu ja fraase, teha märkmeid, täita vorme ning printida ja jagada dokumente. Siit leiate vastused Readeriga seotud kõige levinumatele küsimustele.

Kuva kõik

Kuidas faili avada?

Kui avate PDF-, XPS- või TIFF faili, siis tavaliselt avatakse see automaatselt Readeris. Kui ei avata, siis saate määrata Readeri seda tüüpi failide vaikerakenduseks. (Järgmises jaotises näete, kuidas seda teha.)

Kui Reader on juba avatud ja soovite avada mõnda faili, siis tehke järgmist.

 1. Koputage või klõpsake nuppu Sirvi.

  Kui nupp Sirvi pole kuvatud, nipsake rakenduses kuva allservast ülespoole või tehke paremklõps ja siis koputage või klõpsake nuppu Teise faili avamine Nupp Ava muu fail.

  Kui soovite praeguse faili sulgeda ja avada selle aseme uue faili, siis koputage või klõpsake nuppu Ava fail ja seejärel nuppu Sirvi. Kui soovite praeguse faili jätta avatuks ja avada samal ajal uue faili, siis koputage või klõpsake nuppu Ava fail uuel vahekaardil ja seejärel nuppu Sirvi. (Faili uuel vahekaardil avamise suvand pole saadaval, kui avatud on juba viis faili, kuna Readeris saab korraga olla avatud kuni viis faili).

 2. Sirvige kausta või asukohani, kus fail on salvestatud.

 3. Koputage või klõpsake faili selle valimiseks ja seejärel nuppu Ava.

Märkus.

 • Readeris saab korraga avatud olla kuni viis faili. Kui avatud on juba viis faili ja avate veel ühe, siis Reader sulgeb mõne muu faili. Kui olete muutnud faili, mida Reader soovib sulgeda, siis palutakse teil muudatused salvestada.

Kuidas avada PDF-, XPS- või TIFF-faile automaatselt Readeriga?

Kui PDF-, XPS- või TIFF-failid avanevad muus rakenduses, saate Windowsi määrata selle asemel Readerit kasutama. Toimige järgmiselt.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Muuda arvuti sätteid.

 3. Koputage või klõpsake käsku Otsing ja rakendused ja seejärel käsku Vaikesätted.

 4. Koputage või klõpsake suvandit Vali vaikerakendused failitüübi järgi (selle suvandi nägemiseks, peate võib-olla kerima ekraani allserva).

 5. Kerige jaotises Nimi, kuni näete väärtust .pdf.

 6. Koputage või klõpsake laiendist .pdf paremal olevat rakendusenime ja seejärel jaotises Rakenduse valimine koputage või klõpsake rakendust Reader.

 7. Korrake eelnevat kõikide failitüüpide jaoks, mida soovite avada Readeriga (nt .oxps, .xps või .tiff).

Kuidas avatud faile vaheldumisi aktiveerida?

 1. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 2. Koputage või klõpsake faili, mille soovite aktiveerida.

Kuidas kahte faili kõrvuti kuvada?

 1. Avage esimene fail.

 2. Nipsake sõrmega ekraani allservast ülespoole või paremklõpsake faili, koputage või klõpsake nuppu Teise faili avamine Nupp Ava muu fail ja seejärel suvandit Faili avamine uuel vahekaardil.
 3. Kui fail, mida soovite avada, kuvatakse hiljuti avatud failide loendis, siis koputage või klõpsake seda. Muul juhul koputage või klõpsake nuppu Sirvi, liikuge kausta või asukohani, kus fail on salvestatud, ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Ava.

 4. Avatud failide pisipiltide kuvamiseks nipsake kuva allservast ülespoole või tehke paremklõps.

 5. Vajutage ja hoidke all või paremklõpsake teise faili pisipilti ja koputage või klõpsake seejärel käsku Ava uues aknas. Failid kuvatakse kõrvuti.

Kuidas faili printida?

 1. Avage fail, mille soovite printida.

 2. Nipsake failis kuva allservast ülespoole või tehke paremklõps ja siis koputage või klõpsake nuppu Prindi.

 3. Koputage või klõpsake oma printeri nime.

  Kui teie printeri nime pole loendis kuvatud, kuid näete suvandit Veel, koputage või klõpsake seda, et näha, kas teie printeri nimi kuvatakse. Kui teie printeri nime ikka ei kuvata, peate printeri arvatavasti lisama. Lisateavet leiate teemast Printeri installimine.

 4. Seadke soovitud prindisuvandid ja siis koputage või klõpsake nuppu Prindi.

Kuidas failis konkreetsele lehele liikuda?

Tehke ühte järgmistest.

 • Suruge ekraanil sõrmed kokku lehtede pisipiltide kuvamiseks. (Kui kasutate klaviatuuri, siis vajutage klahvikombinatsiooni juhtklahv (Ctrl) + miinusklahv (‑), kuni kuvatakse lehtede pisipildid.) Koputage või klõpsake seejärel lehte, kuhu soovite liikuda.

 • Koputage või klõpsake leheküljenumbrit, kui see on kuvatud vasakus ülanurgas, (või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+G) ja sisestage seejärel leheküljenumber, kuhu soovite liikuda.

Kuidas sisse või välja suumida?

 • Venitage sõrmede abil kuva või suruge see kokku, kuni fail kuvatakse soovitud suuruses. (Kui kasutate klaviatuuri, siis vajutage suurendamiseks klahvikombinatsiooni juhtklahv (Ctrl) + plussklahv (+) või vähendamiseks juhtklahv (Ctrl) + miinusklahv (‑).)

Kuidas muuta dokumendi paigutust?

Saate muuta, kuidas Reader kuvab loetavat dokumenti. Sellest on kasu, kui soovite muuta kuval korraga kuvatavate lehtede arvu või horisontaalse kerimise asemel kasutada vertikaalset või vastupidi. Saate muuta praeguse dokumendi lugemisvaaadet või määrata vaikelugemisvaate, et kõik tulevikus avatavad dokumendid kuvataks eelistatud viisil.

Praeguse dokumendi lugemisvaate muutmine

 1. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kahe lehe korraga kuvamiseks (ja horisontaalselt kerimiseks) koputage või klõpsake suvandit Kaks lehte.

  • Ühe lehe korraga kuvamiseks (ja horisontaalselt kerimiseks) koputage või klõpsake suvandit Üks leht.

  • Ühe lehe korraga kuvamiseks (ja vertikaalselt kerimiseks) koputage või klõpsake suvandit Pidev.

Vaikelugemisvaate muutmine

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Sätted.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor ekraani paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Sätted.)

 2. Koputage või klõpsake suvandit Suvandid.

 3. Koputage või klõpsake jaotises Vaikepaigutus eelistatud kuvamissuvandit.

Pärast selle suvandi määramist avatakse dokumendid valitud vaates.

Kuidas lisada märkusi või tõsta esile teksti?

 1. Koputage esimest esile tõstetavat sõna ja lohistage seejärel valikupide kuni esile tõstetava teksti lõpuni. Kui soovite märkuse lisada, siis valige tekst, mille kohta märkus käib. (Kui kasutate hiirt, siis lohistage üle teksti selle valimiseks.)

 2. Koputage või paremklõpsake valitud teksti ja koputage või klõpsake seejärel käsku Tõsta esile või Lisa märkus.

Märkus.

 • Saate teksti esile tõsta ja märkusi lisada ainult juhul, kui autor on andnud selleks loa. Selle kontrollimiseks nipsake sõrmega ekraani allservast ülespoole või paremklõpsake rakenduse kuva ja koputage või klõpsake suvandit Veel ning seejärel suvandit Teave. Kontrollige, kas jaotises Õigused on suvand Lisa märkmeid ja tõsta esile valitud. Kui see pole valitud, siis ei saa te teksti esile tõsta ega märkusi lisada.

Kuidas teksti kopeerida?

 1. Koputage esimest kopeeritava sõna ja lohistage seejärel valikupide, kuni kopeeritava teksti lõpuni. (Kui kasutate hiirt, siis lohistage üle teksti selle valimiseks.)

 2. Koputage või paremklõpsake valitud teksti ja koputage või klõpsake seejärel käsku Kopeeri.

Kuidas faili salvestada?

 1. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Koputage või klõpsake nuppu Salvesta.

  • Koputage või klõpsake käsku Salvesta nimega, sisestage failinimi, millega soovite faili salvestada ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Salvesta.

Failid salvestatakse vaikimisi kausta Dokumendid.

Kuidas faili sulgeda?

 1. Rakendusekäskude kuvamiseks nipsake allservast keskkoha poole.
  (Kui kasutate hiirt, siis paremklõpsake rakenduses.)

  Kuva ülaosas kuvatakse iga avatud faili pisipilt.

 2. Koputage või klõpsake iga suletava faili ikooni x.

Kuidas Readerit sulgeda?

 • Nipsake kuva ülaservast allapoole ja lohistage Readeri aken kuva allserva. Lisateabe saamiseks ja seda toimingut käsitleva video vaatamiseks lugege teemat Kuidas sulgeda rakendust?

  Kui kasutate klaviatuuri, saate Readeri sulgemiseks vajutada klahvikombinatsiooni Alt+F4.

Mis kiirklahve saab Readeris kasutada?

Klahvid Toiming
Klahvid

Ctrl+O

Toiming

Uue faili avamine (kui mõni fail on juba avatud, siis see suletakse)

Klahvid

Ctrl+T

Toiming

Faili avamine uuel vahekaardil

Klahvid

Ctrl+P

Toiming

Faili printimine

Klahvid

Ctrl+plussklahv (+)

Toiming

Suurendamine

Klahvid

Ctrl+miinusklahv (-)

Toiming

Vähendamine

Klahvid

Ctrl+R

Toiming

Dokumendi pööramine vastupäeva

Klahvid

F8

Toiming

Lugemisvaadete vaheldumisi aktiveerimine

Klahvid

Ctrl+F

Toiming

Sõna või fraasi otsimine

Klahvid

Ctrl+G

Toiming

Leheküljele liikumine

Klahvid

Ctrl+S

Toiming

Faili salvestamine

Klahvid

Ctrl+Shift+S

Toiming

Faili salvestamine muu nimega

Klahvid

Ctrl+W

Toiming

Faili sulgemine

Klahvid

Ctrl+Tab või Ctrl+Shift+Tab

Toiming

Avatud failide vaheldumisi aktiveerimine

Klahvid
Windowsi logoga klahv Windows i logoga klahv+Z
Toiming

Rakendusekäskude kuvamine

Klahvid

Shift+F10

Toiming

Valitud teksti suvandite menüü kuvamine

Kas vajate rohkem abi?