Puuteliigutused: nipsamine, koputamine ja palju muud

Kui soovite teada, mida me puuteekraani kasutamisel nipsamise, koputamise või muude opsüsteemiga Windows 8.1 või Windows RT 8.1 suhtlemise võimaluste all silmas peame, heitke pilk sellele tabelile.

Nimetus Kuidas seda teha? Mida see teeb?
Nimetus

Koputus

Koputusliigutuse pilt
Kuidas seda teha?

Koputage üksust ühe korra.

Mida see teeb?

Avab, valib või aktiveerib koputatava üksuse. Sarnaneb hiireklõpsuga.

Nimetus

Vajutus ja hoidmine

Vajutuse ja hoidmise pilt
Kuidas seda teha?

Vajutage sõrm alla ja hoidke umbes üks sekund.

Mida see teeb?

Kuvab üksuse lisateabe või avab toimingukohase menüü. Puudutage näiteks avakuval mõnda paani ja hoidke sõrme sellel, seejärel saate paani ümber korraldada, selle suurust muuta või selle kinnitada. Toimib ainult mõne üksuse puhul.

Sarnaneb hiire paremklõpsuga.

Nimetus

Sõrmede kokku- või lahkuviimine suumimiseks

Suumimiseks tehtava sõrmede kokkuviimisliigutuse pilt
Kuidas seda teha?

Puudutage ekraani või üksust kahe või enama sõrmega ja siis liigutage sõrmi üksteise suunas (suruge kokku) või üksteisest eemale (viige lahku).

Mida see teeb?

Suurendab või vähendab üksust visuaalselt (samamoodi nagu pilte või kaarte). Hea võimalus on seda proovida avakuval.

Nimetus

Libistamine kerimiseks

Kerimiseks tehtava libistuspuute pilt
Kuidas seda teha?

Lohistage oma sõrme ekraanil.

Mida see teeb?

Liigub ekraanil kuvatavate üksuste vahel. Sarnaneb hiire abil kerimisega.

Nimetus

Libistamine ümberkorraldamiseks

Ümberkorraldamiseks tehtava libistuspuute pilt
Kuidas seda teha?

Vajutage üksust korraks ja lohistage seda lehe kerimise suunast vastassuunda; seejärel teisaldage üksus soovitud kohta. (Kui keriksite näiteks vasakule või paremale, lohistage üksust üles või alla.) Kui olete üksuse uude asukohta teisaldanud, vabastage see.

Mida see teeb?

Hea võimalus on seda proovida avakuval või meilirakenduses. Sarnaneb hiire abil lohistamisega.

Nimetus

Nipsamine valimiseks

Nipsamisliigutuse pilt
Kuidas seda teha?

Libistage üksust lühikese ja kiire liigutusega lehe kerimise suhtes vastassuunas. Näide:

 • Kui kerite lehte vasakule või paremale, nipsake üksust selle valimiseks üles või alla.

 • Kui kerite lehte üles või alla, nipsake üksust selle valimiseks vasakule või paremale.

Mida see teeb?

Valib üksuse ja tavaliselt kuvab ka rakendusekäsud. Hea võimalus on seda proovida rakenduses Meil.

Nimetus

Nipsamine või libistamine servast

Kuva servast keskkoha poole nipsamise pilt
Kuidas seda teha?

Alustades servast, nipsake kiiresti sõrmega või libistage üle kuva ilma sõrme üles tõstmata.

Mida see teeb?
 • Tuumnuppude (Otsing, Jagamine, Avakuva, Seadmed, Sätted) avamine. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole.

 • Viimati kasutatud rakenduse avamine. Nipsake kuva vasakust servast keskkoha poole. Viimati kasutatud rakenduste vahel liikumiseks jätkake nipsamist.

 • Teise rakenduse avamine samal ajal. Libistage sõrme kuva vasakust servast keskkoha poole ilma sõrme kuvalt tõstmata ja lohistage rakendust, kuni kuvatakse eraldaja. Seejärel teisaldage rakendus soovitud kohta ja libistage eraldajat rakenduse suuruse reguleerimiseks.

 • Viimati kasutatud rakenduste loendi kuvamine. Libistage kuva vasakust servast sissepoole sõrme kuvalt tõstmata ja siis lükake rakendus tagasi vasaku serva poole.

 • Praeguste rakenduste käskude (nt Uus ja Värskenda) kuvamine. Nipsake kuva üla- või allservast keskkoha poole.

 • Rakenduse sulgemine. Libistage kuval sõrme tõstmata ülaservast allapoole ja siis lohistage rakendus kuva allserva.

Nimetus

Pööramine

Kahe sõrme ja noole pilt, mis tähistab seda, et sõrmed pööravad objekti
Kuidas seda teha?

Asetage kaks või enam sõrme üksusele ja siis pöörake oma kätt.

Mida see teeb?

Pöörab objekte käe pööramise suunas. Pöörata saab ainult teatud objekte.

Puuteekraani olemasolu kontrollimine

Nende puudutusvõimaluste kasutamiseks peab teil olema puuteekraan.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Klõpsake linki Arvuti ja seadmed ja seejärel linki Arvutiteave.

Ekraani eraldusvõime kontrollimine

Mitme akna ja rakenduse korraga kuvamiseks peab teie ekraani eraldusvõime olema vähemalt 1024x768.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake linki Arvutid ja seadmed ning seejärel linki Kuva.

Lisateavet selliste toimingute tegemise kohta hiire ja klaviatuuri abil leiate teemast Hiir ja klaviatuur: mis on uut. Lisateavet uute funktsioonide kohta leiate teemast Tutvumine.

Kas vajate rohkem abi?