Rakendus Reisid: KKK

Kuva kõik

Kuidas lisada (kinnitada) sihtkoht avakuvale?

 1. Paremklõpsake ülemise navigeerimisriba kuvamiseks rakenduse Reisid mis tahes kuval suvalist kohta (puuteekraanil nipsake kuva üla- või allservast keskkoha poole).

 2. Koputage või klõpsake paani Sihtkohad.

 3. Koputage või klõpsake soovitud sihtkohta.

 4. Alumise navigeerimisriba kuvamiseks paremklõpsake kuval suvalist kohta või nipsake puuteekraani üla- või allservast keskkoha poole.

 5. Koputage või klõpsake nuppu Kinnita avakuvale.

 6. Koputage või klõpsake hüpikaknas käsku Kinnita avakuvale. Samuti saate valida kinnitatava paani suuruse.

Kuidas otsida sihtkohta?

 1. Kui soovite otsida kindlat sihtkohta, sisestage selle nimi paremas ülanurgas olevale otsinguväljale.

 2. Sihtkohtade sirvimiseks avakuva jaotises Panoraamid liikuge kerides paremale. Kui olete lubanud rakendusel Reisid kasutada oma asukohta, kuvatakse teile loend Lähedalasuvad sihtkohad. Need on teie praeguse asukoha läheduses paiknevad kohad. Täiendavate lähedal asuvate sihtkohtade kuvamiseks koputage või klõpsake käsku Veel. Samuti saate sihtkohti sirvida piirkonna alusel, kui liigute kerides paremale ja klõpsate piirkondade paane.

 3. Kui soovite sirvida kõiki sihtkohti, paremklõpsake ülemise navigeerimisriba kuvamiseks rakenduse Reisid mis tahes kuval suvalist kohta (puuteekraanil nipsake kuva üla- või allservast keskkoha poole). Koputage või klõpsake paani Sihtkohad. Sirvige sihtkohti populaarsuse alusel või klõpsake piirkondade kaupa sirvimiseks valikut Piirkond.

Kuidas saan lubada rakendusel Reisid kasutada oma asukohta?

 1. Nipsake kuva paremast servast väljapoole või viige kursor paremasse ülanurka ning tooge allapoole.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Sätted.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Õigused.

 4. Valige sätte Õigused väärtuseks Sees.

Kuidas salvestada lemmiksihtkohti, -hotelle ja -artikleid?

 1. Sihtkohtade panoraamile liikumiseks sisestage otsinguväljale sihtkoha nimi või hotellide panoraamile liikumiseks kasutage tööriista Hotelliotsingu vorm. Koputage või klõpsake sihtkoha või hotelli nime all kuvatavat käsku Lisa lemmikute hulka. See sihtkoht või hotell kuvatakse seejärel avakuva jaotises Lemmikud.

 2. Artikli salvestamiseks paremklõpsake artikli vaatamise ajal artiklit või nipsake puuteekraani üla- või allservast keskkoha poole, et kuvada alumine navigeerimisriba. Koputage või klõpsake paremas allnurgas käsku Lisa lemmikute hulka. Artikkel kuvatakse seejärel avakuva jaotises Lemmikud.

 3. Kui soovite lemmikuid avakuval ümber korraldada, paremklõpsake või puudutage soovitud paani ja lohistage seda allapoole, kuni paani esiletõstmiseks kuvatakse paani ümber ääris ja paremas ülanurgas ikoon X. Lohistage paan loendis soovitud asukohta.

 4. Üksuste eemaldamiseks loendist Lemmikud on kolm võimalust. Kui soovitud paan on esile tõstetud, koputage ikooni X ja üksus eemaldatakse. Teine võimalus on loendi Lemmikud paremast ülanurgast üles otsida pliiatsiikoon. Koputage või klõpsake ikooni ja kõigil loendis olevatel paanidel kuvatakse ikoon X. Koputage või klõpsake eemaldataval paanil ikooni X. Kolmas võimalus on üksuse avamiseks seda loendis Lemmikud koputada. Sihtkoha või hotelli korral koputage või klõpsake käsku Eemalda lemmikute hulgast. Artikli korral paremklõpsake kuval suvalist kohta või nipsake puuteekraani üla- või allservast keskkoha poole, et kuvada alumine navigeerimisriba. Koputage või klõpsake käsku Eemalda lemmikute hulgast.

Kuidas otsida ja broneerida lende?

 1. Lendude otsimiseks ja broneerimiseks on kolm võimalust. Otsige avakuval üles klaster Tööriistad ja ülesanded. Koputage või klõpsake paani Lendude otsimine. Või paremklõpsake ülemise navigeerimisriba kuvamiseks rakenduse Reisid mis tahes kuval suvalist kohta (puuteekraanil nipsake kuva üla- või allservast keskkoha poole). Koputage või klõpsake paani Lennud. Kolmas võimalus on liikuda kerides avakuva paremasse serva klastrisse Järgmised toimingud. Koputage või klõpsake käsku Otsi lende.

 2. Sisestage lennuteave ja koputage või klõpsake broneerimisvalikute kuvamiseks nuppu Otsi lende.

 3. Kui soovite, et lennu lähte- või sihtkoht oleks teile kõige lähem koht, koputage või klõpsake tekstiribal ikooni Praegune asukoht.

 4. Lende saate filtreerida hinna, lennuliini, väljumisaja, saabumisaja või vahepeatuste järgi.

 5. Lende saate sortida hinna, lennuliini, lennuaja, kestuse või vahepeatuste järgi.

 6. Koputage või klõpsake valitud lendu. Kuvatakse selle lennu täiendavad üksikasjad, nt lennunumbrid, istekoha klass ja ooteaja andmed. Broneeringupakkujate valikute kuvamiseks koputage või klõpsake nuppu Broneeri.

 7. Kui te ei soovi veel broneeringut teha, salvestab rakendus Reisid automaatselt teie otsinguajaloo, et saaksite otsingut hiljem korrata. Teie otsinguajalugu kuvatakse tööriista Lendude otsimine paremal küljel. Kui soovite otsinguajaloo tühjendada, koputage või klõpsake loendi Otsinguajalugu allservas nuppu Tühjenda ajalugu.

 8. Kas soovite enne broneerimist võimalike lendude kohta lisateavet? Koputage või klõpsake erinevate pakkujate praeguste lennugraafikute kuvamiseks vahekaarti Graafik.

 9. Tänaste lendude väljumis- ja saabumisteabe hankimiseks koputage või klõpsake vahekaarti Olek.

Võtke arvesse, et see funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kuidas otsida lennuplaane?

 1. Lennuplaanide otsimiseks on kolm võimalust. Otsige avakuval üles klaster Tööriistad ja ülesanded. Koputage või klõpsake paani Lennuplaanid. Või paremklõpsake ülemise navigeerimisriba kuvamiseks rakenduse Reisid mis tahes kuval suvalist kohta (puuteekraanil nipsake kuva üla- või allservast keskkoha poole). Koputage või klõpsake paani Lennud. Kolmas võimalus on liikuda kerides avakuva paremasse serva klastrisse Järgmised toimingud. Koputage või klõpsake käsku Otsi lende või Too lennu olek.

 2. Koputage või klõpsake vahekaarti Graafik ja sisestage soovitud lennuteave.

 3. Erinevate pakkujate praeguste lennuplaanide (sh kellaaegade, kestuse, vahepeatuste ja nädalapäevade) kuvamiseks koputage või klõpsake nuppu Otsi lennuplaane.

 4. Tulemeid saate filtreerida lennuliini, vahepeatuste või nädalapäevade järgi.

 5. Tulemeid saate sortida lennuliini, lennuaegade, kestuse, vahepeatuste või nädalapäevade järgi.

Kust hankida uusimat teavet väljuvate ja saabuvate lendude oleku kohta?

 1. Lennu oleku andmete otsimiseks on kolm võimalust. Otsige avakuval üles klaster Tööriistad ja ülesanded. Koputage või klõpsake paani Lennu olek. Või paremklõpsake ülemise navigeerimisriba kuvamiseks rakenduse Reisid mis tahes kuval suvalist kohta (puuteekraanil nipsake kuva üla- või allservast keskkoha poole). Koputage või klõpsake paani Lennud. Kolmas võimalus on liikuda kerides avakuva paremasse serva klastrisse Järgmised toimingud. Koputage või klõpsake paani Lendude otsimine või Lennu oleku toomine.

 2. Koputage või klõpsake vahekaarti Olek. Lennu oleku otsimiseks on kaks võimalust. Sisestage tekstiväljale lennujaama nimi ja klõpsake käsku Too olek. Lennujaama lennutabel kuvatakse koos teabega selle kohta, kas lennud jõuavad kohale varem, hilinevad, saabuvad õigel ajal või on tühistatud, samuti väljumis- ja saabumisajad, lennujaam, terminal ning värav. Saate otsida nii saabuvaid kui ka väljuvaid lende. Kasutage mis tahes lennu otsimiseks otsinguvälja. Kui olete leidnud soovitud lennu, koputage seda lisateabe vaatamiseks. Otsida saate ka lennunumbri alusel. Klõpsake või koputage tööriistas Lendude otsing käsku Lennu järgi. Sisestage lennufirma ja lennunumber ning koputage või klõpsake käsku Too olek.

Kuidas otsida ja broneerida hotelle?

 1. Hotellide otsimiseks on kolm võimalust. Otsige avakuval üles klaster Tööriistad ja ülesanded. Koputage või klõpsake paani Hotellide otsimine. Või paremklõpsake ülemise navigeerimisriba kuvamiseks rakenduse Reisid mis tahes kuval suvalist kohta (puuteekraanil nipsake kuva üla- või allservast keskkoha poole). Koputage või klõpsake paani Hotellid. Kolmas võimalus on liikuda kerides avakuva paremasse serva klastrisse Järgmised toimingud. Koputage või klõpsake käsku Otsi hotelle.

 2. Sisestage hotelli teave ning koputage või klõpsake valikut Otsi hotelle, et kuvada pakutavad hotellid koos aadressi, telefoninumbri, hinna, hotelliklassi ja pakutavate teenuste loendiga.

 3. Tulemeid saate filtreerida paremas ülanurgas asuva otsinguriba abil nime või aadressi järgi.

 4. Mõnda kindlat hotelli saate otsida nime või aadressi järgi.

 5. Tulemeid saate sortida nime, hinna, hotelliklassi või pakutavate teenuste järgi.

 6. Filtreerida saate hinna, hotelliklassi ja pakutavate teenuste järgi.

 7. Koputage või klõpsake hotellide loendit, mis võib hõlmata mõnda või kõiki järgmistest: hotelli asukoha kaart, hotelli kirjeldus, 360° panoraamid, fotogaleriid, pakutavate teenuste loend, hotelli veebisaidi link, lähima sihtkoha teabe link ja lähedal asuvate hotellide lingid.

 8. Broneeringu lõpuleviimiseks koputage või klõpsake nuppu Broneeri.

 9. Kui selle hotelli jaoks on saadaval mitme pakkuja broneeringuid, kuvatakse nende valikute loend. Enne kui viite pakkuja veebisaidil broneeringu lõpule, saate võrrelda hindu ja tubade tüüpe.

 10. Kui te ei soovi veel broneeringut teha, salvestab rakendus Reisid automaatselt teie otsinguajaloo, et saaksite broneeringu teha hiljem või broneerida sama hotelli mitu korda. Teie otsinguajalugu kuvatakse tööriista Hotellide otsimine paremas servas. Kui soovite otsinguajaloo tühjendada, koputage või klõpsake loendi Otsinguajalugu allservas nuppu Tühjenda ajalugu. Kui soovite kiiresti mõne kindla hotelli panoraamile liikuda, koputage või klõpsake hotelli nime all käsku Lisa lemmikute hulka (kus võimalik). Hotell lisatakse avakuva jaotisse Lemmikud. Kui olete valmis broneerima, klõpsake või koputage jaotises Lemmikud hotelli ja seejärel klõpsake või koputage käsku Kuva hinnad.

Märkus.

 • Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt riigi poliitikast, kehtivatest piirangutest ja saadaolevatest andmeteenustest olla piirkonniti erinevad.

Kas vajate veel abi?