Teksti või visuaalsete alternatiivide kasutamine helide asemel

Saate arvutisätete muutmisega mitmetes rakendustes kasutada helide asemel visuaalseid märguandeid. Toimige järgmiselt.

  1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
    (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

  2. Sisestage otsinguväljal tekst Asenda helid visuaalsete vihjetega ja siis koputage või klõpsake nuppu Asenda helid visuaalsete vihjetega.

  3. Valige soovitud suvandid.

    • Lülita helide visuaalsed teatised (helipildid) sisse. See suvand asendab süsteemihelid visuaalsete märguannetega (nt kuval vilkumisega). Nii näete teatisi isegi siis, kui neid pole kuulda. Saate valida ka seda, kuidas heliteatised teid hoiatavad.

    • Lülita suulise dialoogi seletustekstid sisse (kus võimalik). Selle suvandiga kuvab Windows helide asemel tekstipealdised, et tähistada arvuti toiminguid (nt dokumendi printimise alustamisel või lõpetamisel).

Kas vajate rohkem abi?