Kõnetuvastuse kasutamine

Vaadake videot kõnetuvastuse kohta oma arvutis. (Subtiitrite kuvamiseks oma keeles koputage või klõpsake nuppu Subtiitrid Tiitrid.)
Vaadake videot dikteerimise kasutamise kohta koos kõnetuvastusega. (Subtiitrite kuvamiseks oma keeles koputage või klõpsake nuppu Subtiitrid Tiitrid.)

Windowsi kõnetuvastus muudab klaviatuuri ja hiire kasutamise valikuliseks. Selle asemel saate juhtida arvutit ja dikteerida teksti oma häälega.

Märkus.

 • Kõnetuvastus on saadaval ainult nende keelte jaoks: inglise (Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik), prantsuse, saksa, jaapani, mandariini (lihtsustatud hiina ja traditsiooniline hiina) ja hispaania keel.

Kuva kõik

Kõnetuvastuse häälestamine

Enne kõnetuvastuse kasutamist peate tegema mõne toimingu. Esmalt peate häälestama mikrofoni. Seejärel saate õpetada oma arvuti teie häält tuvastama.

Mikrofoni häälestamine

Enne kõnetuvastuse häälestamist veenduge, et mikrofon on arvutiga ühendatud, et saaksite järgmisi samme teha.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

  Otsingu saate avada ka klaviatuuri abil, kui vajutate klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+ Q.
 2. Sisestage otsinguväljale fraas mikrofoni häälestamine ja koputage või klõpsake käsku Mikrofoni häälestamine.

 3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus.

 • Võimalusel kasutage peakomplekti mikrofoni; see ei lase tõenäoliselt läbi taustamüra.

Arvuti õpetamine teie kõnet tuvastama

Kõnetuvastus kasutab erilist hääleprofiili teie hääle ja häälkäskude tuvastamiseks. Mida rohkem te kõnetuvastust kasutate, seda üksikasjalikumaks teie hääleprofiil muutub – ja see peaks parandama arvuti suutlikkust teie kõnet mõista.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

  Otsingu saate avada ka klaviatuuri abil, kui vajutate klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+ Q.
 2. Sisestage otsinguväljale sõna kõnetuvastus ja siis koputage või klõpsake üksust Kõnetuvastus.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Õpetage arvuti endast paremini aru saama.

 4. Järgige kõnetuvastuse häälekoolituse juhiseid.

Kõnetuvastuse kasutamine

Saate kasutada oma häält paljude ülesannete jaoks (nt veebivormide täitmiseks või tähtede tippimiseks). Kui räägite mikrofoni, muudab kõnetuvastus teie hääle ekraanil kuvatavaks tekstiks.

Teksti dikteerimine funktsiooni Kõnetuvastus abil

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

  Otsingu saate avada ka klaviatuuri abil, kui vajutate klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+ Q.
 2. Sisestage otsinguväljale sõna kõnetuvastus ja siis koputage või klõpsake üksust Windows Kõnetuvastus.

 3. Öelge "hakka kuulama" või koputage või klõpsake kuulamisrežiimi käivitamiseks nuppu Mikrofon.

 4. Avage rakendus, mida soovite kasutada, või valige tekstiväli, kuhu soovite teksti dikteerida.

 5. Öelge tekst, mida soovite dikteerida.

Vigade parandamine

 • Vigu saate parandada kolmel erineval viisil.

  • Viimati öeldu parandamiseks öelge "paranda see".

  • Üksiku sõna parandamiseks öelge parandatava sõna järel "paranda". Kui sõna ilmneb mitu korda, tõstetakse kõik esinemisjuhud esile ning võite valida, millise soovite parandada.

  • Öelge dialoogiboksis Alternatiivide paneel soovitud üksuse kõrval olev number ja seejärel "OK".

Sõnade lisamine või muutmine kõnesõnastikus

Kõnesõnastiku abil saate lisada oma sõnu, peatada kindla sõna dikteerimise või mõne sõnastiku sõna parandada või kustutada.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

  Otsingu saate avada ka klaviatuuri abil, kui vajutate klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv Windowsi logoga klahv+ Q.
 2. Sisestage otsinguväljale sõna kõnetuvastus ja siis koputage või klõpsake üksust Windows Kõnetuvastus.

 3. Öelge "hakka kuulama" või koputage või klõpsake kuulamisrežiimi käivitamiseks nuppu Mikrofon.

 4. Öelge "Kõnesõnastiku avamine" ja tehke ühte järgmistest.

  • Sõna lisamiseks sõnastikku lausuge käsk "Lisa uus sõna" ja seejärel täitke juhised.

  • Kindla sõna dikteerimise vältimiseks lausuge "Väldi sõna dikteerimist" ja seejärel täitke juhised.

Arvuti juhtimine kõnetuvastuse abil

Arvuti juhtimiseks saate kasutada lihtsaid lühikesi käske. Järgmises tabelis on kuvatud mõned sagedamini kasutatavad kõnetuvastuse käsud. Paksus kirjas sõnad tähendavad, et võite asendada näidissõna või -fraasi sarnase sõnaga ja saate siiski kasutatavad tulemused.

Arvuti juhtimiseks saate suuliste käskudena kasutada ka kiirklahve. Kõigi saadaolevate kiirklahvide kuvamiseks lugege teemat Kiirklahvid.

Märkus.

 • Alati, kui soovite teada, milliseid käske kasutada, öelge "Mida ma võiksin öelda?"

Toiming Häälkäsk
Toiming

Avakuva avamine

Häälkäsk

Avakuva

Toiming

Tuumnupurea avamine

Häälkäsk

Vajutage Windows C

Toiming

Tuumnupu Otsing avamine

Häälkäsk

Vajutage Windows Q

Toiming

Kõigi rakenduste kuvamine

Häälkäsk

Rakendused

Toiming

Rakendustega tööle hakkamine

Häälkäsk

Paremklõps; vajutage Windows Z

Toiming

Rakenduse kasutamine

Häälkäsk

Öelge, mida soovite teha. Nt rakenduses Ilmateade: muuda Celsiuseks.

Toiming

Üksuse valimine nime järgi

Häälkäsk

Valige Fail; klõpsa Start; klõpsa Vaade

Toiming

Üksuse või ikooni valimine

Häälkäsk

Klõpsa Prügikast; klõpsa Arvuti; klõpsa failinimi

Toiming

Üksuse topeltkoputamine või topeltklõpsamine

Häälkäsk

Topeltklõpsa Prügikast; topeltklõpsa Arvuti; topeltklõpsa failinimi

Toiming

Avatud rakenduse aktiveerimine

Häälkäsk

Aktiveeri Paint; aktiveeri WordPad; aktiveeri Programmi nimi; aktiveeri rakendus

Toiming

Ühes suunas kerimine

Häälkäsk

Keri üles; keri alla; keri vasakule; keri paremale

Toiming

Dokumenti uue lõigu või rea sisestamine

Häälkäsk

Uus lõik; uus rida

Toiming

Dokumendist sõna valimine

Häälkäsk

Vali sõna

Toiming

Sõna valimine ja parandamine

Häälkäsk

Paranda sõna

Toiming

Kindlate sõnade valimine ja kustutamine

Häälkäsk

Kustuta sõna

Toiming

Rakendatavate käskude loendi kuvamine

Häälkäsk

Mida ma saan teha?

Toiming

Praegu saadaval olevate häälkäskude loendi värskendamine

Häälkäsk

Värskenda häälkäske

Toiming

Kuulamisrežiimi sisselülitamine

Häälkäsk

Kuulamise alustamine

Toiming

Kuulamisrežiimi väljalülitamine

Häälkäsk

Lõpeta kuulamine

Toiming

Kõnetuvastuse mikrofoniriba teisaldamine

Häälkäsk

Teisalda kõnetuvastus

Toiming

Mikrofoniriba minimeerimine

Häälkäsk

Kõnetuvastuse minimeerimine

Toiming

Windowsi spikri ja toe sisu kuvamine kindlate toimingute kohta

Häälkäsk

Kuidas ma seda teen?

Öelge näiteks "Kuidas ma installin printeri?" ja tagastatakse spikriteemade loend.

Arvestage, et see käsk on saadaval vaid USA ingliskeelses kõnetuvastuses.

Dikteerimine

Toiming Häälkäsk
Toiming

Uue rea sisestamine dokumenti

Häälkäsk

Uus rida

Toiming

Uue lõigu sisestamine dokumenti

Häälkäsk

Uus lõik

Toiming

Tabelduskoha lisamine

Häälkäsk

Tabeldus

Toiming

Järgmise käsu literaalsõna lisamine (nt saate lisada kirjavahemärgi asemel sõna "koma")

Häälkäsk

Literaal sõna

Toiming

Numbri numeraalvormingu lisamine

Häälkäsk

Numeraal number

Toiming

Kursori kindla sõna ette asetamine

Häälkäsk

Mine sõna ette

Toiming

Kursori kindla sõna taha asetamine

Häälkäsk

Mine sõna taha

Toiming

Järgmise sõna eest tühiku ärajätmine

Häälkäsk

Pole tühikut

Toiming

Kursoriga tähistatud lause algusse minemine

Häälkäsk

Mine lause algusse

Toiming

Kursoriga tähistatud lõigu algusse minemine

Häälkäsk

Mine lõigu algusse

Toiming

Dokumendi algusse minemine

Häälkäsk

Mine dokumendi algusse

Toiming

Kursoriga tähistatud lause lõppu minemine

Häälkäsk

Mine lause lõppu

Toiming

Kursoriga tähistatud lõigu lõppu minemine

Häälkäsk

Mine lõigu lõppu

Toiming

Dokumendi lõppu minemine

Häälkäsk

Mine dokumendi lõppu

Toiming

Praegusest dokumendist sõna valimine

Häälkäsk

Vali sõna

Toiming

Praegusest dokumendist sõnavahemiku valimine

Häälkäsk

Vali sõnavahemik; vali alates sõna kuni sõna

Toiming

Praegusest dokumendist kogu teksti valimine

Häälkäsk

Vali kõik

Toiming

Mitme sõna valimine kursori asukoha eest

Häälkäsk

Vali eelmised 20 sõna; vali eelmised 10 sõna

Toiming

Mitme sõna valimine kursori asukoha järelt

Häälkäsk

Vali järgmised 20 sõna; vali järgmised 10 sõna

Toiming

Viimase dikteeritud teksti valimine

Häälkäsk

Vali see

Toiming

Ekraani valiku tühjendamine

Häälkäsk

Tühjenda valik

Toiming

Sõna esimese tähe suurtäheks muutmine

Häälkäsk

Suurtähed sõna

Toiming

Sõna kõigi tähtede suurtähtedeks muutmine

Häälkäsk

Kõik suurtähed sõna

Toiming

Sõna kõikide tähtede väiketähtedeks muutmine

Häälkäsk

Suurtähed puuduvad sõna

Toiming

Järgmise arvu sõnade läbivaks suurtähestamine

Häälkäsk

Suurtähesta järgmised 10 sõna

Toiming

Järgmise arvu sõnade tähtede läbivalt väikeseks muutmine

Häälkäsk

Muuda järgmised 10 sõna väiketäheliseks

Toiming

Eelmise lause kustutamine

Häälkäsk

Kustuta eelmine lause

Toiming

Järgmise lause kustutamine

Häälkäsk

Kustuta järgmine lause

Toiming

Eelmise lõigu kustutamine

Häälkäsk

Kustuta eelmine lõik

Toiming

Järgmise lõigu kustutamine

Häälkäsk

Kustuta järgmine lõik

Toiming

Valitud või viimati dikteeritud teksti kustutamine

Häälkäsk

Kustuta see

Klaviatuuri klahvid

Toiming Häälkäsk
Toiming

Suvalise klahvi vajutamine klaviatuuril

Häälkäsk

Vajuta klaviatuuri klahvi; vajuta a; vajuta suur b: vajuta tõstuklahvi (SHIFT) pluss a; vajuta juhtklahvi (CTRL) pluss a

Toiming

Klaviatuuriklahvide vajutamine ilma sõna "Vajuta" ütlemata

Häälkäsk

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab

Märkused

 • Samuti saate kasutada ICAO\NATO foneetilist tähestikku klaviatuuri klahvivajutuste ütlemiseks. Näiteks võite öelda "Vajuta alfa" klahvi "a" vajutamiseks või "vajuta bravo" klahvi "b" vajutamiseks.

 • Kõnetuvastuse abil klaviatuuriklahvide vajutamine toimib ainult ladina tähestikke kasutavate keelte puhul.

Kirjavahemärgid ja erimärgid

Lisatav märk Häälkäsk
Lisatav märk

,

Häälkäsk

Koma

Lisatav märk

;

Häälkäsk

Semikoolon

Lisatav märk

.

Häälkäsk

Punkt; täpp; kümnendpunkt

Lisatav märk

:

Häälkäsk

Koolon

Lisatav märk

Häälkäsk

Jutumärkide algus; algusjutumärgid

Lisatav märk

Häälkäsk

Jutumärkide lõpp; lõpujutumärgid; lõpu pööratud komad

Lisatav märk

'

Häälkäsk

Ülakoma

Lisatav märk

Häälkäsk

Alguse üksikjutumärk

Lisatav märk

Häälkäsk

Lõpu üksikjutumärk

Lisatav märk

>

Häälkäsk

Märk Suurem kui

Lisatav märk

<

Häälkäsk

Märk Väiksem kui

Lisatav märk

/

Häälkäsk

Kaldkriips

Lisatav märk

\

Häälkäsk

Kurakriips

Lisatav märk

~

Häälkäsk

Tilde

Lisatav märk

@

Häälkäsk

Ätt-märk (kommertsmärk)

Lisatav märk

!

Häälkäsk

Hüüumärk; Hüüumärk

Lisatav märk

?

Häälkäsk

Küsimärk

Lisatav märk

#

Häälkäsk

Arvu sümbol; naela sümbol

Lisatav märk

$

Häälkäsk

Dollarimärk

Lisatav märk

%

Häälkäsk

Protsendimärk

Lisatav märk

^

Häälkäsk

Katusemärk

Lisatav märk

(

Häälkäsk

Algussulg; vasaksulg

Lisatav märk

)

Häälkäsk

Lõpusulg; paremsulg

Lisatav märk

_

Häälkäsk

Allkriips

Lisatav märk

-

Häälkäsk

Sidekriips; miinusmärk; poolitus

Lisatav märk

Häälkäsk

Mõttekriips

Lisatav märk

Häälkäsk

Emm-kriips

Lisatav märk

=

Häälkäsk

Võrdusmärk

Lisatav märk

+

Häälkäsk

Plussmärk

Lisatav märk

{

Häälkäsk

Alguslooksulg; vasak looksulg

Lisatav märk

}

Häälkäsk

Lõpulooksulg; parem looksulg

Lisatav märk

[

Häälkäsk

Algus kantsulg; vasak looksulg

Lisatav märk

]

Häälkäsk

Lõpukantsulg; parem kantsulg

Lisatav märk

|

Häälkäsk

Püstkriips

Lisatav märk

:-)

Häälkäsk

Naerunägu

Lisatav märk

:-(

Häälkäsk

Kurb nägu

Lisatav märk

;-)

Häälkäsk

Silmapilgutus

Lisatav märk

Häälkäsk

Kaubamärgi osund

Lisatav märk

¾

Häälkäsk

Kolme neljandiku märk

Lisatav märk

¼

Häälkäsk

Ühe neljandiku märk

Lisatav märk

½

Häälkäsk

Poole märk

Lisatav märk

£

Häälkäsk

Naelsterlingi sümbol

Lisatav märk

&

Häälkäsk

Ampersand; ja-märk

Lisatav märk

*

Häälkäsk

Tärn

Lisatav märk

//

Häälkäsk

Kaksik-kaldkriips

Lisatav märk

`

Häälkäsk

Tagurpidi ülakoma

Lisatav märk

<

Häälkäsk

Vasak nurksulg

Lisatav märk

>

Häälkäsk

Parem nurksulg

Lisatav märk

±

Häälkäsk

Pluss-miinuse märk

Lisatav märk

«

Häälkäsk

Vasak nurkjutumärk

Lisatav märk

»

Häälkäsk

Parem nurkjutumärk

Lisatav märk

×

Häälkäsk

Korrutusmärk

Lisatav märk

÷

Häälkäsk

Jagamismärk

Lisatav märk

¢

Häälkäsk

Sendi märk

Lisatav märk

¥

Häälkäsk

Jeeni märk

Lisatav märk

§

Häälkäsk

Paragrahvi märk

Lisatav märk

©

Häälkäsk

Autoriõiguse märk

Lisatav märk

®

Häälkäsk

Registreerimismärk, registreeritud kaubamärk

Lisatav märk

°

Häälkäsk

Kraadi märk

Lisatav märk

Häälkäsk

Lõigu märk

Lisatav märk

Häälkäsk

Ellips; mõttepunktid

Lisatav märk

ƒ

Häälkäsk

Funktsioonimärk

Windowsi käsud

Toiming Häälkäsk
Toiming

Üksuse valimine selle nime öeldes

Häälkäsk

Fail; Redigeeri; Vaade; Salvesta

Toiming

Üksuse valimine

Häälkäsk

Klõpsa Fail; klõpsa Paks; klõpsa Salvesta; klõpsa Sule

Toiming

Üksuse topeltkoputamine või topeltklõpsamine

Häälkäsk

Topeltklõpsa Arvuti; topeltklõpsa Prügikast; topeltklõpsa kausta nimi

Toiming

Üksuse vajutamine ja allhoidmine või paremklõpsamine

Häälkäsk

Paremklõpsa Arvuti; Paremklõpsa Prügikast; Paremklõpsa Kausta nimi

Toiming

Akende minimeerimine töölaua kuvamiseks

Häälkäsk

Näita töölauda

Toiming

Sellise üksuse valimine, mille nime te ei tea

Häälkäsk

Kuva numbrid (Aktiivse akna kõigi üksuste numbrid ilmuvad ekraanile. Üksuse valimiseks öelge üksusele vastav number.)

Toiming

Nummerdatud üksuse valimine

Häälkäsk

19 OK; 5 OK

Toiming

Nummerdatud üksuse topeltkoputamine või topeltklõpsamine

Häälkäsk

Topeltklõpsa 19; topeltklõpsa 5

Toiming

Nummerdatud üksuse vajutamine ja all hoidmine või paremklõpsamine

Häälkäsk

Paremklõpsa 19; paremklõpsa 5

Akende ja rakendustega töötamine

Toiming Häälkäsk
Toiming

Rakenduse avamine

Häälkäsk

Ava Paint; ava WordPad; ava rakenduse nimi

Toiming

Avatud rakenduse aktiveerimine

Häälkäsk

Aktiveeri Paint; aktiveeri WordPad; aktiveeri Rakenduse nimi; aktiveeri rakendus

Toiming

Rakenduse sulgemine

Häälkäsk

Sule see; sule Paint; sule Dokumendid

Toiming

Minimeerimine

Häälkäsk

Minimeeri see; minimeeri Paint; minimeeri Dokumendid

Toiming

Maksimeerimine

Häälkäsk

Maksimeeri see; maksimeeri Paint; maksimeeri Dokumendid

Toiming

Taastamine

Häälkäsk

Taasta see; taasta Paint; taasta Dokumendid

Toiming

Lõikamine

Häälkäsk

Lõika seda; lõika

Toiming

Kopeerimine

Häälkäsk

Kopeeri see; kopeeri

Toiming

Kleebi

Häälkäsk

Kleepimine

Toiming

Kustutamine

Häälkäsk

Kustuta see; kustuta

Toiming

Tagasivõtmine

Häälkäsk

Võta see tagasi; alusta otsast; võta tagasi

Toiming

Ühes suunas kerimine

Häälkäsk

Keri üles; keri alla; keri paremale; keri vasakule

Toiming

Lehekülgedel täpsele kaugusele kerimine

Häälkäsk

Keri alla 2 lehekülge; keri üles 10 lehekülge

Toiming

Muudes ühikutes täpsele kaugusele kerimine

Häälkäsk

Keri üles 5; keri alla 7

Toiming

Vormi- või rakenduseväljale minemine

Häälkäsk

Mine väljale välja nimi; Mine väljale Teema; Mine väljale Aadress; Mine väljale Koopia

Ekraani suvalise ala koputamine või klõpsamine

Toiming Häälkäsk
Toiming

Hiireruudustiku kuvamine

Häälkäsk

Hiireruudustik

Toiming

Hiirekursori teisaldamine suvalise hiireruudustiku ruudu keskele

Häälkäsk

Ruudu number; 1, 7, 9

Toiming

Suvalise hiireruudustikuruudu koputamine või klõpsamine

Häälkäsk

Klõpsa ruudu number

Toiming

Hiireruudustikuga lohistatava üksuse valimine

Häälkäsk

Ruudu number, kus üksus ilmneb; 3, 7, 9 (järgneva) märgiga

Toiming

Hiireruudustiku asukoha valimine, kuhu soovite üksuse lohistada

Häälkäsk

Ruudu number, kuhu soovite lohistada; 4, 5, 6 (järgneva) klõpsuga.

Kas vajate rohkem abi?