Rakendus Ilmateade: KKK

Kuva kõik

Temperatuuriühikuks Fahrenheiti asemel Celsiuse seadmine

Temperatuuri mõõtühikuid saate vastavalt oma eelistustele kohandada.

 1. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Kuva Celsius kraadides või Kuva Fahrenheit kraadides.

Minu praeguse asukoha kohta ilmateate kuvamine

Rakendus Ilmateade saab tuvastada teie asukoha ja kuvada vastavalt sellele kohaliku ilma.

 1. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Praegune asukoht.

Lemmikasukoha lisamine

Saate jälgida oma valitud asukohtade ilmateadet.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake kuva ülaosas asuvat paani Places.

 3. Koputage või klõpsake nuppu +.

 4. Sisestage asukoha nimi.

 5. Koputage või klõpsake loendis valitud asukohta või koputage või klõpsake nuppu Lisa. Seejärel koputage või klõpsake selle lehe paanil kuvatavat asukohta.

Lemmikasukoha eemaldamine

Saate lemmikasukohtade loendit hallata.

 1. Koputage või klõpsake nuppu Redigeeri. Kõigil lemmikasukohtadel kuvatakse seejärel nupp X.

 2. Koputage või klõpsake eemaldataval asukohal nuppu X.

 3. Lõpetamiseks koputage või klõpsake nuppu Redigeeri.

Asukoha määramine kodu vaikeasukohaks

Saate mis tahes kuvatava asukoha seada rakenduses Ilmateade kodu vaikeasukohaks.

 1. Nipsake asukoha ilmalehel kuva allservast ülespoole või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Määra vaikeasukohaks.

Kodu asukoha muutmine

Kodu vaikeasukohta saate rakenduses Ilmateade muuta avakuva lemmikute loendi kaudu.

 1. Nipsake avakuval ülaservast allapoole või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake rakenduse alumisel ribal suvandit Vaikeasukoha muutmine

 3. Koputage või klõpsake loendis Lemmikud soovitud asukohta.

Asukoha lisamine (kinnitamine) avakuvale

Saate rakenduse Ilmateade avakuvale lisada (kinnitada) mis tahes asukoha paani.

 1. Nipsake asukoha ilmalehel kuva allservast ülespoole või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake kuva alumisel ribal nuppu Kinnita avakuvale.

Ilmateate värskendamine

Rakendus Ilmateade värskendab andmeid perioodiliselt automaatselt, kuid soovi korral saate neid igal ajal käsitsi värskendada.

 1. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Värskenda.

Konkreetse asukoha ilmateate otsimine

Saate otsida kogu maailma piirkondade ilmateadet.

 1. Koputage või klõpsake lehe paremas ülanurgas nuppu Otsi

 2. Sisestage otsinguväljale asukoha nimi.

 3. Koputage või klõpsake asukoha nime.

 4. Kui asukohtade ripploendit ei kuvata, vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 5. Koputage või klõpsake soovitud asukohta.

Ilmateate jagamine tuttavatega

Ilmateadet saate sõprade ja perega jagada e-posti, Facebooki või Twitteri kaudu.

 1. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Windowsi klahv + C või viige hiirekursor kuva paremasse ülanurka ja lohistage seda mööda serva allapoole.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Share.

 3. Valige rakendus, mille kaudu soovite ilmateadet jagada.

Lemmikute ümberkorraldamine

Lemmikasukohtade loendi ümberkorraldamine on lihtne.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake lemmikasukohtade loendi kuvamiseks nuppu Kohad.

 3. Koputage soovitud asukohta pikalt või klõpsake seda ja hoidke hiireklahvi all.

 4. Pukseerige asukoht uude kohta.

Ülemaailmse ilmateate kuvamine

Saate vaadata kogu maailma eri piirkondade ilmateadet.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Piirkondade loendi kuvamiseks koputage või klõpsake nupu Ilmastikukaardid kõrval olevat noolt.

 3. Koputage või klõpsake soovitud asukohta.

See funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Eri tüüpi ilmakaartide vaheldumisi aktiveerimine

Saate vaheldumisi aktiveerida temperatuuri-, sademete ja pilve-, satelliidi- ja radarikaarte.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Ilmastikukaardid.

 3. Koputage või klõpsake parajasti kuvatava piirkonna puhul erinevaid kaarditüüpe.

 4. Koputage kaarti või liigutage hiirt, et kuvada uuesti kaarditüüpide menüü.

See funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Ilmakaartide animeerimine (sisu esituse kordamine)

Ilmakaardid animeeritakse, et näidata ilmaprognoose või ajalooandmeid.

Animatsioonide kuvamiseks koputage või klõpsake nuppu Esita/Peata.

See funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kaardi suurendamine

Ilmakaardi suurendamiseks või vähendamiseks on mitu võimalust.

 1. Puudutamine: suurendamiseks lükake sõrmi lahku ja vähendamiseks lükake sõrmi kokku.

 2. Klaviatuur: kaarti saate vähendada ja suurendada kiirklahvide abil.

  1. Ühe taseme võrra suurendamiseks kasutage klaviatuuriklahvi {+} või {=}.

  2. Ühe taseme võrra vähendamiseks kasutage klaviatuuriklahvi {-}.

 3. Hiir: suurendamiseks ja vähendamiseks klõpsake kuval sümbolit +/-. Või kasutage hiire kerimisratast., et kuva suurendada {KERIMISRATAS + ÜLES} või vähendada {KERIMISRATAS + ALLA}.

See funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Üleminek kord tunnis värskendatavale ilmateatele, kaartidele ja varasematele ilmaprognoosidele.

Soovitud asukohta navigeerimiseks on mitu võimalust.

 1. Puutefunktsioon: kuval nipsamine

 2. Klaviatuur: nooleklahvide kasutamine

  1. Vasakule liikumiseks kasutage {vasaknoolt}

  2. Paremale liikumiseks kasutage {paremnoolt}

  3. Üles liikumiseks kasutage {ülesnoolt}

  4. Alla liikumiseks kasutage {allanoolt}

 3. Hiir: vasakklõpsake ja lohistage kaarti

Märkus. Navigeerimine on piiratud regioonipiiridega, kuid saate valida kõrvalasuva regiooni. Vaadake sellel lehel toodud jaotist „Kuva kogu maailma ilmakaardid”.

See funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Suusakuurortide loendi sortimine

Maailma suusakuurortide loendi sortimiseks on mitu võimalust.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Suusakuurordid.

 3. Koputage või klõpsake tabeli ülaosas mõnda järgmistest päistest: Nimi, Värske lumi, Rajad on avatud või Avatud tõstukid.

 4. Loendi järjestuse ümberpööramiseks klõpsake päist.

Teie lemmiksuusakuurordid

Sarnaselt muude rakenduse Ilmateade asukohtadega saab suusakuurordi seada kodu asukohaks, kinnitada avakuvale või lisada lemmikute loendisse või sealt eemaldada.

Suusakuurortide aruanded sisaldavad rajakaarte, praegusi ilmastikutingimusi, arvustusi ja 360-kraadiseid panoraampilte.

Märkus.

 • Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt riigi poliitikast, kehtivatest piirangutest ja saadaolevatest andmeteenustest olla piirkonniti erinevad.

Kas vajate veel abi?