Rakendus Ilmateade: KKK

Kuva kõik

Kuidas seada temperatuuriühikuks Fahrenheiti asemel Celsius?

Temperatuuri mõõtühikuid saate vastavalt oma eelistustele kohandada.

 1. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Change to Celsius või Change to Fahrenheit.

Kuidas määrata, et ilmateade kuvataks minu praeguse asukoha kohta?

Rakendus Bingi ilmateade saab tuvastada teie asukoha ja kuvada vastavalt sellele kohaliku ilma.

 1. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Current Location.

Kuidas lemmikasukohta lisada?

Saate jälgida oma valitud asukohtade ilmateadet.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake kuva ülaosas asuvat paani Places.

 3. Koputage või klõpsake nuppu +.

 4. Sisestage asukoha nimi.

 5. Koputage või klõpsake loendis valitud asukohta või koputage või klõpsake nuppu Add. Seejärel koputage või klõpsake selle lehe paanil kuvatavat asukohta.

Kuidas lemmikasukohta eemaldada?

Lemmikasukohtade loendi haldamine on lihtne.

 1. Koputage või klõpsake nuppu Edit . Kõigil lemmikasukohtadel kuvatakse seejärel nupp X.

 2. Koputage või klõpsake eemaldataval asukohal nuppu X.

 3. Lõpetamiseks koputage või klõpsake nuppu Edit .

Kuidas määrata asukoht kodu vaikeasukohaks?

Saate mis tahes kuvatava asukoha seada rakenduses Ilmateade kodu vaikeasukohaks.

 1. Nipsake asukoha ilmalehel kuva allservast ülespoole või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Set as Home.

Kuidas kodu asukohta muuta?

Kodu vaikeasukohta saate rakenduses Ilmateade muuta avakuva lemmikute loendi kaudu.

 1. Nipsake avakuval ülaservast allapoole või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake rakenduse alumisel ribal suvandit Change Home

 3. Koputage või klõpsake loendis Favorites soovitud asukohta.

Kuidas asukohta avakuvale lisada (kinnitada)?

Saate rakenduse Ilmateade avakuvale lisada (kinnitada) mis tahes asukoha paani.

 1. Nipsake asukoha ilmalehel kuva allservast ülespoole või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake kuva alumisel ribal nuppu Pin to Start.

Kuidas värskendada ilmateadet?

Rakendus Bingi ilmateade värskendab andmeid perioodiliselt automaatselt, kuid soovi korral saate neid igal hetkel käsitsi värskendada.

 1. Nipsake kuval alt üles või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Refresh.

Kuidas otsida konkreetse asukoha ilmateadet?

Saate otsida kogu maailma piirkondade ilmateadet.

 1. Koputage või klõpsake lehe paremas ülanurgas nuppu Search

 2. Sisestage otsinguväljale asukoha nimi.

 3. Koputage või klõpsake asukoha nime.

 4. Kui asukohtade ripploendit ei kuvata, vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 5. Koputage või klõpsake soovitud asukohta.

Kuidas ilmateadet tuttavatega ühiskasutusse anda?

Ilmateadet saate sõprade ja perega jagada e-posti, Facebooki või Twitteri kaudu.

 1. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Windowsi klahv + C või viige hiirekursor kuva paremasse ülanurka ja lohistage seda mööda serva allapoole.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Share.

 3. Valige rakendus, mille kaudu soovite ilmateadet jagada.

Kuidas lemmikute järjestust muuta?

Lemmikasukohtade loendi ümberkorraldamine on lihtne.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake lemmikasukohtade loendi kuvamiseks nuppu Places.

 3. Koputage soovitud asukohta pikalt või klõpsake seda ja hoidke hiireklahvi all.

 4. Pukseerige asukoht uude kohta.

Kuidas näha kogu maailma ilmakaarte?

Saate vaadata kogu maailma eri piirkondade ilmateadet.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Piirkondade loendi kuvamiseks koputage või klõpsake nupu Ilmateade Maps kõrval olevat noolt.

 3. Koputage või klõpsake soovitud asukohta.

See funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kuidas erinevat tüüpi ilmakaarte vaheldumisi aktiveerida?

Saate vaheldumisi aktiveerida temperatuuri-, sademete ja pilve-, satelliidi- ja radarikaarte.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Weather Maps.

 3. Koputage või klõpsake parajasti kuvatava piirkonna puhul erinevaid kaarditüüpe.

 4. Koputage kaarti või liigutage hiirt, et kuvada uuesti kaarditüüpide menüü.

See funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kuidas ilmakaarte animeerida (sisu esitust korrata)?

Ilmakaardid animeeritakse, et näidata ilmaprognoose või ajalooandmeid.

Animatsioonide kuvamiseks koputage või klõpsake nuppu Play/Pause.

See funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kuidas kaarti suurendada või vähendada?

Ilmakaardi suurendamiseks või vähendamiseks on mitu võimalust.

 1. Puudutamine: suurendamiseks lükake sõrmi lahku ja vähendamiseks lükake sõrmi kokku.

 2. Klaviatuur: kaarti saate vähendada ja suurendada kiirklahvide abil.

  1. Ühe taseme võrra suurendamiseks kasutage klaviatuuriklahvi {+} või {=}.

  2. Ühe taseme võrra vähendamiseks kasutage klaviatuuriklahvi {-}.

 3. Hiir: suurendamiseks ja vähendamiseks klõpsake kuval sümbolit +/-. Või kasutage hiire kerimisratast., et kuva suurendada {KERIMISRATAS + ÜLES} või vähendada {KERIMISRATAS + ALLA}.

See funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kui kaugele saab navigeerida?

Soovitud asukohta navigeerimiseks on mitu võimalust.

 1. Puutefunktsioon: kuval nipsamine

 2. Klaviatuur: nooleklahvide kasutamine

  1. Vasakule liikumiseks kasutage {vasaknoolt}

  2. Paremale liikumiseks kasutage {paremnoolt}

  3. Üles liikumiseks kasutage {ülesnoolt}

  4. Alla liikumiseks kasutage {allanoolt}

 3. Hiir: vasakklõpsake ja lohistage kaarti

Märkus. Navigeerimine on piiratud regioonipiiridega, kuid kõrvalasuvat regiooni on lihtne valida. Lugege teemat "Kuidas näha kogu maailma ilmakaarte?"

See funktsioon ei pruugi olla kõigis lokaatides saadaval.

Kuidas sortida suusakuurortide loendit?

Maailma suusakuurortide loendi sortimiseks on mitu võimalust.

 1. Nipsake kuval ülevalt alla või tehke hiirega paremklõps.

 2. Koputage või klõpsake nuppu Ski Resorts.

 3. Koputage või klõpsake tabeli ülaosas mõnda järgmistest päistest: Name, New Snow, Trails Open või Lifts Open.

 4. Loendi järjestuse ümberpööramiseks klõpsake päist.

Teie lemmiksuusakuurordid

Sarnaselt muude rakenduse Ilmateade asukohtadega saab suusakuurordi seada kodu asukohaks, kinnitada avakuvale või lisada lemmikute loendisse või sealt eemaldada.

Suusakuurortide aruanded sisaldavad rajakaarte, praegusi ilmastikutingimusi, kasutajate arvustusi ja 360-kraadiseid panoraampilte.

Märkus.

 • Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt riigi poliitikast, kehtivatest piirangutest ja saadaolevatest andmeteenustest olla piirkonniti erinevad.