Mis on lennurežiim?

Lennurežiim on säte, mille kaudu saate kiirelt arvutist kõik raadiovõrgu sideseadmed välja lülitada. Nagu nimi viitab, on see eriti kasulik lennukis viibides. Raadiovõrgu sideseadmed hõlmavad Wi‑Fi-seadmeid, lairibavõrgu mobiilseadmeid, Bluetoothi, GPS-i või GNSS-i seadmeid, lähivälja sidet (NFC) ja kõiki muud tüüpi raadiovõrgu sideseadmeid.

Märkus

 • Ka siis, kui teie arvutil on lennurežiimi jaoks olemas riistvaraline lüliti, soovitame selle asemel täita järgmised juhised. Mõni riistvaraline lüliti võib teie raadiosideühenduse välja lülitada sellisel viisil, mis lubab teatud rakendustel ühenduse taas sisse lülitada ilma sellest teile teatamata.

Lennurežiimi sisse või välja lülitamine

 1. Saadaolevate võrkude loendi vaatamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, viige kursor allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted), ja seejärel koputage või klõpsake võrguikooni (Raadiovõrgu ikoon või Kaabelvõrgu ikoon).

 2. Koputage või klõpsake jaotises Lennurežiim juhtelemendi sisse või välja lülitamiseks.

Märkus

 • Kui lennurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse töölaua olekualal lennukiikoon (Lennukiikoon).

Aktiivse lennurežiimi korral üksikute raadiovõrguseadmete sisselülitamine

Saate aktiivse lennurežiimi korral siiski üksikud seadmed sisse lülitada. Toimige järgmiselt.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Võrk ja seejärel nuppu Lennurežiim.

 3. Koputage või klõpsake jaotises Raadiovõrguseadmed seadmeid, mida soovite sisse lülitada.

Mis teha, kui raadiovõrguseadmed ei lülitu õigesti sisse või välja?

Kui olete koputanud või klõpsanud lülitit lennurežiimi sisse- või väljalülitamiseks, võib arvutil kuluda mõni sekund kõigi raadiovõrguseadmete sisse- või väljalülitamiseks. Kui lülitate lennurežiimi liiga kiiresti sisse ja välja või lülitate lennurežiimi sisse ja aktiveerite arvuti unerežiimi enne, kui arvuti on raadiovõrguseadmed jõudnud sisse või välja lülitada, siis ei pruugi raadiovõrguseadmete sätted olla sünkroonis lennurežiimi sättega.

Raadiovõrguseadmete sisse- või väljalülitamiseks ja lennurežiimiga sünkroonimiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Võrk ja seejärel nuppu Lennurežiim.

 3. Jaotises Raadiovõrguseadmed lülitage sisse või välja mis tahes raadiovõrguseadmed, mis ei vasta lennurežiimi sättele.

Hoiatus.

 • Kui kasutate rakendust, mis saab raadiovõrguseadmed lennurežiimi ajal sisse lülitada, siis võidakse raadiovõrguseadmeid teid teavitamata sisse lülitada.

Kas vajate rohkem abi?