Töökaustad: KKK

Töökaustadesse saate salvestada oma tööfaile, et pääseksite neile juurde kõigi oma arvutite ja seadmete kaudu, isegi kui teil puudub võrguühendus.

Kuva kõik

Kuidas häälestada töökaustu?

Töökaustadega ei saa töötada enne, kui teie ettevõtte IT-administraator on häälestanud teie konto. Kui konto on häälestatud, saate alustamiseks teha järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Töökaustad ja siis koputage või klõpsake valikut Töökaustad.

 3. Koputage või klõpsake linki Töökaustade häälestamine ja siis täitke ekraanil kuvatavad juhised. Kui töökaustade funktsioon ei leia teie sätteid, küsige oma IT-administraatorilt, kas teie konto on häälestatud.

Märkus.

 • Kui täiendasite operatsioonisüsteemile Windows 8.1 versioonilt Windows 7, peate töökaustad arvatavasti uuesti häälestama.

Kus asuvad failid?

Töökaustadesse salvestatavad failid võivad asuda järgmistes kohtades:

 • arvutis või seadmes, kuhu olete töökaustade failid salvestanud; kui te ei muutnud töökaustade häälestamisel nende salvestuskohta, salvestatakse töökaustad teie kasutajaprofiilis asukohta C:\Kasutajad\Kasutajanimi\Töökaustad (kus kasutajanimi on teie Windowsi kasutajanimi);

 • teie ettevõtte serveris;

 • mis tahes muus arvutis või seadmes, kus olete töökaustad häälestanud.

Kuidas teisaldada töökaustu arvutis teise kohta?

Soovitatav on kasutada töökaustade vaikeasukohta. Teie töökaustad salvestatakse vaikimisi kasutajaprofiilis järgmisse asukohta: C:\Kasutajad\Kasutajanimi\Töökaustad, kus kasutajanimi on teie Windowsi kasutajanimi.

Saate muuta töökaustade failisalvestuskohta. Tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Töökaustad ja siis koputage või klõpsake valikut Töökaustad.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Töökaustade kasutamise peatamine.

 4. Koputage või klõpsake linki Töökaustade häälestamine.

 5. Koputage või klõpsake etapis Töökaustade tutvustus nuppu Muuda ja valige töökaustade salvestamiseks uus asukoht.

Märkus.

 • Saate valida asukoha mõnel teisel draivil, kus on rohkem ruumi, eeldusel et see draiv on vormindatud failisüsteemiga NTFS ja arvutiga alati ühendatud.

Mida teha, kui töökaustade asukoht ei tööta?

Te ei saa kasutada neid asukohti arvutis, mille Windows on reserveerinud või mis on krüptitud. Kui proovite valida töökaustade asukohaks mõnda neist kohtadest, kuvatakse teade See asukoht ei tööta.

Windows on reserveerinud järgmised asukohad.

 • Windowsi kaust või selle alamkaustad.

 • Kaust Programmifailid, kaust Programmifailid (x86) või kummagi asukoha alamkaustad.

 • Teie kasutajaprofiili ülataseme kaust (tavaliselt C:\Kasutajad\Kasutajanimi, kus kasutajanimi on teie Windowsi kasutajanimi) – kasutada tuleb hoopis kausta \Töökaustad alamkausta.

 • Draivi ülataseme kaust – kasutada tuleb hoopis alamkausta.

 • Kaust Dokumendid või mis tahes muu kaust, kust suunatakse ümber mõnda teise asukohta.

 • Failikrüptimissüsteemi (EFS) abil krüptitud kaustad (BitLockeri draivikrüptimine sobib).

Kui asukoht, mida soovite töökaustade jaoks kasutada, on krüptitud, saate selle asukoha dekrüptida või valida mõne muu asukoha ja siis proovida uuesti. Asukoha dekrüptimiseks tehke järgmist.

 1. File Exploreri avamiseks libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst File Explorer ja seejärel koputage või klõpsake valikut File Explorer.

 2. Liikuge sirvides krüptitud asukohta.

 3. Vajutage ja hoidke all või paremklõpsake kausta ning koputage või klõpsake käsku Atribuudid.

 4. Koputage või klõpsake vahekaardil Üldist nuppu Täpsemalt.

 5. Tühjendage jaotises Tihendamis- või krüptimisatribuudid ruut Krüpti sisu andmete turvalisuse tagamiseks, koputage või klõpsake nuppu OK ja seejärel uuesti nuppu OK.

Kuidas teada saada, kas töökaustad on ajakohased?

Töökaustad püsivad pidevalt ajakohased, kui teie arvutil või seadmel on Interneti-ühendus. Samuti saate kaustade uusima versiooni hankimiseks faile käsitsi sünkroonida. Tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Töökaustad ja siis koputage või klõpsake valikut Töökaustad.

 3. Failide sünkroonimiseks koputage või klõpsake nuppu Sünkrooni kohe.

Miks kuvatakse töökaustades olevate failide nimed rohelisena?

Roheline värv tähistab seda, et failid ja kaustad on krüptitud. Krüptimine tagab teie tööfailide turvalisuse näiteks siis, kui teie arvuti varastatakse või kui keegi teine kasutab teie arvutit oma kontoga. Teie ettevõttes otsustatakse, kas failid tuleks krüptida.

Kuidas dekrüptida töökaustades olevaid faile?

Te ei saa töökaustades olevaid krüptitud faile dekrüptida, kuna teie ettevõttes otsustatakse, kas failid peaksid olema krüptitud või mitte. Kui aga salvestate töökaustadesse isikliku faili ja teisaldate selle hiljem töökaustadest välja (näiteks OneDrive’i), rakenduvad selle faili suhtes siiski teie ettevõtte turbepoliitikad. Roheline failinimi viitab sellele, et fail on teie ettevõtte poolt ikka krüptitud, ja kui lahkute oma ettevõttest, ei saa te seda faili lugeda ega vaadata. Kui soovite isiklikelt failidelt töökoha turbepoliitikad eemaldada, tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst File Explorer ja seejärel koputage või klõpsake linki File Explorer.

 3. Liikuge sirvides töökaustade asukohta (see asub tavaliselt kohas C:\Kasutajad\Kasutajanimi\Töökaustad, kus kasutajanimi on teie Windowsi kasutajanimi).

 4. Teisaldage oma isiklikud failid töökaustadest välja OneDrive’i, kausta Dokumendid või mõnda muusse asukohta arvutis.

 5. Vajutage ja hoidke all või paremklõpsake nende failide või kaustade nimesid, mida soovite dekrüptida, ja koputage või klõpsake käsku Eemalda ettevõttepiirangud.

Kui teisaldate dekrüptitud failid uuesti töökaustadesse, krüptitakse need uuesti.

Miks pean parooli mitu korda sisestama?

Teie ettevõte juhib töökaustade paroolipoliitikat, nii et kui teil palutakse sisestada parool, kuigi te pole seda muutnud, on selle põhjuseks arvatavasti teie ettevõtte poliitika. Kui teie ettevõttes kasutatakse aga töökohaga liitumise võimalust, mille abil saate luua ühenduse võrguressurssidega (nt siseveebisaitide ja ärirakendustega), saate vähendada parooli küsimise kordade arvu. Töökohaga liitumiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.)

 2. Koputage või klõpsake nuppu Võrk ja siis koputage või klõpsake käsku Töökoht.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Liitu ja seejärel täitke ekraanil kuvatavad juhised.

Mida teha, kui töökaustades kuvatakse tõrgetega failid?

Mõnikord ei sünkroonita faile õigesti. Sel juhul kuvatakse töökaustades need failid ja põhjus, miks neid ei sünkroonitud. Probleemi lahendamiseks saate proovida järgmisi toiminguid.

 • Sulgege failid.

 • Teisaldage failid töökaustadest välja, klõpsake nuppu Sünkrooni kohe ja siis teisaldage need töökaustadesse tagasi.

 • Arvuti taaskäivitamine

Kas ma saan töökaustu iPadis kasutada?

Jah, App Store’is on saadaval töökaustade rakendus. Lisateavet leiate jaotisest iPadi töökaustade rakendus: KKK.

Kuidas peatada töökaustade funktsiooni kasutamine?

Kui lahkute oma ettevõttest, peaksite isiklikud failid töökaustadest eemaldama ja töökaustade kasutamise lõpetama. Tehke järgmist.

 1. Libistage sõrme kuva paremast servast keskkoha poole ja seejärel koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis nuppu Otsing.)

 2. Sisestage otsinguväljale tekst Töökaustad ja siis koputage või klõpsake valikut Töökaustad.

 3. Koputage või klõpsake nuppu Töökaustade kasutamise peatamine.

Kuidas saada abi töökaustade osas?

Kui soovite oma ettevõtte töökaustade IT-administraatorilt abi, tehke järgmist.

 1. Juhtpaneeli avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, liigutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale tekst Juhtpaneel ja seejärel koputage või klõpsake käsku Juhtpaneel.

 2. Koputage või klõpsake valikut Süsteem ja turve ja siis koputage või klõpsake valikut Töökaustad.

 3. Koputage või klõpsake valikut E-posti tehniline tugi. Teie meilirakendus avatakse uue sõnumiga, mis sisaldab teie töökaustade üksikasju.

 4. Selgitage sõnumis, mille osas soovite abi saada, ja saatke meil.

Täiendava abi saamiseks esitage küsimusi kogukonnale ja saage kogukonnalt vastuseid Microsofti kogukonna veebisaidil.

Kui olete administraator ja soovite saada lisateavet töökaustade kohta, minge teemasse Töökaustade ülevaade TechNetis.

Kas vajate rohkem abi?