Käitumiskoodeks

See käitumiskoodeks kehtib kõikideleMSN-i ja Windows Live'i ja teistele teenustele, mis võimaldavad kasutajatel sisu postitada ja teistega jagada, kui nendes teenustes kuvatakse see käitumiskoodeks või link sellele käitumiskoodeksile („teenused“). Palun lugege allpool olevad käitumiskoodeksit ja allolevat lisateavet kindlate teenuste kohta, mida te võite kasutada.

Liikme kvalifikatsioon

Teenused on mõeldud isikutele, kes on 13-aastased või vanemad.

Selle teenuse kasutajana järgite seda käitumiskoodeksit ja vastutate kõigi tegevuste ja sisu eest, mida postitate / üles laadite.

Lisaks selle käitumiskoodeksi järgimisele olete kohustatud järgima kõiki kohaldatavaid kohalikke ja riiklikke seadusi.

Keelatud kasutusviisid

Te ei tohi ükskõik millist sisu üles laadida, postitada, edastada, teisendada, levitada, selle levitamist toetada (k.a tekst, pildid, heli, video, andmed, teave või tarkvara) või muud teenuse kasutamist sellisel viisil, mis:

 • kujutab ükskõik millises vormis alastust, k.a inimese täielik või osaline alastus või mitte-inimvormi alastus, nagu multiplikatsioon, fantaasiakunst või manga;

 • õhutab, kaitseb või väljendab pornograafiat, nilbusi, vulgaarsust, vandumist, viha, fanatismi, rassismi või asjatut vägivalda;

 • esitab postitatud või üles laaditud allikat eksitavalt, k.a teise isiku või üksusena esinemine;

 • pakub või loob linke välissaitidele, mis rikuvad seda käitumiskoodeksit;

 • sisaldab sisu, mis on kaitstud autorõigustega, eraelu kaitse õigustega või mõne muu kohandatava seadusega, v.a juhul, kui need õigused kuuluvad teile või te olete saanud kõik vajalikud load;

 • on mõeldud ükskõik mis viisil alaealiste kahjustamiseks või ära kasutamiseks;

 • on mõeldud küsima või koguma tuvastamist võimaldavaid isikuandmeid alaealistelt (igaüks, kes on noorem kui 18), k.a, kuid mitte ainult: nimi, e-posti aadress, kodune aadress, telefoninumber või kooli nimi;

 • rikub ükskõik kelle privaatsust, püüdes korjata, koguda, talletada või avaldada era- või tuvastamist võimaldavat erainformatsiooni, nagu paroolid, kontonumbrid, krediitkaardinumbrid, aadressid või muu kontaktteave, selle isiku teadmata ja teadliku nõusolekuta;

 • on seadusevastane või rikub kohandatavaid kohalikke või riiklikke seadusi; k.a kuid mitte ainult seaduseid, mis käsitlevad laste pornograafiat, seksuaalvahekorda loomaga, intsesti, keelatud ravimeid, tarkvara privaatsust ja ahistamist;

 • ähvardab, jälitab, teotab, petab, alandab, ohvristab või hirmutab indiviidi või indiviidide gruppi ükskõik millisel põhjusel; k.a vanuse, soo, puude, rahvusliku kuuluvuse, seksuaalse eelistuse, rassi või religiooni alusel, või kutsub ja julgustab teisi niiviisi toimima;

 • kahjustab või segab või kavatseb kahjustada või segada teise kasutaja arvutit või võimaldab teile endale või teistele seadusevastast juurdepääsu tarkvarale või möödumist veebisaitide või serverite turvameetmetest, k.a, kuid mitte ainult rämpsposti saatmiseks;

 • üritab esitada Microsofti töötajat, agenti, juhatajat, hosti, administraatorit, moderaatorit, teist kasutajat või mõnda teist isikut mingil viisil;

 • reklaamib või muul viisil toetab laskemoona või tulirelvade ostu ja müüki;

 • sisaldab või võib lugeda, „rämpsposti“, „spämmi“, „kettkirju“, „püramiidskeeme“, „võrkturundust“ või loata kommertsreklaami;

 • muudab teie postitatud või üles laaditud sisu või sisaldab sisu, mis on samasugune või sarnane sisuga, mis te olete juba postitanud;

 • üritab teenuseid manipuleerida, k.a teenuse hindamis- ja hinnangusüsteeme, rikkudes mõnda selle käitumiskoodeksi tingimust, hääletamisel koostööd tehes või mitmeid kasutajaprofiile kasutades;

 • pakub rahvusvahelisete rahakannete tegemist summadele, mis ületavad kauba küsitud hinna, kavatsusega taotleda makse mis tahes osa eest hüvitist.

 • sisaldab rahategemise skeeme, allahindluse kaarte, krediidinõustamist, veebiuuringuid või veebivõistlusi.

Te ei kasuta ühtegi automaatse seadme või arvutiprogrammi vormi, mis võimaldab postituste esitamist ilma korporatsiooni Microsoft kirjaliku loata.

Lõpetamine ja tühistamine

Microsoft jätab endale õiguse oma ainulisel kaalutlusel ja ilma mingi kohustuseta nii toimida, üle vadata ja eemaldada kasutajaloodud teenuseid ja sisu vastavalt oma soovile ja etteteatamata ning kustutada sisu ja kontosid. Microsoft jätab õiguse oma kaalutlustel osalisi blokeerida või lõpetada nende juurdepääs teenusele.

Õigused ja kohustused

Soovitame teil mitte jagada teavet, mida on võimalik kasutada teie kahjustamiseks. Julgustame vanemaid olema teadlikud ja abivalmid kontrollimaks nende laste postitatud sisu ja tegevusi, et kaitsta laste turvalisust veebis.

Microsoft ei vastuta kasutaja loodud postituse, nimekirja või sõnumi sisu eest. Sisu vaatamise või teiste kaasamise otsus on teie teha. Julgustame teid oma hinnangut kasutama.

Teie vastutate oma arvuti kaitsmise eest sekkumiste, nuhkvara või viiruste eest, millega võite kokku puutuda, kui laadite teenusest midagi alla. Soovitame teil installida arvutile viiruskaitseprogramm ja seda pidevalt uuendada.

Käitumiskoodeksi rikkumistest võite teatada, kasutades selleks nuppu Teata rikkumisest.

Microsoft jätab endale õiguse seda käitumiskoodeksit või iga teenust igal ajal muuta. Soovitame vastavuse tagamiseks need juhised regulaarselt üle vaadata.

Osa teavet, mida te annate või teenusesse üles laete, võidakse talletada teie elukohariigist väljaspool.

Kõiki selle teenuse toiminguid reguleerib ka Microsoft Services Agreement.

MSN Video (Soapbox) Käitumiskoodeksi lisa

Viimati uuendatud aprillis 2009

Pange tähele, et see on lisa ülalolevale Käitumiskoodeksile. Selleks, et mõista konkreetse teenuse käitumiskoodeksit, peaksite lugema läbi nii Käitumiskoodeksi kui ka mis tahes olemasolevad lisad.

Ainult kasutajad, kes elavad Austraalias, Belgias, Brasiilias, Kanadas, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Suurbritannias, Hong Kongis, Indias, Itaalias, Jaapanis, Mehhikos, Hollandis, Uus-Meremaal, Norra, Poolas, Portugalis, Venemaal, Singapuris, Hispaanias, Rootsis, Tais, Türgis või Ameerika Ühendriikides võivad teenuses MSN Video videoid Soapboxi üles laadida.

Bing Maps Käitumiskoodeksi lisa

Viimati uuendatud: jaanuar 2009

Pange tähele, et see on lisa ülalolevale Käitumiskoodeksile. Selleks, et mõista konkreetse teenuse käitumiskoodeksit, peaksite lugema läbi nii Käitumiskoodeksi kui ka mis tahes olemasolevad lisad.

Arendajad

Kui olete arendaja, kellele meeldib kasutada platvormi Bing Maps oma hübriidrakenduste loomiseks, vaadake palun teenuse Bing Maps API SDK tingimusi lingilt http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. Samuti võite saada täiendavaid kasutusõigusi, kui sõlmite litsentsilepingu Bing Maps/Microsoft MapPoint. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust lingil maplic@microsoft.com.

Piirangud

Kaardid, kujundid ja muud andmed Bing Maps kuuluvad Microsoft ja meie tarnijatele. Te ei tohi kasutada Bing Maps mis tahes kujundite või andmete hulgiprintimiseks või allalaadimiseks. Välja arvatud juhul, kui teil on olemas selgesõnaline volitus, ei tohi:

 • Kasutada kaardiandmete alusandmeid või fotograafilisi kujundeid muul viisil, kui dokumenteeritud meetodite kaudu, mida pakub Microsoft.

 • Mööda minna mis tahes tehnilistest piirangutest Bing Maps API-s.

 • Kopeerige, salvestage, arhiveerige või koostage tulemuste andmebaas tootest Bing Maps.

 • Müüa, liisida või all-litsentsida või kasutada tooteid Bing Maps API või Bing Maps.

 • Kopeerida, salvestada, alla laadida, levitada, edastada või töödelda fotograafilisi kujundeid.

 • Kasutada Ameerika Ühendriikide, Kanada, Mehhiko, Uus-Meremaa, Austraalia või Jaapani satelliidipilte valitsusasutuste tarbeks ilma meiepoolse eraldi nõusolekuta. Kui teil on käesoleva piirangu kohta küsimusi, võtke meiega ühendust meiliaadressil maplic@microsoft.com.

3D-kaardi tutvustus

Julgustame teid looma 3D-kaardi tutvustusvideot, kasutades sisu rakendusest Bing Maps 3D. Kuni järgite kõiki selles täienduses olevaid piiranguid ja ülaltoodud käitumiskoodeksit, garanteerib Microsoft teile isikliku, mittevõõrandatava lihtlitsentsi, et kasutada ja kuvada sisu rakendusest Bing Maps 3D 3D-kaardi tutvustusvideote loomiseks ning teie loodud videote ühiskasutusse andmiseks rangelt mittekaubanduslikuks ja isiklikuks kasutamiseks. Anname teile laialdase õigused 3D-kaardi tutvustusvideote loomiseks, kuid võime selle litsentsi piiratud kasutuse igal hetkel ja mis tahes põhjusel tühistada.

Teatage käesoleva käitumiskoodeksi rikkumistest

See on teie kommuun. Aidake meil muuta see tugevaks, eluliseks ja nauditavaks kõikide liikmete jaoks.

 • Kui näete sisu, mis rikub seda käitumiskoodeksit, palun teatage meile, et saaksime selle üle vaadata.

Tänan, et kasutate teenuseid ja austate käesolevat käitumiskoodeksit!

 • Uuendatud aprillis 2009

 • © 2008 Microsoft

 • Kaubamärgid Privaatsus Legaalne Aruanne Kuritarvitus Turvalisus Spikker Keskne Konto Tagasiside