Fotode jagamine ja avaldamine fotogaleriis

Kui teie arvutisse on installitud meiliprogramm, võite fotosid ja videoid anda fotogaleriist meilimanustena ühiskasutusse. Kui teie vaike-meiliprogrammina on installitud Mail ja sellel on konfigureeritud vähemalt üks meilikonto, võite fotosid saata fotogaleriist fotomeiliga. Fotomeil võimaldab anda ühiskasutusse rohkem fotosid kui meilimanustena, kuna teie saadetavad fotod laaditakse üles OneDrive'i, mitte adressaadi sisendkausta.

Samuti saab fotogaleriis avaldada fotosid ajaveebis või muudel veebisaitidel, nt Facebookis ja YouTube'is.

Kuva kõik

Fotode või videote ühiskasutusse andmine fotogaleriist meilimanustena

 1. Avage fotogalerii ja valige fotod või videod, mida soovite meiliga jagada.

 2. Klõpsake vahekaardil Avaleht rühmas Ühiskasutus valikut Meil.

 3. Valige fotode suurus ja klõpsake siis käsku Manusta.

Fotode meiliga jagamine fotogaleriist (vaike-meiliprogrammina peab olema installitud Meil ja selles peab olema konfigureeritud vähemalt üks meilikonto)

 1. Avage fotogalerii ja valige fotod või videod, mida soovite fotomeiliga jagada.

 2. Klõpsake vahekaardil Avaleht rühmas Ühiskasutus valikut Fotomeil.

 3. Valige Saada fotosid manustena, määrake fotode suurus ja klõpsake siis käsku Manusta.

Fotode ja videote avaldamine ajaveebis või veebisaidil

 1. Avage fotogalerii.

 2. Valige avaldamiseks fotod või videod ja seejärel klõpsake vahekaarti Loo.

 3. Tehke üht järgmistest.

  • Fotode ja videote avaldamiseks ajaveebis klõpsake rühmas Ühiskasutus valikut Ajaveebipostitus.

  • Fotode ja videote avaldamiseks veebisaidil valige rühmas Avaldamine avaldamise sihtkoht ja järgige seejärel ekraanile ilmuvaid juhiseid. Rühmas Ühiskasutus avaldamise sihtkoha lisamiseks klõpsake käsku Lisa lisandmoodul ja järgige seejärel ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kas vajate rohkem abi?