Internet Explorer 8 lisandmoodulite halduri kasutamine

See teave kehtib Windows Internet Explorer 8 kohta.

Kasutades funktsiooni Lisandmoodulite haldamine, saate vaadata ja hallata tööriistaribasid ja laiendeid, otsinguteenuse pakkujaid, kiirendeid ja InPrivate-filtreerimise loendeid.

Funktsiooni Lisandmoodulite haldamine avamine

Funktsiooni Lisandmoodulite haldamine avamiseks tehke järgmist.

 1. Avage Internet Explorer, klõpsates nuppu StartNupu Start piltja klõpsates seejärel nuppu Internet Explorer.

 2. Klõpsake menüü nupul Tööriistad ja seejärel klõpsake üksusel Lisandmoodulite haldamine.

 3. Siit saate vaadata või hallata kõiki järgmisi lisandmooduli tüüpe.

  • Tööriistaribad ja laiendid. Tööriistaribade, ActiveX-i juhtelementide, brauseri spikriobjektide (BHO-de) ja brauserilaiendite vaatamine, lubamine või keelamine.

  • Otsinguteenuse pakkujad. Otsinguteenuse pakkujate vaatamine, vaikesätete muutmine ning nende lisamine või eemaldamine. Saate teha ka nii, et programmid ei muudaks teie vaikimisi määratud otsinguteenuse pakkujat.

  • Kiirendid. Kiirendite vaatamine, vaikesätete muutmine ning nende lisamine või eemaldamine.

  • InPrivate-filtreerimise loend. Teie blokeeritud veebisaitide loendi oleku vaatamine ja haldamine.

Töö tulpadega funktsioonis Lisandmoodulite haldamine

Lisandmoodulite haldamise funktsioon kuvab lisandmooduli teabe tulpades, mida saate kuvada või peita. Mõne lisandmooduli tüübi puhul on tulpasid rohkem kui vaikimisi kuvatakse. Täiendavate tulpade kuvamiseks või peitmiseks toimige järgmiselt.

 1. Avage Internet Explorer, klõpsates nuppu StartNupu Start piltja klõpsates seejärel nuppu Internet Explorer.

 2. Klõpsake menüü nupul Tööriistad ja seejärel klõpsake üksusel Lisandmoodulite haldamine.

 3. Jaotises Lisandmoodulite tüübid klõpsake kategoorial.

 4. Paremklõpsake ükskõik millisel tulba pealkirjal ja osutage siis valikule Tulbad saadaolevate tulpade loendi kuvamiseks.

 5. Klõpsake tulbal, mida soovite lisada.

 6. Korrake samme 4 ja 5 iga tulba puhul, mida lisada soovite.

Järgmised tabelid selgitavad tulpasid, mis on funktsiooni Lisandmoodulite haldamine loendis iga lisandmooduli kohta olemas.

Tööriistaribad ja laiendid

See tulp kuvab selle teabe
See tulp

Nimi

kuvab selle teabe

Lisandmooduli sõbralik nimi.

See tulp

Rakendus

kuvab selle teabe

Programmi nimi, millega lisandmoodul töötab. See on alati Internet Explorer.

See tulp

Avaldaja

kuvab selle teabe

Firma või veebisaidi nimi (kui see on teada), mis lisandmooduli avaldas või lõi.

See tulp

Olek

kuvab selle teabe

Näitab, kas lisandmoodul on lubatud või keelatud. Pange tähele, et lubatud lisandmoodulid ei ole alati käivitatud olekus või mälus, näiteks juhul, kui teie sirvimisseansi jooksul ei ole lisandmoodulit kasutatud.

See tulp

Tüüp

kuvab selle teabe

Määratleb lisandmooduli liigi, nagu brauseri spikriobjekt (BHO) või ActiveX-i juhtelement.

See tulp

Viimati kasutatud

kuvab selle teabe

Kuupäev ja kellaaeg, millal lisandmoodulit viimati kasutati. Lisandmoodulite puhul nagu ActiveX-i juhtelemendid, on see sageli kuupäev ja kellaaeg, millal avasite praeguse sirvimisseansi.

See tulp

Faili kuupäev

kuvab selle teabe

Kuupäev ja kellaaeg, millal lisandmoodulit sisaldav fail loodi.

See tulp

Kasutatud

kuvab selle teabe

Internet Exploreri või veebisaidi poolt lisandmooduli kasutamise kordade arv.

See tulp

Blokeeritud

kuvab selle teabe

Lisandmooduli käivitumise vältimise kordade arv.

See tulp

Klassi ID

kuvab selle teabe

Iga Internet Exploreri ja Windowsi kasutava lisandmooduli ainuidentifikaator.

See tulp

Fail

kuvab selle teabe

Lisandmooduli failinimi, millel on tavaliselt .DLL-laiend.

See tulp

Kaustas

kuvab selle teabe

Kaust, millesse lisandmoodul teie arvutis salvestatud on.

See tulp

Versioon

kuvab selle teabe

Avaldaja versiooni number. Kui teil on probleeme lisandmooduli või juhtelemendiga, mis võib olla aegunud, siis võib olla abi selle numbri võrdlemisest uusima versiooni numbriga avaldaja veebisaidil.

See tulp

Laadimisaeg

kuvab selle teabe

Keskmine aeg sekundites, mis kulus lisandmoodulil laadimiseks ja käivitumiseks, viimase 10 laadimiskorra põhjal. Lisandmoodulid laadivad, kui avatakse uus aken või vahekaart.

Otsinguteenuse pakkujad

See tulp kuvab selle teabe
See tulp

Nimi

kuvab selle teabe

Otsinguteenuse pakkuja nimi, mis kuvatakse Internet Exploreri otsinguväljal.

See tulp

Olek

kuvab selle teabe

Vaikimisi määratud otsinguteenuse pakkuja.

See tulp

Loendi järjekord

kuvab selle teabe

Järjekord, milles otsinguteenuse pakkujad kuvatakse, kui klõpsate otsinguväljal või selle kõrval asuval noolel.

See tulp

Otsingusoovitused

kuvab selle teabe

Näitab, kas otsinguteenuse pakkuja pakub otsingusoovitusi. Need on seonduvad otsingusõnad, mida teenusepakkuja pakub.

See tulp

Otsinguaadress

kuvab selle teabe

Veebiaadress, kuhu teie otsingusõnad saadetakse.

See tulp

Soovituste aadress

kuvab selle teabe

Veebiaadress, kuhu antud otsinguteenuse pakkuja teie tipitava teabe saadab, et otsingusoovitusi saada.

Kiirendid

See tulp kuvab selle teabe
See tulp

Nimi

kuvab selle teabe

Kiirendi menüüs ja uue vahekaardi lehel kuvatav nimi.

See tulp

Aadress

kuvab selle teabe

Aadress, kuhu kiirendi läheb, kui selle valite.

See tulp

Kategooria

kuvab selle teabe

Teenuse tüüp, mida kiirendi pakub teie kopeeritud tekstile, nagu ajaveeb, määratlemine, kaart või tõlkimine.

See tulp

Olek

kuvab selle teabe

Näitab, kas kiirendi on selle kategooria jaoks vaikimisi määratud, ning kas see on lubatud või keelatud.

InPrivate-filtreerimise loend

See tulp kuvab selle teabe
See tulp

Olek

kuvab selle teabe

Näitab, kas veebiaadress on blokeeritud või lubatud.

See tulp

Aadress

kuvab selle teabe

Mitmete veebisaitide jagatava sisu aadress.

See tulp

Fail

kuvab selle teabe

Jagatava sisu failinimi.