See teave kehtib tarkvarale Windows Internet Explorer 7 ja Windows Internet Explorer 8.

Järgnevalt mõned vastused korduvatele küsimustele serdi tõrgete kohta.

Kuva kõik

Miks serdi tõrked esinevad?

Serdi tõrked esinevad, kui tekib probleem serdiga või serveri serdikasutusega. Internet Explorer saab aidata hoida teie teavet turvalisemana, hoiatades teid serdi tõrgete kohta.

Kuidas ma tean, et ilmnes serdi tõrge?

Tavaliselt kuvatakse blokeerimisleht, mis hoiatab teid serdiga ilmnenud probleemist. Kui valite tõrke eiramise ja jätkamise, muutub aadressiriba punaseks ja turbe olekuribal (aadressiriba kõrval) kuvatakse teade Serdi viga.

Kas saan minna veebisaidile, mille kohta kuvatakse serdi hoiatus?

Kuigi seda ei soovitata, saate veebisaidile minemiseks klõpsata valikul Liigu edasi sellele veebisaidile (ei soovitata) serdi vea blokeerimise lehel. Kui eirate hoiatuslehte ja jätkate liikumist tõrgetega serdi esitanud veebisaidile, jätab Internet Explorer sel ajal, kui brauser on avatud, serdi meelde. Saate saidile naasta ning selle serdi kohta ei saadeta teile enam hoiatusi, kuni Internet Exploreri uuesti käivitate. Siiski näete turvalisuse olekuribal punast aadressiriba ja teadet Serdi viga.

Kas ma saan serdi kontrolli välja lülitada?

Ei, te ei saa Internet Exploreris serdi kontrolli välja lülitada. Kui saate serdi tõrketeateid, siis tähendab see, et veebisaidil, mida külastate, on serdiprobleemid ja see ei tähenda probleeme Internet Exploreriga.

Ma saan tõrketeateid veebisaitide kohta, mida ma alati külastan. Mida ma peaksin tegema?

Kui tuvastate serdi tõrke veebisaidil, mida eelnevalt ilma tõrgeteta külastanud olete, on võimalik, et veebisait ei ole õigesti konfigureeritud. Proovige kasutatavat aadressi uuesti tippida. Näiteks, kui te tipite aadressi kujul https://example.com, proovige see muuta kujule https://www.example.com.

Samuti on võimalik, et veebisaidi sert on aegunud ja omanik või operaator peab serti uuendama, et selle kasutamist jätkata. See on veebisaidiga seotud probleem ja seda ei saa Internet Exploreris kõrvaldada. Kui saate tõrketeateid veebisaidil, mida olete eelnevalt edukalt külastanud, siis võtke ühendust veebisaidi või selle halduriga ning andke probleemist teada.

Kas on alati ohutu serti ignoreerida ja veebisaidile liikumist jätkata?

Veebisaidi sert pakub veebiserveri tuvastust. Kui serdil esineb tõrge võib see näidata, et teie ühendust on salaja kinni püütud või et veebiserver moonutab oma identiteeti.

Mida teha aegunud sertide puhul? Kas võib minna veebisaidile, mille sert on aegunud?

Ei, kuna aegunud sert tähendab, et sertimiskeskus ei kinnita enam serdi kehtivust. Aegunud serdi võib varastada ja kasutada pahatahtlik veebisait.

Mida need erinevad serdi tõrked tähendavad?

Järgnev tabel sisaldab loendit tavalisematest serdi tõrgetest ja teavet nende tähenduse kohta.

Tõrketeade
Mida see tähendab

Selle veebisaidi turvasert on tühistatud

Ärge usaldage seda veebisaiti. See tõrketeade näitab sageli, et turvasert saadi või seda kasutati veebisaidi poolt petturluse eesmärgil. Krüptovõti, mis on serdi poolt määratud, võib olla ohtu sattunud või puudub serdis loendatud kasutajal õigus seda kasutada (näiteks ettevõte müüdi). Sertimiskeskus, mis selle serdi väljastas, peab loendit tühistatud sertidest ja seda loendit on kontrollitud Internet Exploreri poolt.

Veebisaidi aadress ei sobi aadressiga turvaserdis

See tõrge näitab, et veebisait kasutab digitaalset serti, mis väljastati erinevale veebiaadressile. See tõrge võib esineda, kui ettevõte omab mitmeid veebisaite ja kasutab ühele veebisaidile väljastatud serti teise veebisaidi jaoks (näiteks teise allüksuse või osakonna jaoks). Seda tõrget peaks ignoreerima ainult juhul, kui te olete kindel, et sait on tõesti seotud serdil oleva veebisaidiga.

Selle veebisaidi turvasert on aegunud

See tõrge ilmneb kui praegune kuupäev on kas enne või pärast ajaperioodi, mille jooksul sert on kehtiv. Veebisaidid peavad oma serte sertimiskeskusega uuendama, et olla käibel. Aegunud serdid võivad olla turvariskiks. Pärast serdi aegumist ei ole serdi väljastanud sertimiskeskus enam vastutav serdi väärkasutamise vastu kindlustamise eest.

Selle veebisaidi turvasert ei pärine usaldusväärsest allikast

See tõrge ilmneb kui sert on väljastatud sertimiskeskuse poolt, mida Internet Explorer ei ole tuvastanud. On ebatõenäoline, et see tõrge esineb seaduslikul äri või panganduse saidil. Õngitsemisega seotud saidid proovivad sageli kasutada võltsitud serte, mis käivitab selle tõrke.

Internet Explorer on leidnud probleemi selle veebisaidi turvaserdiga

See tõrge ilmneb kui Internet Explorer leiab turvaserdiga sellise probleemi, mis ei sobi ühegi teise tõrke tingimusega. See tõrge võib potentsiaalselt ilmneda, kuna sert on rikutud, omavoliliselt muudetud, kirjutatud tundmatus vormingus või loetamatu. Te ei tohiks selle saidi identiteeti usaldada, mille serdil on selline tõrge.