Filmile pealkirjade ja tiitrite lisamine programmis Windows Movie Maker

Windows Movie Makeriga saate te lisada oma filmile pealkirja, oma nime, kuupäeva, tiitrid ja muu teksti. Näiteks võite te soovi korral lisada pealkirja, tutvustamaks teie filmis olevat isikut või stseeni.

Te võite lisada pealkirjateksti oma filmi erinevatele kohtadele: algusesse või lõppu, enne või pärast klippi, või klipi ülekattele. Pealkiri kuvatakse määratud aja jooksul kas ekraanil eraldi või ülekattena video esituse ajal, seejärel pealkiri kaob ning videoklipi või pildi kuvamine jätkub.

Järgnev pilt näitab projekti pealkirjaga, mis ilmub enne videoklippi:

Pilt ajaskaalal olevast alguspealkirjast
Ajaskaala alguspealkiri

Järgnev pilt näitab projekti videoklipi esituse ajal ülekattuva pealkirjaga:

Pilt ajaskaalal olevast ülekattepealkirjast
Ajaskaala ülekattepealkiri

Järgnev pilt näitab projekti selle lõpus ilmuvate tiitritega:

Pilt ajaskaalal olevatest lõputiitritest
Ajaskaala tiitrid
Kuva kõik

Pealkirja või tiitri lisamiseks

 1. Kui te teate, kus te soovite, et pealkiri või tiiter teie filmis ilmuks, siis klõpsake seda kohta süžeeskeemil/ajajoonel.

 2. Klõpsake käsku Tööriistad ning seejärel käsku Alg- ja lõputiitrid.

 3. Klõpsake linki, mis vastab sellele kohale, kuhu te soovite pealkirja või tiitrit lisada.

 4. Väljale Sisestage pealkiri tippige soovitud pealkirjana või tiitrina kuvatav tekst.

  Pärast teksti tippimist kuvatakse lisada soovitava pealkirja või tiitri vaikeanimatsioon ja vorming.

 5. Pealkirja animatsiooni muutmiseks klõpsake nuppu Muuda pealkirja animatsiooni ning valige loendist pealkirja animatsioon.

 6. Peakirja fondi ja värvi muutmiseks klõpsake nuppu Muuda teksti fonti ja värvi ning valige sobiv pealkirja font, fondi värv, vorming, taustavärv, läbipaistvus, fondi suurus ning paigutus.

 7. Klõpsake nuppu Lisa pealkiri.

Olemasoleva pealkirja redigeerimiseks

 1. Klõpsake süžeeskeemil/ajajoonel vastavat pealkirja, mida soovite redigeerida.

 2. Klõpsake käsku Redigeeri ning seejärel käsku Redigeeri pealkirja.

 3. Tehke soovitud muudatused ning seejärel klõpsake nuppu Lisa pealkiri.

Pealkirja kestuse muutmiseks

 1. Veendumaks, et te olete ajajoone kuval, klõpsake menüüd Vaade ning seejärel nuppu Ajajoon.

 2. Valige pealkiri, mille kestust te soovite muuta.

 3. Pealkirja esituskestuse pikendamiseks lohistage trimmimise lõpp-pidet ajajoone lõpu suunas.

  Pealkirja esituskestuse vähendamiseks lohistage trimmimise algpidet ajajoone lõpu suunas.

Pealkirja eemaldamiseks

 1. Klõpsake süžeeskeemil/ajajoonel vastavat pealkirja, mida soovite oma filmist eemaldada.

 2. Klõpsake käsku Redigeeri ning seejärel käsku Eemalda.

Märkus.

 • Trimmimise sangad ilmuvad klipi algusesse ja lõppu mustade kolmnurkadena. Hoides kursorit trimmimise sangal, muutub kursor punaseks topelt otsaga nooleks.