Siirete ja efektide lisamine programmis Windows Movie Maker olevatele piltidele ja videole

Te saate täiustada oma filmi, lisades siirdeid ja efekte.

Siirded

Siire juhib seda, kuidas teie filmis esitatakse ühe klipi või pildi üleminek teisele. Te saate lisada siirde kahe pildi, videoklipi või pealkirja vahele igas süžeeskeemil/ajajoonel olevas kombinatsioonis. Te saate muuta siirde kestust kuni ühendatavatest klippidest lühema klipi kestuseni. Võimalikud lisatavad siirded sisaldavad mustast ekraanist sissesulatust, ühe klipi libistamist üle ekraani teise avaldamiseks, või luues efekti, et üks klipp puruneb teise avaldamiseks.

Kõik siirded, mida te lisate, kuvatakse ajajoone Siirderajale. Selle raja nägemiseks peate te Videorada laiendama. Siirde pikkus on määratud kahe klipi vahelise kattuvuse suuruse poolt. Järgnev pilt kujutab süžeeskeemil olevat projekti siirdega:

Süžeeskeemi siirde pilt
siire süžeeskeemil.

Järgnev pilt kujutab ajajoonel olevat projekti siirdega:

Ajajoone siirde pilt
siire ajajoonel.
Kuva kõik

Siirde lisamiseks

 1. Süžeeskeemil/ajajoonel olles klõpsake teist üksust nendest videoklippidest, pealkirjadest või piltidest, mille vahele te soovite siirde lisada.

 2. Klõpsake nuppu Tööriistad ning seejärel suvandit Siirded.

 3. Paanil Sisu klõpsake seda siiret, mida soovite lisada. Te võite klõpsata kuvari all olevat nuppu Mängi, et näha eelvaadet sellest siirdest.

 4. Klõpsake nuppu Klipp ning seejärel nuppu Lisa ajajoonele või Lisa süžeeskeemile.

Märkused.

 • Te saate lisada siirde ka lohistades selle ajajoonele ning kukutades Videorajal kahe klipi vahele. Või süžeeskeemil olles, saate te lohistada siirde kahe videoklipi või pildi vahelisse siirdelahtrisse.

 • Kui te täiendate oma arvutit operatsioonisüsteemist Windows XP  operatsioonisüsteemile Windows Vista, siis kõik teie varasemad allalaetud ja installitud lisasiirded ja -efektid ei ole praeguses Windows Movie Makeri versioonis enam saadaval.

Siirde kestuse muutmiseks

 • Lohistage ajajoone siirderajal siirde algust ajajoone alguse või lõpu suunas, sõltuvalt sellest, kas te tahate muuta siiret lühemaks või pikemaks.

Märkus.

 • Ajajoonel Siirderaja nägemiseks laiendage Videorada.

Siirde vaikekestuse muutmiseks

 1. Klõpsake nuppu Tööriistad, käsku Suvandid ning seejärel vahekaarti Edasijõudnud.

 2. Tippige sisse see aeg (sekundites), mille jooksul te soovite peale siirete süžeeskeemile/ajajoonele lisamist näha siirde vaikimisi esitust.

Siirde eemaldamiseks

 1. Tehke ühte järgmistest:

  • Klõpsake süžeeskeemil sellel siirdelahtrit, mis sisaldab eemaldada soovitud siiret.

  • Klõpsake ajajoonel sellel Siirderaja siiret, mida soovite eemaldada.

 2. Klõpsake nuppu Redigeeri ning seejärel käsku Eemalda.

Efektid

Efektid võimaldavad teil lisada oma filmile eriefekte. Näiteks võib teil olla imporditud video, mis te soovite, et näiks ja tunduks klassikalise, vanaaegse filmina. Te saate lisada videoklipile, pildile või pealkirjale ühe Filmi vanuse efektidest, et muuta see klipp videost vanaaegseks.

Järgnev pilt kujutab süžeeskeemil olevat projekti efektiga:

Süžeeskeemi efekti pilt
efekt süžeeskeemil.

Järgnev pilt kujutab ajajoonel olevat projekti efektiga:

Süžeeskeemi efekti pilt
efekt ajajoonel.
Kuva kõik

Efekti lisamiseks

 1. Valige süžeeskeemilt/ajajoonelt see videoklipp, pilt või pealkiri, millele te soovite efekti lisada.

 2. Klõpsake nuppu Tööriistad ning seejärel suvandit Efektid.

 3. Paanil Sisu klõpsake seda efekti, mida te soovite lisada. Te võite selle efekti eelvaate nägemiseks klõpsata eelvaatekuvari all olevat nuppu Mängi.

 4. Klõpsake nuppu Klipp ning seejärel nuppu Lisa ajajoonele või Lisa süžeeskeemile.

Märkused.

 • Te saate ka lisada efekti, lohistades seda paanilt Sisu ning kukutades ajajoone Videorajal olevale pildile või videoklipile; süžeeskeemil olevale pildile või videoklipi efektilahtrisse.

 • Paani Sisu pisipildivaade kuvab erinevate efektide näited.

 • Kui te täiendate oma arvutit operatsioonisüsteemist Windows XP operatsioonisüsteemile Windows Vista, siis kõik teie varasemad allalaetud ja installitud lisasiirded ja -efektid ei ole praeguses Windows Movie Makeri versioonis enam saadaval.

Efekti muutmiseks

 1. Klõpsake ajajoone Videorajal või süžeeskeemil seda videoklippi, pilti või pealkirja, millele on rakendatud efekt, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake nuppu Klipp, osutage suvandile Video ning seejärel klõpsake nuppu Efektid.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Efekti eemaldamiseks klõpsake ala Kuvatud efektid vastavat efekti ning seejärel nuppu Eemalda. Vajadusel korrake.

  • Efekti lisamiseks klõpsake ala Saadaolevad efektid vastavat efekti, mida soovite lisada, ning seejärel klõpsake nuppu Lisa. Vajadusel korrake.

Näpunäited.

 • Kui te lisate mitu efekti, siis te saate saate nende kuvamise järjekorda muuta, kasutades nuppe Nihuta üles või Nihuta alla.

 • Efekti kiireks lisamiseks saate te lohistada efekti süžeeskeemil/ajajoonel olevale videoklipile, pildile või pealkirjale.

 • Kui te lisate sama efekti klipile mitmel korral, siis see efekt rakendub nii mitmel korral, kui te selle lisasite. Näiteks kui te lisasite efekti Kiirenda topeltkiiruseni ühe videoklipi puhul kaks korda, siis esitatakse see klipp algklipist neli korda kiiremini.

 • Te saate ka efekti eemaldada, valides süžeeskeemi efektilahtri, mis sisaldab eemaldata soovitud efekti ning seejärel klõpsates kustutusklahvi.