Kuva kõik

Kus asub aku ikoon?

Aku ikoon asub olekualal, mis paikneb Windows tegumiribal.

Märkus

 • Lauaarvutil kuvatakse aku ikoon ainult siis, kui kasutate ajutist akut, näiteks USB katkematu toite allikat (UPS).

Milleks ma saan aku ikooni kasutada?

Aku ikooni ilme muutub vastavalt aku jooksvale olekule, nii et saate kiiresti ülevaate, milline on aku laetuse tase.

 • Kui aku on laetud üle 25 protsendi, on aku ikoon roheline.

 • Kui laetuse tase langeb 25 protsendini, ilmub rohelise aku ikooni kohale kollane kolmnurk koos hüüumärgiga (!).

 • Kui laetus langeb tühja aku tasemeni, ilmub rohelise aku ikooni kohale punane ring koos valge tähega X.

Kui viite hiirekursori aku ikooni kohale, näete aku jooksvat laetuse protsenti, aku tühjenemiseni jäänud aega ning kasutatavat energiarežiimi.

Kui laetuse tase on madal ning te olete oma energiarežiimi sätetes seadistanud teavituse aku tühjenemise korral, ilmub see teade aku ikooni kohale.

Paremklõps aku ikoonil avab menüü, mis sisaldab järgmisi suvandeid:

 • Energiarežiimi suvandid. Avab lehe Energiarežiimi valimine, kus saate muuta energiarežiimi sätteid või valida energiarežiimi.

 • Windowsi Mobiilsuskeskus. Avab Windowsi Mobiilsuskeskuse, kus saate kohandada mitmeid kõige enam kasutatavaid mobiilarvuti sätteid ühes ainsast asukohast. Näiteks võite muuta ekraani heledust, reguleerida kõlarite helitugevust, kontrollida aku olekut ja muudki.

  Märkus

  • Windowsi Mobiilsuskeskus on saadaval ainult mobiilarvutitega ja seda ei ole versioonides Windows Vista Starter või Windows Vista Home Basic.

 • Kuva töölauaikoonid. Avab dialoogiboksi Tegumiriba ja menüü Start atribuudid, kus saate peita akuikooni, tühjendades märkeruudu Toide.

Aku ikoonile klõpsamisel ilmub nähtavale akumõõtur. Selles loetletakse kõik olemasolevad akud ning nende laetuse tase.

Samuti on võimalik akumõõturist valida vaikimisi energiarežiime. Energiarežiimi sätete muutmiseks või sellise energiarežiimi valimiseks, mida akumõõtur ei näita, klõpsake Veel toitesuvandeid.

Miks akumõõturil näidatud allesjääv aeg mõnikord nii kiiresti muutub?

Aku kestvus sõltub põhiliselt kahest asjast: mida te akutoitel töötava arvutiga parasjagu teete ning millise energiarežiimi sätete järgi on arvuti toide korraldatud. Mobiilse arvuti energiatarve muutub pidevalt sõltuvalt käsilolevast tegevusest ning sellele kuluvast ajast. Näiteks DVD vaatamine kulutab akut märksa rohkem kui e-posti lugemine ja kirjutamine. Neil põhjustel hilineb akumõõtur sageli aku laetusest ja allesjäävast kasutusajast teatamisega.

Millal on ohutu aku mobiilsest arvutist välja võtta?

See sõltub konkreetsest arvutist ja akust ning on erinevate tootjate puhul erinev. Lisateabe saamiseks vaadake oma mobiilse arvuti või akuga kaasas olnud dokumente.

Miks aku ikoon pidevalt muutub?

Aku ikooni ilme muutub sõltuvalt sellest, kas teie mobiilne arvuti on ühendatud vooluvõrku või töötab akutoitel. See näitab, kas aku laeb või on täielikult laetud. Aku ikoon näitab ka allesjäävat aku laetuse taset 10-protsendiste sammude kaupa ning selle välimus muutub, kui aku laetus langeb madalale või kriitilisele tasemele. Selle välimus muutub ka siis, kui akut ei leitud.

Järgnev tabel selgitab erinevate aku ikoonide tähendust

Aku olek. Ikoon Selgitus
Aku olek.

Teie mobiilne arvuti on ühendatud voluvõrku ja akut laetakse.

Ikoon
Pilt akuikoonide reast, mis näitab kasvavas järjestuses laetuse taset koos kõrvaloleva universaalse pistikusümboliga
Selgitus

Aku ikoon vilgub lühidalt kohe pärast arvuti vooluvõrku ühendamist. Aku laadimise ajal kasvab aku ikooni näit 10-protsendiste sammudega, alustades 10 protsendi juurest.

Aku olek.

Teie mobiilse arvuti aku on täielikult laetud.

Ikoon
Täis aku ikoon koos kõrvaloleva universaalse pistikuga
Selgitus

Teie mobiilne arvuti on ühendatud vooluvõrku ja aku on täis.

Aku olek.

Teie mobiilne arvuti on tootab akutoitel ning aku tühjeneb.

Ikoon
Tühjeneva aku ikooni pilt
Selgitus

Kui teie mobiilne arvuti töötab akutoitel, näitab ikoon allesjäävat laetuse taset 10-protsendiste sammudega, kuni see langeb aku tühjenemise tasemele.

Aku olek.

Aku tühjenemise teade

Ikoon
25 protsendi ulatuses laetud aku ikooni pilt
Selgitus

Aku laetuse tase on 25 protsenti.

Märkus

Aku olek.

Kriitilise aku energiataseme teade

Ikoon
Kriitilise piirini jõudnud tühjeneva aku ikooni pilt
Selgitus

Vaikimisi, kui teie aku energiatase jõuab 10 protsendini, kuvab akuikoon kriitilise aku energiataseme teate. Kui näete seda hoiatust, ühendage mobiilne arvuti vooluvõrku või valmistuge akutoite lõppemiseks.

Kriitilise aku energiataseme teade kuvatakse akuikooni kohal, mis näitab kui palju on jäänud akutoidet.

Kriitilise aku voolutaseme teadistuse muutmiseks vaadake teemat Akule madala ja kriitlise voolutaseme valimine.

Aku olek.

Teie mobiilne arvuti on ühendatud vooluvõrku ja akut ei laeta.

Ikoon
Pilt tühja aku ikoonist koos kõrvaloleva universaalse pistikuga
Selgitus

Aku laadimise ajal kasvab aku ikooni näit 10-protsendiste sammudega. Kui aku ikooni näit ei kasva, ei pruugi aku oma laetuse taset arvutile edastada. Kui teie mobiilne arvuti on pikka aega vooluvõrku ühendatud ja aku laetuse tase jääb madalaks, võib esineda probleem arvuti riistvaraga. Kui teil on vanem aku, võib see küll olla täiesti laetud, aga aku ikoonil ei näidata 100-protsendilist laetust.

Aku olek.

Aku olek on teadmata.

Ikoon
Pilt aku ikoonist, kus laetuse taset ei saa määrata
Selgitus

Alles oleva aku täituvuse protsenti ei saa määrata.

Aku olek.

Windows ei leia akulahtrist akut.

Ikoon
Pilt ikoonist, mis näitab, et akut ei leitud
Selgitus

Teie mobiilne arvuti on ühendatud vooluvõrku ja akut ei leitud. Aku ei pruugi olla lahtrisse paigaldatud või on võimalik probleem aku või arvuti riistvaras. Lisateabe saamiseks vaadake oma mobiilse arvutiga kaasas olnud dokumente või külastage tootja veebisaiti.

Kui teie arvutil akulahtrit ei ole, siis aku ikooni ei kuvata.

Kuidas muuta aku tühjenemise taset?

Aku tühjenemise taseme muutmiseks?

 1. Avage Energiarežiimi suvandid, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Energiarežiimi suvandid.

 2. Lehel Valige energiarežiim klõpsake valitud režiimi all käsku Režiimi sätete muutmine .

 3. Lehel Muuda režiimi sätteid klõpsake käsku Muuda täpsemaid toitesätteid.

 4. Vahekaardil Täpsemad sätted laiendage Aku, laiendage Aku peaaegu tühi, klõpsake Akutoide ning seejärel klõpsake noolele, et muuta aku laetuse protsenti, mille juures antakse aku tühjenemise teade.

 5. Klõpsake nuppu OK, nin seejärel klõpsake Salvesta muutused.

Kui aku laeng langeb kriitilisele tasemele, teeb Windows seda, mis on määratud toiminguks, kui aku on täiesti tühi. Vaikimisi säte on, et aku täieliku tühjenemise korral viiakse arvuti talveunerežiimile. Sellisel juhul salvestab Windows teie töö poolelioleva töö kõvakettale, nii et seda on võimalik arvuti talveunerežiimist väljumisel taastada. Aku täieliku tühjenemise tomingu muutmiseks vaadake Aku madala ja kriitilise energiataseme valimine.

Kuidas peita olekualal olevat aku ikooni?

Aku ikooni peitmiseks

 1. Paremklõpsake tegumiriba ja seejärel klõpsake käsku Atribuudid.

 2. Klõpsake vahekaardil Olekuala.

 3. Valiku Süsteemi ikoonid all tühjendage märkeruut Toide .

Kui märkeruut Toide pole saadaval, ei pruugi teie arvutis akut olla. Teine võimalus on, et mõningaid tegumiriba sätteid haldab teie süsteemiadministraator. Miks ma ei saa teatud sätteid muuta?

Aku ikooni nähtavaks tegemiseks

 1. Paremklõpsake tegumiribal ning seejärel klõpsake Atribuudid.

 2. Klõpsake vahekaardil Olekuala.

 3. Valiku Süsteemi ikoonid all klõpsake märkeruutu Toide.

Kuidas valida, millised energiarežiimid kuvatakse akumõõturil?

Akumõõtur võib kuvada kolm energiarežiimi, mis esindavad erinevaid režiimitüüpe:

 • Režiim, mis tasakaalustab energia kokkuhoidu jõudlusega (Tasakaalustatud)

 • Režiim, mis säästab energiat (Energiasäästja)

 • Režiim, mis rõhutab süsteemi jõudlust (Suur jõudlus)

Selleks et valida, millised energiarežiimid kuvatakse akumõõturil

 1. Avage Energiarežiimi suvandid, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Energiarežiimi suvandid.

 2. Tehke ühte järgmistest:

  • Lehel Valige energiarežiim klõpsake valikut Lisarežiimid ning valige vajalik režiim. Valiku Lisarežiimid all kuvatakse kõik teie loodud ja teie mobiilse arvuti tootja poolt kaasa pandud režiimid.

   -võiI-

  • Looge uus energiarežiim, kasutades ühte kolmest vaikerežiimist. Lisateabe saamiseks vaadake Energiarežiimi (skeemi) muutmine, loomine ja kustutamine.

  Vaikimis muudetakse teie valitud või loodud energiarežiim aktiivseks režiimiks ning see kuvatakse akumõõturil. Algse režiimi uuesti aktiivseks tegemiseks valige see akumõõturilt.

Kuidas teha nii, et Windows ei tuletaks mulle enam meelde, et aku hakkab tühjenema?

 1. Avage Energiarežiimi suvandid, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Energiarežiimi suvandid.

 2. Lehel Valige energiarežiim klõpsake valitud režiimi all käsku Režiimi sätete muutmine .

 3. Lehel Muuda režiimi sätteid klõpsake käsku Muuda täpsemaid toitesätteid.

 4. Vahekaardil Täpsemad sätted laiendage Aku, laiendage Aku tühjenemise teade, klõpsake Akutoide, klõpsake noolel ning seejärel klõpsake valikut Väljas.

 5. Klõpsake nuppu OK, ning seejärel klõpsake Salvesta muutused.

Miks ma ei saa akumõõturilt energiarežiimi valida?

Kui teie arvuti kuulub mõne organisatsiooni—näiteks kooli, valitsusasutuse või äriühingu—arvutivõrku, võis organisatsiooni süsteemiadministraator muuta teatud sätted kättesaamatuks või isegi eemaldada, kasutades rühmapoliitikat. Rühmapoliitika on Windows funktsioon, mille abil süsteemiadministraatorid haldavad kasutajate juurdepääsu teatud Windows funktsioonidele.

Kui teie arvates takistab rühmapoliitika teile vajalikku juurdepääsu toitesätetele, pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

Samuti ei pruugi teil olla teise energiarežiimi valimiseks vajalikke kasutajaõigusi, sest süsteemiadministraator on määranud teie jaoks aktiivse energiarežiimi ja ei lase teil seda valida.

Kuidas ma tean, kas energiarežiim vastab minu vajadustele?

Kuigi režiim Tasakaalustatud sobib enamiku inimeste arvutikasutusega, tuleb teil lähtuvalt oma tavalisest arvutikasutusest otsustada, kas see on sobilik. Näiteks kui te reisite palju ja peate arvutit pikalt akutoitel kasutama, ei pruugi režiim Suur jõudlus tagada teile vajalikult pikka aku kasutusaega. Sellisel juhul võib olla parem kasutada režiimi Energiasäästja. Kui teie arvuti on kasutamise ajal alati elektrivõrku ühendatud, ei pruugi režiim Energiasäästja anda süsteemile vajalikku jõudlust, näiteks DVD vaatamiseks.

Aktiivse režiimi vaatamiseks viige hiirekursor akumõõturi ikooni kohale.