Siin on mõned vastused korduvatele küsimustele Windows Media Playeriga CD-de või DVD-de kirjutamise kohta. Kui teie küsimust siin loendis pole, vaadake artiklit Windows Media Player: korduma kippuvad küsimused võrgus.

Kuva kõik

Mida ma saan kirjutada?

Te saate Media Playeriga kirjutada heli-CD-le kogumiku teie Media Playeri teegist või arvutist pärinevatest lauludest, mille järel saate seda CD-d mängida igas tavalises CD-mängijas. Te saate faile kirjutada ka andme-CD-dele ja DVD-dele. CD-le või DVD-le ei ole võimalik kirjutada otseülekandeid, nagu näiteks ülekandeid raadiokanalitest.

Millist tüüpi CD-dele või DVD-dele ma saan kirjutada?

 • CD. Te saate Media Playeris kirjutamiseks kasutada tühja CD-R või CD-RW plaati, sõltuvalt sellest, milliseid irdkandja tüüpe teie CD-kirjutaja toetab, ning millist plaadi tüüpi te eelistate. Pange tähele, et mitte kõik CD-mängijad ei mängi CD-RW plaate. Media Playeriga on võimalik kirjutada järgmist tüüpi CD-sid:

  • Heli-CD. Kirjutage muusika CD-d standardses Red Book helivormingus. Heli-CD-sid saab mängida enamikes arvutites ning kodu ja auto CD-pleierites, mis mängivad CD-R ja CD-RW plaate. Heli-CD-sid saab kirjutada Windows Media Audio (WMA), MP3 või WAV failivormingust.

  • Andme-CD. Andme-CD, nimetatakse ka meediumi-CD, saab salvestada umbes 700 megabaiti (MB) muusika- või videofaile. Andme-CD-d on kasulikud ka siis, kui soovite varundada oma andmefaile. Pidege meeles, et mõned CD-pleierid ja arvutid ei pruugi olla võimelised mängima andme-CD-sid või mõnda failitüüpi, mida saab kirjutada andme-CD-le.

 • Andme-DVD. Ühepoolne ühekihiline andme-DVD saab salvestada umbes 4,7 gigabaiti (GB) muusika-, video- või andmefaile. DVD-ketta mälumaht on kahekordistatud 9,4 GB-ni, kui kasutate kas kahepoolset ühekihilist või ühepoolset kahekihilist plaati. Kahepoolse kahekihilise plaadi kasutamine neljakordistab DVD mälumahtu 18,8 GB-ni.

  Millist kirjutatavat DVD plaati kasutada, sõltub DVD-kirjutajast. Teatud DVD-kirjutajad suudavad kirjutada ainult kindlat tüüpi kirjutatavatele DVD-dele. Näiteks, mõnede DVD-kirjutajatega saate salvestada ainult DVD+R või DVD+RW ketastele või DVD-R või DVD-RW ketastele. Siiski, teised DVD-kirjutajad lasevad kirjutada kõigile kirjutatavatele DVD tüüpidele. Et kindlaks teha, millist tüüpi DVD-sid DVD-kirjutaja kirjutada suudab, lugege DVD-kirjutaja kasutusjuhendit.

  Seni kui DVD-kirjutaja toetab seda tüüpi plaatidele kirjutamist, võite kirjutada DVD-d Media Playeris, kasutades ühte järgmistest kirjutatava või korduvakirjutatava DVD meediumi tüüpidest: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW ja kahekihiline DVD+R. Player ei toeta DVD-RAM plaatidele kirjutamist.

  Player ei toeta DVD-Audio ja DVD-Video plaatide kirjutamist.

Mis on andmeketas? Kas see on sama, mis MP3-ketas?

On küll. Andme-CD või -DVD on ketas, mis sisaldab andmefaile, sh WMA-, MP3-, WMV-faile ning enamikku teisi arvutifailide tüüpe. Samas, vaatamata sellele, et enamik arvuteid pääseb andmeketaste failidele juurde ja saab neid lugeda, suurem osa autonoomseid CD- ja DVD-mängijaid ei toeta andme-CD-de või -DVD-de taasesitust. Üksikasju mängija kohta on autonoomse mängija dokumentatsioonis.

Kas Media Playeri abil on võimalik kirjutada ühe plaadi (nt muusika-CD, andme-CD või andme-DVD) sisu otse teisele plaadile?

Ei ole. Windows Media Player 11 nõuab, et kirjutamiseks mõeldud sisu oleks eelnevalt arvuti kõvakettal talletatud.

Kuidas kirjutada muusikat kaasaskantavasse muusikaseadmesse?

Laulude kandeseadmele kopeerimise protsessi nimetatakse sünkroonimiseks. Termin "kirjutamine" käib ainult laulude CD-le või DVD-le kopeerimise kohta. Lisateavet muusika kandeseadmele sünkroonimise kohta on artiklis Windows Media Playeriga sünkroonimine: korduma kippuvad küsimused.

Kuidas kirjutada film DVD-le?

Windows Media Playeris pole filmide DVD-le kirjutamine toetatud. Kirjutada saab andme-DVD-sid, mis võivad sisaldada muusika- ja videofaile. Samas ei ühildu tavaliselt andme-DVD-d enamiku koduste DVD-mängijatega. Üksikasju on DVD-mängija dokumentatsioonis.

Miks andmekettale kirjutatud laulud mängivad teises järjekorras kui loodud loendis?

Kui kirjutate andmeketta ja mängite seda teises arvutis või kaasaskantava, kodu- või auto-CD-pleieriga, siis laulud ei pruugi mängida samas järjekorras kui nad olid kirjutamise loendis. Andmeketta taasesituse järjekord määratakse plaadi mängimiseks kasutatava seadme või programmi poolt. Enamikel juhtudel mängitakse laulud failinime järgi tähestikulises järjekorras.

Miks minu kirjutatud plaat ei mängi minu CD-pleieris?

Kui kirjutate andmeketta muusikafailidega ja see ei mängi kaasaskantavas, kodu- või auto-CD-pleieris, kontrollige järgmist:

 • CD-pleier ei pruugi toetada andme-CD või -DVD plaatide taasesitust. Üksikasjad leiate CD-pleieri dokumentatsioonist.

 • CD võib olla kirjutatud meediumile, näiteks CD-RW, mis ei ole CD-pleieriga ühilduv. Üksikasjad leiate CD-pleieri dokumentatsioonist.

 • CD-mängija ei pruugi toetada kettale kirjutatud muusikafaili-tüüpide taasesitust (WMA või MP3). Üksikasjad leiate CD-pleieri dokumentatsioonist.

 • Laulud võivad olla kaitstud meediumi kasutusõigustega. Muud arvutid võivad Interneti-ühenduse korral kasutusõigusi hankida ja laule esitada, kuid sellised seadmed nagu kaasaskantavad CD-pleierid ja autostereod ei saa neid õigusi hankida ega seetõttu ka kaitstud sisu esitada.

 • CD ei pruugi olla kirjutamisel lõpetatud. Tavaliselt saab seda probleemi lahendada, kui lisada kirjutamise loendisse veel nii palju laule, et CD mälumaht oleks ligilähedane maksimumile. Seejärel üritage loendit uuesti uuele CD-le kirjutada.

Miks sellele tühjale plaadile ei saa kirjutada?

Kui sisestatud plaat loetakse navigeerimispaanil kui "Tühi plaat", kuid sõnum loendipaanil käsib sisestada kirjutatava plaadi, siis plaat võib olla vigane või sellele ei saa enam kirjutada. Plaat ei pruugi olla kirjutatav näiteks juhul, kui olete eelnevalt üritanud plaadile üksuseid kirjutada, kuid peatasite kirjutamise enne, kui see oli lõpetanud. Üritage sisestada eelnevalt kasutamata kirjutatav plaat.

kuidas kustutada faile kirjutatud CD-lt?

Kui soovite uuesti kasutada CD-RW-ketast, millele on faile juba kirjutatud, võite CD-RW-ketta sisu kustutada. Selleks sisestage ketas CD-kirjutisse, paremklõpsake navigeerimispaanil draivi ning seejärel klõpsake käsku Kustuta ketas. (Selleks, et saaksite CD-RW-kettale uuesti kirjutada, tuleb olemasolev sisu kustutada.) Kirjutatud failidega CD-R-ketast aga ei saa uuesti kasutada ning selle sisu ei saa kustutada, olenemeta sellest, kui palju on sellel vaba ruumi.

Miks on kirjutamisloendis ühe või mitme üksuse kõrval nupp Teave?

Nupu TeavePilt nupust Teave kuvamine kirjutusloendi üksuse kõrval viitab, et selle üksuse juures võib esineda tõrkeid. See võib näidata, et laulufail on kaitstud meediumi kasutusõigustega, mis on kas kaduma läinud või ei luba CD-le kirjutamist. Kui üritate heliplaati kirjutada, siis võidakse näidata ka, et üksus on midagi muud kui toetatud .wma, .mp3 või .wav meediumi faili vormingus laulufail. Kõiki teisi failitüüpe, nagu digitaalvideo- või fotofailid, saab andmekettale kirjutada. Nupp võib näidata ka, et laulu pikkus ei ole Playerile teada. Klõpsake nuppu, et näha selles sisalduvat sõnumit.

Alati oleks hea kuulata laule, mida kavatsete kirjutada, vähemalt korra algusest lõpuni, et veenduda, et salvestisel ei ole kvaliteediprobleeme. Seda tehes lahendab Player nende laulude kõik võimalikud vigased andmed pikkuse kohta.

Kui kirjutamisloend loodi olemasolevast esitusloendist, kuid mõni laul pole enam arvutis saadaval, kuvatakse puuduoleva laulu kõrval nupp TõrgePilt nupust Tõrge. .

Miks saab teatud laule esitada ja lisada kirjutusloendisse, kuid ei saa kirjutada CD-le?

Kui laulufail on kaitstud meediumi kasutusõigustega, võivad need õigused lubada laulu taasesitust, kuid keelata CD-le kirjutamist. Kui kirjutusloendis ilmub laulu kõrvale nupp TeavePilt nupust Teave, klõpsake seda, et saada rohkem teavet probleemi kohta. Lisateavet meediumi kasutusõiguste kohta on artiklis DRM: korduma kippuvad küsimused.

Kuidas hankida kaitstud lauludele kirjutusõigused?

Juhul kui kasutate ostetud laule, ei tule meediumi kasutusõiguste allalaadimise pärast üldjuhul muretseda, kui kasutate ostmiseks kasutatud arvutit. Pleier laadib ostmise hetkel alla kõik saadaolevad õigused.

Võib aga ette tulla olukordi, mil pleier ei saa meediumi kasutusõigusi alla laadida. Sellisel juhul kuvab pleier tavaliselt teate, mis selgitab võimalusi. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui pleier suunab teid võrgupoodi, võib jätkamiseks vajalikuks osutuda kontonime ja parooli sisestamine. Võrgupood võib nõuda teilt arveldusteabe värskendamist või tasu täiendavate kasutusõiguste (nt õigus kirjutada laul heli-CD-le) allalaadimise eest.

Miks on kirjutatud CD-del laulude vahel paiguti pikad lüngad?

Mõned CD-d võivad pärast muusika lõppemist mõnede laulude rippimisel lisada ühe- või mitmesekundilise pausi ripitud muusikafailile. Mõned CD-d võivad sisaldada pause mõne laulu alguses. Mitmed CD-d märgivad laulu alguse ja lõpu sissejuhatusega ja iga pala kuuldava heli lõpuga. Player lisab heli-CD-de kirjutamisel automaatselt kahesekundilise pausi laulude vahele, et vältida järgmise laulu algamist kohe pärast eelmise laulu lõppemist. Lisapausid CD-delt ripitud muusikafailides võivad tekitada laulude vahele pikki ebaühtlaseid pause. Kuna Playeri kahesekundilist pausi ei saa välja lülitada, on selle probleemi ainus lahendus kasutada helifaili redaktorit, et eemaldada laulusalvestistes pausid.

Kuidas saan vahet teha, kas kohandatud kirjutatud CD on heli- või andmeketas?

Asetage plaat arvuti CD-ROM draivi. Käivitage Windows Explorer ja vaadake äsja sisestatud CD sisu. Kui faili tüüp CD-l on .CDA, siis see näitab, et CD on kirjutatud heli-CD-na. Andme-CD võib sisaldada igat tüüpi faile: .wma ja .mp3 digitaalmuusikafaile, .wma digitaalvideofaile või isegi dokumendifailide varundusi.

Kuidas aru saada, kas CD-draiv on CD-kirjuti?

Kui te pole kindel, kas CD-draiv saab CD-sid kirjutada, võite vaadata, kas CD-draivi esipaneelil on mõni kirjutamise või korduvkirjutamise võimalusele viitavat logo.

Veel saate kindlaks teha, kas teie CD-draivil see funktsioon on, vaadates Windowsis CD-draivi atribuute.

 1. Selleks klõpsake nuppu Start ja siis käsku Minu arvuti.

 2. Paremklõpsake CD-draivi ja siis klõpsake käsku Atribuudid.

 3. Otsige vahekaarti Kirjutamine. Kui vahekaarti Kirjutamine ei ole, siis see draiv pole CD-kirjuti.

Kuidas hankida CD-kirjuti?

Kui arvutis pole CD-kirjutit, tuleb see osta ja arvutisse paigaldada. Sisemiste ja välimiste CD-kirjutite puhul on palju võimalusi. Lisateavet saate arvuti tootja täiendusosakonnast või arvutite/elektroonika jaemüüjalt.

Kuidas ma saan teavet kirjutatava plaadi oleku kohta?

Plaadi kirjutamise ajal võite vaadata selle käiku klõpsates vahekaarti Kirjuta ja seejärel navigeerimispaanil kettakirjutajat, mis kirjutab. Plaadi kirjutamine võtab natuke aega. Parimate tulemuste saavutamiseks ärge plaadi kirjutamise ajal üritage sooritada muid toiminguid, näiteks teiste failide mängimine.

Miks Media Player ei tuvasta USB-ühendusega kirjutit?

Kontrollioge, et kirjutaja oleks arvutiga ühendatud. Kui kirjutaja on ühendatud ja te ei ole veel loonud kirjutamiseks failide loendit, siis lihtsalt väljuge Playerist ja seejärel taaskäivitage see. Kui seda teete, siis Player peaks USB kirjutaja ära tundma. Kui olete kirjutamiseks juba loonud failide loendi, siis saate enne Playerist väljumist salvestada loendi tehes järgmist:

 1. Klõpsake loendipaani ülemises servas olevat nuppu Loend ning seejärel käsku Salvesta esitusloend nimega.

 2. Tippige loendile nimi ning siis klõpsake käsku Salvesta.

 3. Väljuge Playerist ja seejärel taaskäivitage see.

 4. Klõpsake vahekaarti Kirjuta. Kui teil on mitu CD-kirjutajat, siis klõpsake noolt vahekaardi Kirjuta all ja siis klõpsake USB kirjutajat.

 5. Navigeerimispaanil klõpsake suvandit Esitusloend ja siis lohistage salvestatud loend loendipaanile.

 6. Klõpsake nuppu Alusta kirjutamist.

Miks minult küsitakse, kas ma tahan faili vahele jätta, kui kirjutamine algab?

Enne kirjutamist teostab Player kirjutamise loendis algse failide kontrolli. Mõnedel juhtudel võib failil olla tõrkeolek, mis takistab selle kirjutamist, või fail võib olla kaitstud meediumi kasutusõigustega, mis kas takistavad heli-CD kirjutamist või kehtestavad arvu, mitu korda saab faili heli-CD-le kirjutada. Kui Media Player kohtab algse kontrolli ajal ühte või mitut probleemiga faili, kuvab Player dialoogiboksi, et anda võimalus failide vahelejätmiseks (ja jätkata teiste loendis olevate failide kirjutamist) või kirjutamise peatamiseks, et saaksite probleemi lahendada. Kui Media Player avastab probleeme mõne muu failiga pärast algset kontrolli, siis on vajalik enne kirjutamise jätkamist probleemid lahendada või eemaldada failid kirjutamise loendist.

Kuidas salvestada kirjutusloend?

Kirjutusloendi näol on tegu kõigest esitusloendiga ning selle saab salvestada ja laadida nagu iga teise tavalise esitusloendi. Juhul kui olete loonud kohandatud kirjutusloendi ja soovite selle hilisemaks kasutuseks salvestada, tehke järgmist.

 1. Klõpsake nuppu Pealkirjata esitusloend ning seejärel käsku Salvesta esitusloend nimega.

 2. Tippige uuele esitusloendile ainulaadne nimi ning seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

Salvestatud kirjutusloendi laadimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake vahekaarti Kirjutamine.

 2. Klõpsake navigeerimispaanil käsku Esitusloendid.

 3. Valige üksikasjapaanil salvestatud kirjutusloend ning lohistage see loendipaanile.

Nüüd saate seda esitusloendit taas kasutada CD-de kirjutamiseks.

Mida see tähendab, kui pleier väidab pärast nupu Alusta kirjutamist klõpsamist, et toimub "uurimine"?

Windows Media Player "uurib" üksnes neid laule, mis pole sama pleieriga ripitud või mida pole sama pleieri versiooniga täispikkuses esitatud ning helitugevuse nivelleerimine on heli-CD kirjutamise puhuks sisse lülitatud. Kui kirjutamise uurimisele kulutatav etapp võtab kaua aega, võib pleieril olla raskusi mingi kindla laulufauliga. Klõpsake kirjutamise peatamiseks nuppu Lõpeta kirjutamine ning laske pleieril probleemne fail täispikkuses esitada, veendumaks, et pleier saab sellega õigesti hakkama. Kui ei saa, võib fail olla kahjustatud.

Kui probleem sel viisil ei lahene, eemaldage fail kirjutusloendist või hankige (laadige alla või rippige) see laul uuesti ning laske seejärel pleieril see täispikkuses esitada, et näha, kas see aitas. Kui laulu esitatakse korralikult, kuid kirjutamisprotsess laulu uurides pidevalt peatub, lülitage helitugevuse nivelleerimine välja.

 1. Selleks klõpsake vahekaardi Kirjutamine all olevat noolt ja siis käsku Veel suvandeid.

 2. Tühjendage märkeruut Rakenda helitugevuse ühtlustamist CD kõigile paladele ja klõpsake nuppu OK.

 3. Proovige CD-d uuesti kirjutada.

Märkus.

 • Autoriõigustega kaitstud materjali volitamata kasutamine ja/või paljundamine võib olla Ameerika Ühendriikide ja/või teiste riikide/regioonide autoriõiguse seaduse rikkumine. Autoriõigustega kaitstud materjal sisaldab (kuid ei ole nendega piiratud) tarkvara, dokumentatsiooni, graafikat, laulusõnu, fotosi, pilte animatsioone, filme ja videoklippe ning nii heli kui ka muusikat (ka MP3 vormingus). Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõiguse seaduse rikkumine võib tähendada teile märkimisväärseid tsiviil- ja/või kriminaalkaristusi.