Jutustaja hääle muutmine

Saate muuta Jutustaja kasutatava hääle kiirust, tugevust ja kõrgust.

  1. Avage programm Jutustaja, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid, klõpsates nuppu Tarvikud, klõpsates nuppu Kerghõlbustus ja seejärel klõpsates nuppu Jutustaja.

  2. Klõpsake nuppu Kõnesätted ning tehke üks järgmistest muudatustest:

    • Muu hääle valimiseks klõpsake boksis Valige kõne häälel, mida soovite kasutada.

    • Hääle kiirendamiseks klõpsake loendis Määrake kiirus numbrile. Mida kõrgem number, seda on kiirem hääl.

    • Hääle tugevadamiseks klõpsake loendis Määrake helitugevus numbrit. Mida kõrgem number, seda valjem hääl.

    • Hääle kõrgendamiseks klõpsake loendis Määrake helikõrgus numbrit. Mida kõrgem number, seda kõrgem hääl. Kõrgem hääl aitab osadel inimestel hääle kuulmist kergendada.

Jutustaja pole saadaval kõigis keeltes, seega, kui ülalpool toodud juhised ei tööta, ei ole utiliit Jutustaja teie keeles saadaval.