Printeri tinditaseme kontrollimine

Kui printer prindib laialivalguvaid, tuhme või mittetäielikke koopiaid, võib selle põhjuseks olla tindi puudus. Windowsil ei ole olemas ühtset meetodit tinditaseme kontrollimiseks, sest see erineb vastavalt printerile. Et saada teada, kuidas kontrollida printeri tinditaset, lugege printeriga kaasas olevat teavet.

Kui kahtlustate, et printeris on vähe tinti, printige proovileht enne, kui üritate midagi muud printida. Kui te ei saa printida mustalt või värviliselt (või kui te ei saa üldse printida), võib printeris tint otsas olla või on vajadus selle puhastamiseks või on teil riistvara või draiveri probleem. Lisateabe saamiseks vaadake printeriga kaasas olnud teavet või külastage printeri tootja veebisaiti.