Vali, millised pildid ja videod kuvatakse Windows Fotogaleriis

Windows Fotogalerii on kavandatud automaatselt kuvama pilte ja videoid, mis on salvestatud arvuti kataloogi Pildid. Te saate muuta Fotogalerii sisu igal ajal, lisades või eemaldades kaustasid; see on mugav, kui te salvestate mõned pildid ja videod mujale kui arvuti kausta Pildid. Samuti on võimalik lisada üksikuid pilte ja videoid Fotogaleriisse ilma terve kausta lisamiseta.

Kuva kõik

Lisa kaust Fotogaleriisse

Kui lisate kausta Fotogaleriisse, siis kõik kaustas olevad pildid ja videod kuvatakse seal. Pidage meeles, et saate korraga lisada Fotogaleriisse ainult ühe kausta, nii et peate kordama neid samme iga kausta jaoks, mida soovite lisada.

 1. Avage suvand Windows fotogalerii, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows Fotogalerii.

 2. Klõpsake menüül Fail ja seejärel käsul Lisa kaust galeriisse.

 3. Klõpsake kaustal, mis sisaldab pilte ja videoid, mida soovite lisada ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Hoiatus.

 • Peaksite vältima teatud kaustade lisamist Fotogaleriisse. Kohaliku ketta kataloogi näiteks nimetatakse juurkaustaks, sest see esindab tervet kõvaketast. Selle kausta lisamine Fotogaleriisse muudab selle väga aeglaseks. Peaksite vältima kausta Windows ja teiste süsteemiasukohtade lisamist Fotogaleriisse sarnastel põhjustel.

Lisa üksik pilt või video Fotogaleriisse

Võite lisada üksikuid pilte või videoid Fotogaleriisse ilma automaatselt teisi samasse kausta salvestatud faile kaasa arvamata.

 1. Avage kaust, mis sisaldab pilti või videod, mida soovite Fotogaleriisse lisada.

 2. Avage suvand Windows fotogalerii, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows Fotogalerii.

 3. Lohistage pilt või video kaustast Fotogalerii aknasse.

  Pilt või video on kopeeritud kausta Pildid ja automaatselt lisatud Fotogaleriisse.

Märkused.

 • Fotogaleriisse saab lisada ainult pilte ja videoid. Kui püüate lisada muud tüüpi faili, siis see kopeeritakse kausta Pildid, kuid ei ilmu Fotogaleriisse.

 • Pilte on mitut tüüpi, kuid mitte kõiki neid ei kuvata fotogaleriis. Näiteks ei kuvata fotogaleriis pilte, mille failinime laiend on .gif.

Eemalda kaust Fotogaleriist

Kui eemaldate kausta Fotogaleriist, siis te ei kustuta seda arvutist. Kui eemaldate kausta, siis Fotogalerii ei kuva enam pilte ja videoid, mis selles kaustas olid, kuid kaust jääb arvutisse alles.

Te võite eemaldada lisatud kaustu Fotogaleriist igal ajal, kuid te ei saa eemaldada kaustu, mis on Fotogaleriis vaikimisi. Kausta eemaldamine takistab selle kuvamist Fotogaleriis. Kuigi on võimalik eemaldada kaustu Fotogaleriist, ei saa te eemaldada üksikuid pilte või videoid. Seevastu saate igal ajal kustutada pilte Fotogaleriist. Kui kustutate pildi, siis see kustutatakse arvutist nagu oleksite kustutanud selle kaustast Pildid.

Lisaks ei ole võimalik eemaldada alamkausta ilma ülemtaseme kausta eemaldamiseta. Näiteks saate eemaldada kausta Perekond, mis eemaldab ka kõik alamkaustad. Ent te ei saa eemaldada kausta Lapsed või Vanavanemad.

Fotogalerii alamkaustade pilt
Fotogaleriist ei saa eemaldada alamkausta ilma ülemtaseme kausta eemaldamiseta.
 1. Avage suvand Windows fotogalerii, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows Fotogalerii.

 2. Paremklõpsake Navigeerimispaani kaustal, mida soovite eemaldada ja seejärel klõpsake käsku Eemalda galeriist.

Hoiatus.

 • Fotogalerii on üks võimalus vaadata ja rühmitada pilte ja videoid. See kuvab pildid ja videod, mis te olete salvestanud kausta Pildid ja teistesse arvuti kaustadesse. See ei ole kaustade asendus arvutis. Ei tohiks kustutada pilte Fotogaleriist ega kaustast Pildid, kui just tegelikult ei taha neid pilte arvutist kustutada. Kui kustutate, siis need kustutatakse arvutist ja enam ei ilmu ei kausta Pildid ega Fotogaleriisse.