Jutustaja valjult loetava teksti valimine

Jutustaja loeb valjult teksti, mis ilmneb ekraanil ning kirjeldab töölauda ja avatud aknaid. Samuti võib see valjult lugeda teksti, mida tipite, ning teavitada ekraanil toimuvatest sündmustest (nagu kuvatavad dialoogiboksid).

Jutustaja pole saadaval kõigis keeltes, seega, kui allpool toodud juhised ei tööta, ei ole utiliit Jutustaja teie keeles saadaval.

Et valida tekst, mida Jutustaja alati loeb,

 1. Avage programm Jutustaja, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid, klõpsates nuppu Tarvikud, klõpsates nuppu Kerghõlbustus ja seejärel klõpsates nuppu Jutustaja.

 2. Tehke jaotises Jutustaja sätted üks või mitut järgmistest toimingutest.

  • Tipitava teksti kuulmiseks märkige märkeruut Kasutaja klahvivajutuste kaja.

  • Tausta sündmuste, nagu teatiste, kuulmiseks märkige märkeruut Süsteemisõnumite teavitus.

  • Teadaannete kuulmiseks ekraani kerimise ajal märgistage märkeruut Kerimisteatiste teavitus.

Jutustajale lugemiseks kindla üksuse valimine

 1. Avage programm Jutustaja, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid, klõpsates nuppu Tarvikud, klõpsates nuppu Kerghõlbustus ja seejärel klõpsates nuppu Jutustaja.

 2. Kasutage järgmise tabeli kiirklahve Jutustaja loetava teksti määramiseks.

  Kasutage seda kiirklahvi Toiming
  Kasutage seda kiirklahvi

  juhtklahv (CTRL)+tõstuklahv (SHIFT)+sisestusklahv (ENTER)

  Toiming

  Lisateave praeguse üksuse kohta

  Kasutage seda kiirklahvi

  juhtklahv (CTRL)+tõstuklahv (SHIFT)+tühikuklahv (SPACEBAR)

  Toiming

  Kogu valitud akna lugemine

  Kasutage seda kiirklahvi

  juhtklahv (CTRL)+muuteklahv (ALT)+tühikuklahv (SPACEBAR)

  Toiming

  Valitud akna paigutuse lugemine

  Kasutage seda kiirklahvi

  muuteklahv (ALT)+HOME-klahv

  Toiming

  Lisateave praeguse üksuse kohta

  Kasutage seda kiirklahvi

  muuteklahv (ALT)+lõpuklahv (END)

  Toiming

  Kokkuvõte praeguse üksuse kohta.

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+tõstuklahv (SHIFT)+G

  Toiming

  Praegusest valitud elemendist sõltuvate elementide kirjelduse lugemine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+juhtklahv (CTRL)+G

  Toiming

  Praegusest valitud elemendist sõltumatute elementide kirjelduse lugemine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+juhtklahv (CTRL)+HOME-klahv

  Toiming

  Sisestage virtuaalmenüü navigatsioonirežiim, mis lubab juurdepääsu Jutustaja käskudele praeguselt programmilt ümberlülitamata

  Kasutage seda kiirklahvi

  juhtklahv (CTRL)

  Toiming

  Jutustaja tekstilugemise peatamine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+Q

  Toiming

  Eelmise tekstimustri käivitamiseks tekstivaliku teisaldamine.

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+W

  Toiming

  Järgmise tekstimustri käivitamiseks tekstivaliku teisaldamine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+E

  Toiming

  Praeguse tekstimustri käivitamiseks tekstivaliku teisaldamine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+R

  Toiming

  Tekstivaliku teisaldamine praeguse tekstimustri lõppu

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+F2

  Toiming

  Praeguse tekstimustriga kogu teksti valimine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+F3

  Toiming

  Praeguse märgi lugemine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+F4

  Toiming

  Praeguse sõna lugemine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+F5

  Toiming

  Praeguse rea lugemine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+F6

  Toiming

  Praeguse lõigu lugemine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+F7

  Toiming

  Praeguse lehekülje lugemine

  Kasutage seda kiirklahvi

  sisestusklahv (INSERT)+F8

  Toiming

  Praeguse dokumendi lugemine