Pildi kärpimine

Kui te pole kaameraga tehtud pildi kompositsiooniga rahul, saate Windowsi fotogalerii abil pildi kärpimisega selle kompositsiooni parandada või teatud pildiosa suurendada.

 1. Avage suvand Windows fotogalerii, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows Fotogalerii.

 2. Klõpsake pilti, mida soovite korrigeerida ja seejärel klõpsake tööriistaribal nuppu Paranda.

 3. Klõpsake nuppu Kärbi pilti.

 4. Tehke ühte järgmistest toimingutest.

  • Klõpsake pildi mõõtmete muutmiseks loendis teatud prindimõõdet. Kui te ei soovi printida pilti raami standardsuurusega sobivas suuruses, saate klõpsata nuppu Kohandatud – nii saate määrata suvalise pildisuuruse; või nuppu Algne, mis säilitab algse pildi mõõtmed.

  • Klõpsake pildi suuremaks või väiksemaks muutmiseks kärperaami nurka ja seejärel lohistage seda. Kui olete valinud prindisuuruse, säilitab kärperaam muudetud suurusega prindisuuruse õiged mõõtmed. Suvandi Kohandatud klõpsamisel saate määrata suvalise laiuse ja kõrguse. Kui klõpsasite suvandit Kohandatud, kuid soovite mõõtmed siiski säilitada, hoidke kärperaami nurga lohistamisel all tõstuklahvi (SHIFT).

  • Pildi kompositsiooni muutmiseks lohistage kärperaami pildi ulatuses

  • Kärperaami pööramiseks nii, et pilt on kärbitud vertikaal- või horisontaalsuunas, klõpsake nuppu Pööra raami.

 5. Klõpsake nuppu Rakenda.