Kui teil on kõrgeraldusvõimega teler (HDTV), saate sellega parema kuvakvaliteedi saamiseks arvuti ühendada.

Kuva kõik

Mida arvuti HDTV-ga ühendamiseks tarvis läheb?

See sõltub teie telerist ja videokaablite tüübist, mida teleriga ühendada saab. Peaaegu kõikidel arvutitel on VGA-väljund. Kui HDTV-l on VGA-sisend, saate arvuti teleriga ühendamiseks VGA-kaablit kasutada. Kui HDTV-l pole VGA-sisendit, on võimalik, et saate arvuti teleriga ühendamiseks muud tüüpi kaablit kasutada. Näiteks kui arvutil on HDMI-, DVI- või komponentvideoväljund ning HDTV-l asjakohane sisend, on tõenäoliselt võimalik seadmed ühendada.

VGA-, DVI-, HDMI- ja komponentvideoühenduse pilt

Kui arvutil pole ühtegi neist väljunditest, saate võib-olla asendada arvuti videokaardi uuema, HDTV-ga ühilduva kaardi vastu.

Miks ei kosta arvuti HDTV-ga ühendamisel heli?

VGA-, DVI- ja komponentvideokaablid ei toeta helisignaalide edastust. HDMI-kaablid toetavad helisignaalide edastust, kuid mitte kõik HDMI-liidesega videokaardid ei toeta heli. Kui HDTV-l on helisisend, on võib-olla võimalik ühendada arvuti helikaardi ja teleri vahele eraldi helikaabel. Vastasel juhul tuleb juhtida heli eraldiseisvasse väljundseadmesse, näiteks arvutikõlaritesse või kodustereosüsteemi.

Pärast arvuti ühendamist HDTV-ga on pilt teleris venitatud. Kuidas seda parandada saab?

Teil tuleb muuta Windowsis ekraani eraldusvõime sätet.

  1. Avage Kuvasätted, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Ilme ja isikupärastamine, klõpsates nuppu Isikupärastamine ja seejärel klõpsates nuppu Kuva sätted.

  2. Nihutage jaotises Eraldusvõime liugur soovitud eraldusvõimeni ja klõpsake nupul Rakenda.

    Enamikul HDTV-del on kuvasuhe 16:9 (laiekraan), seega peaksite valima ekraani eraldusvõime, kus pildi kuju vastab HDTV kuvasuhtele.

Märkus

  • Kui videokaardi loomisel on arvestatud HDTV-ga, võib sellel olla oma tarkvara, mille abil kuvasuhtega 16:9 eraldusvõime valida saab.

Kas arvuti saab korraga nii kuvari kui ka HDTV-ga ühendada?

Saab küll. Kui arvuti videokaart ühildub HDTV-ga, on sellel tõenäoliselt vähemalt kaks videoväljundit. Ühendage üks arvuti kuvariga ja teine HDTV-ga. Mõlemad peaksid automaatselt arvutist edastatava pildi kuvama.

Miks ei ole pärast arvuti HDTV-ga ühendamist arvuti kuvaril enam mõnda akent näha?

See on normaalne. Teatud tüüpi arvutiteave, nagu mängud ja videod, kuvatakse ainult HDTV-s. Arvuti kuvaril kuvatakse tühi kuva või aken. Selle teabe arvuti kuvaril kuvamiseks tuleb HDTV ajutiselt lahti ühendada.