Video importimine analoogvideokaamerast või VCR-ist läbi DV-kaamera

Analoogvideokaamerast või VCR-ist saate video oma arvutisse importida digitaalvideokaamera (DV-kaamera) ja programmi Import Video abil. Niiviisi on võimalik importida videot vanemast analoogvideoseadmest, nagu VCR-ist või analoogvideokaamerast, millel pole IEEE 1394 porti. Mõned tuntud analoogvideovormingud on näiteks 8mm, Hi-8, VHS ja S-VHS.

Kui ühendate analoogvideokaamera või VCR-i arvutiga ühendatud DV-kaameraga, teisendab DV-kaamera video analoogvideosignaalilt digitaalvideosignaaliks. Seejärel imporditakse video programmi Import Video abil arvutisse.

Kui teil on analoogvideolintidel suur hulk videoid, saate analoog-digitaalteisendusega aega kokku hoida, sest video imporditakse arvutisse ilma kõigepealt analoogvideot DV-videolindile salvestamata ja niiviisi pääsete video monteerimiseks analoogvideo arvutisse importimise protsessis ühe toimingu tegemisest.

Esmased sammud video importimisel analoogvideoseadmest või VCR-ist DV-kaamera abil on järgmised.

Vajaminevad vahendid

Analoogvideosignaali teisendamiseks DV-kaamera ja programmi Import Video abil digitaalvideosignaaliks, on teil vaja järgmist:

 • analoogvideokaamerat või VCR-i;

 • DV-kaamerat, mis toetab analoog-digitaalteisendust.

  Et kontrollida, kas teie DV-kaamera mudel toetab analoogsignaali teisendust digitaalsignaaliks, vaadake oma DV-kaameraga kaasas olnud dokumentatsiooni või minge tootja veebisaidile.

  Mõnedel DV-kaameratel on analoog-digitaalteisenduse säte kaamera taasesitusmenüüdes nimega "A/V to DV Out", "AV to DV" või muul sarnasel kujul;

 • IEEE 1394 kaablit;

 • IEEE 1394 porti arvutis;

 • heli/videokaablit (A/V-kaabel).

  Paljude DV-kaameratega kaasas oleval kaablil on ühes otsas kolm RCA-pistikut (punane, valge ja kollane) ja teises otsas üksik A/V-minipistik;

 • (fakultatiivne) S-Video-kaablit ja eraldi RCA-kaablit, millel on ühes otsas punane ja valge RCA-pistik ja teises otsas stereo-minipistik.

  Kui teil on RCA-kaabel või A/V-kaabel, mille mõlemas otsas on punane ja valge RCA-pistik, saate kaabli ühte otsa ühendada stereo-minipistiku adapteri.

Analoogvideokaamera või VCR-i ühendamine DV-kaameraga S-Video-ühenduse kaudu

Kui teie analoogvideokaameral või VCR-il on S-Video-pesa, saate analoogvideokaamera või VCR-i ühendamiseks DV-kaameraga kasutada S-Video-ühendust. Järgmine joonis näitab, kuidas analoogvideokaamerat või VCR-i saab DV-kaameraga S-Video-ühenduse abil ühendada. Joonisel on näidatud ka DV-kaamera, mis on arvutiga ühendatud IEEE 1394 ühenduse abil (seda on teil protsessi käigus hiljem teha vaja).

S-Video ühenduse pilt
S-Video-ühendus

Ülaltoodud joonisel on näidatud järgmised ühendused.

 • S-Video-kaabli ühes otsas olev S-Video-pistik on ühendatud DV-kaamera S-Video-pessa ja S-Video-pistik teises otsas on ühendatud analoogvideokaamera või VCR-i S-Video-pessa. S-Video-kaabel edastab video analoogvideokaamerast või VCR-ist DV-kaamerasse.

 • Punane ja valge RCA-pistik ühes A/V-kaabli otsas on ühendatud vastavalt punasesse ja valgesse RCA-pessa analoogvideokaameras või VCR-is. Punane ja valge RCA-pistik edastavad heli. Kollane RCA-pistik ei tohiks olla analoogvideokaameraga või VCR-iga ühendatud. Kui kasutate VCR-i analoogvideoallikana, veenduge, et teil oleks punane ja valge RCA-pistik ühendatud VCR-i RCA-väljundpesadesse.

 • A/V-kaabli ühes otsas olev A/V-minipistik on ühendatud A/V-minipessa (sageli kollane ja kirjaga Audio/Video) DV-kaameras.

 • IEEE 1394 kaabli ühes otsas olev IEEE 1394 pistik on ühendatud DV-kaamera IEEE 1394 porti (sageli kirjaga DV In-Out või DV) ja teises otsas olev suurem IEEE 1394 pistik on ühendatud teie arvuti IEEE 1394 porti. Ka see ühendus ühendatakse tavaliselt protsessi käigus hiljem.

Veenduge, et nii analoogvideokaamera või VCR kui ka DV-kaamera oleksid välja lülitatud, enne kui need kaks seadet ühendate.

Kui teil on valida, kas kasutada analoogkaamera või VCR-i ühendamiseks DV-kaameraga liitühendust või S-Video-ühendust, kasutage S-Video-ühendust, sest sel juhul on imporditud video parema kvaliteediga kui liitvideoühenduse kasutamise korral.

Analoogvideokaamera või VCR-i ühendamine DV-kaameraga liitvideoühenduse kaudu

Kui teie analoogvideokaameral või VCR-il on liitvideopesad ja stereo RCA-pesad, saate analoogvideokaamera või VCR-i ühendamiseks DV-kaameraga kasutada liitvideoühendust. Järgmine joonis näitab, kuidas liitvideoühenduse abil analoogvideokaamerat või VCR-i DV-kaameraga ühendada. Joonisel on näidatud ka DV-kaamera, mis on arvutiga ühendatud IEEE 1394 ühenduse abil (seda on teil protsessi käigus vaja hiljem teha).

Liitvideoühenduse pilt
Liitvideoühendus

Ülaltoodud joonisel on näidatud järgmised ühendused.

 • A/V-kaabli ühes otsas olev punane, valge ja kollane RCA-pistik on ühendatud vastavatesse RCA-pesadesse analoogvideokaameras või VCR-is. Punane ja valge RCA-pistik edastavad heli, kollane pistik edastab videot. Kui kasutate VCR-i analoogvideoallikana, veenduge, et teil oleks punane, kollane ja valge RCA-pistik ühendatud VCR-i RCA-väljundpesadesse.

 • A/V-kaabli ühes otsas olev A/V-minipistik on ühendatud A/V-minipessa (sageli kollane ja kirjaga Audio/Video) DV-kaameras.

 • IEEE 1394 kaabli ühes otsas olev IEEE 1394 pistik on ühendatud DV-kaamera IEEE 1394 porti (sageli kirjaga DV In-Out või DV) ja teises otsas olev suurem IEEE 1394 pistik on ühendatud teie arvuti IEEE 1394 porti. Ka see ühendus ühendatakse tavaliselt protsessi käigus hiljem.

Veenduge, et nii analoogvideokaamera või VCR kui ka DV-kaamera oleksid välja lülitatud, enne kui need kaks seadet ühendate.

DV-kaameras analoog-digitaalteisenduse lubamine

Järgmise sammuna tuleb DV-kaameras lubada analoog-digitaalteisendus (eeldusel, et teie DV-kaamera võimaldab analoog-digitaalteisendust).

 1. Kui DV-kaameras on videokassett, võtke see kaamerast välja. Sulgege kassetipesa.

 2. Lülitage DV-kaamera sisse ja seadke taasesitusrežiimile (sageli DV-kaameras nimega VCR või VTR).

 3. Vajutage DV-kaamera nuppu või muud juhtelementi, mis viib taasesitussätete menüüsse.

 4. Otsige DV-kaameras üles analoog-digitaalteisenduse säte.

  Selle sätte täpne nimi sõltub teie DV-kaamerast. See võib olla näiteks "A/V to DV Out", "A/V to DV" või mõne muu sarnase nimega.

 5. Lubage DV-kaameras analoog-digitaalteisendus.

 6. Väljuge DV-kaamera taasesitussätete menüüst.

 7. Lülitage DV-kaamera välja.

DV-kaamera ühendamine arvutiga

Nüüd on vaja ühendada DV-kaamera arvutiga. Kõige levinum viis selleks on IEEE 1394 ühendus.

Ühendage IEEE 1394 kaabli ühes otsas olev pistik DV-kaamera IEEE 1394 porti ja kaabli teises otsas olev pistik arvuti IEEE 1394 porti.

Analoogvideo importimine arvutisse DV-kaamera kaudu

Pärast seda, kui olete analoogvideokaamera või VCR-i oma DV-kaameraga ja DV-kaamera arvutiga ühendanud, saate programmi Import Video abil analoogvideot importida.

 1. Sisestage analoogvideokaamerasse või VCR-i kassett, millelt soovite videot salvestada. Kui salvestate analoogvideokaamerast, lülitage kaamera sisse ja seadke taasesitusrežiimile.

 2. Lülitage DV-kaamera sisse ja seadke taasesitusrežiimile (sageli DV-kaameras nimega VCR või VTR).

 3. Kui DV-kaamera sisselülitamisel kuvatakse dialoogiboks Automaatesitus, klõpsake käsku Impordi video.

 4. Väljale Nimi tippige nimi videofailile või -failidele, mida loote, impordite ja siis oma arvutisse salvestate.

 5. Valige videofaili salvestamise asukoht loendist Impordi asukohta või klõpsake muu asukoha valimiseks nuppu Sirvi.

 6. Valige loendis Vorming uue videofaili jaoks üks järgmistest videofailivormingutest ja klõpsake nuppu Edasi.

  • Kui soovite luua üheainsa oma DV-kaamera vaikefailitüüpi faili, näiteks AVI- või DV-AVI-faili, valige suvand Audio Video Interleaved (üksik fail).

  • Kui soovite luua üheainsa Windows Media Video (WMV) faili, mis sisaldab kogu videolindi teavet, valige suvand Windows Media Video fail (üksik fail).

  • Kui soovite luua WMV-faili iga stseeni kohta videolindil, valige suvand Windows Media Video (üks fail stseeni kohta).

 7. Klõpsake käsku Impordi minu arvutisse ainult mõni videolindi osa ja klõpsake nuppu Edasi.

 8. Kasutage analoogvideokaamera või VCR-i juhtelemente (või analoogseadme kaugjuhtimispulti), et seada videolindile järjehoidja kohta, kust soovite video importimist alustada, ja vajutage lindi esitamise alustamiseks esitusnuppu.

 9. Klõpsake lehel Seadke oma videolindile järjehoidja ning siis alustage video importimist nuppu Alusta video importimist.

 10. Kui analoogvideolint jõuab kohta, kus soovite video importimise lõpetada, klõpsake nuppu Lõpeta video importimine.

 11. Vajutage analoogvideokaameral või VCR-il (või kaugjuhtimispuldil) lõpetamisnuppu.

 12. Korrake juhiseid 8 kuni 11 analoogvideolindi iga koha jaoks, mida importida soovite.

 13. Kui olete analoogvideo importimisega lõpule jõudnud, klõpsake programmi Import Video sulgemiseks nuppu Valmis.

  Imporditud video salvestatakse teie arvutisse ühe või mitme videofailina ja see kuvatakse Windowsi fotogaleriis.

Märkused

 • Programmidega Import Video või Windows Movie Maker ei saa videot otse analoogvideokaamerast või VCR-ist importida. Kui soovite analoogvideokaamerast või VCR-ist videot importida otse ilma DV-kaamerat kasutamata, peab teil olema arvutisse installitud analoogvideo hõiveseade ning tarkvara, mis lubab videot importida otse analoogvideoallikast. Lisateabe saamiseks vaadake analooghõiveseadmega kaasas olnud dokumentatsiooni või minge tootja veebisaidile.

 • Programmi Import Video saab avada ka programmi Windows Movie Makeri kaudu. Kui analoogvideokaamera või VCR on ühendatud DV-kaameraga, mis on omakorda ühendatud arvutiga, lülitage DV-kaamera sisse ja seadke taasesitusrežiimile. Klõpsake Windows Movie Makeri menüüs Fail käsku Impordi digitaalsest videokaamerast.

 • Programmi Import Video saab avada ka Windowsi fotogalerii kaudu. Kui analoogvideokaamera või VCR on ühendatud DV-kaameraga, mis on omakorda ühendatud arvutiga, lülitage DV-kaamera sisse ja seadke taasesitusrežiimile. Klõpsake Windowsi fotogaleriis menüüd Fail, siis käsku Impordi kaamerast või skannerist, valige seadmete loendist oma DV-kaamera ja klõpsake nuppu Impordi.