Otsevideo importimine DV-kaamerast

Video importimise funktsiooni abil saate importida otsevideo digitaalvideokaamerast arvutisse. Otsevideo importimisel DV-kaamerast arvutisse kodeeritakse otsevideo videofailiks ja salvestatakse arvuti kõvakettale. Pärast otsevideo importi saate monteerida videofaili videomontaažiprogrammidega (nt Windows Movie Maker).

 1. Veenduge, et DV-kaamera on ühendatud ühendusega IEEE 1394 või USB 2.0, ja seadke kaamera otsevideo salvestusrežiimi (tihti DV-kaamera puhul märgistatud kui Camera) .

 2. Klõpsake digitaalvideokaamera sisselülitamisel ilmuva dialoogiboksi Automaatesitus nuppu Impordi video.

 3. Tippige väljale Nimi loodavale, imporditavale ja arvutisse salvestatavale videolefailile nimi.

 4. Valige salvestamise asukoht loendist Impordi asukohta või klõpsake muu asukoha valimiseks nuppu Sirvi.

 5. Valige loendist Vorminda uue videofaili jaoks üks järgmistest videofaili vormingutest ja seejärel kõpsake nuppu Järgmine.

  • Kui soovite luua ühe faili oma digitaalse videoseadme vaikefailitüübi (nt AVI- või DV-AVI-fail) abil, valige vorming Audio Video Interleaved (üks fail).

  • Kui soovite luua ühe Windows Media Video (WMV) faili, mis sisaldab terve videolindi teavet, valige vorming Windows Media Video File (üks fail).

  • Kui soovite luua WMV-faili iga stseeni kohta videolindil, valige suvand Windows Media Video (üks fail stseeni kohta).

 6. Klõpsake nuppu Alusta video importi.

 7. Tehke ühte järgmistest toimingutest.

  • Kui olete otsevideo importimise lõpetanud, klõpsake nuppu Seiska video import.

  • Kui olete märkinud ruudu Seiska importimine pärast, oodake, kuni möödub otsevideo importimiseks määratud aeg.

 8. Korrake enama otsevideo importimiseks määratud videofaili samme 6 ja 7.

 9. Klõpsake nuppu Valmis.

  Imporditud video salvestatakse teie arvutisse ühe või mitme videofailina ja see kuvatakse Windowsi fotogaleriis.

Märkus

 • Video importimise funktsiooni saab avada ka Windows Movie Makeri abil. Kui DV-kaamera on ühendatud arvutiga ja kaamerarežiimil sisse lülitatud, klõpsake Windows Movie Makeri menüüs Fail käsku Impordi digitaalsest videokaamerast.

 • Programmi Import Video saab avada ka Windowsi fotogalerii kaudu. Kui DV-kaamera on ühendatud arvutiga ja kaamerarežiimil sisse lülitatud, klõpsake Windowsi fotogalerii menüüd Fail, seejärel käsku Impordi kaamerast või skannerist, siis seadmete loendis oma DV-kaamerat ning lõpuks nuppu Impordi.