Sõnumite importimine programmi Windows Mail teistest meiliprogrammidest

Võite vahetada oma olemaoleva meiliprogrammi Windows Mail vastu, kaotamata juurdepääsu olemasolevatele meilisõnumitele. Windows Mail saab importida mitmetest populaarsetest meiliprogrammidest, näiteks Eudora, Netscape Communicator, Microsoft Exchange ja Microsoft Outlook.

  1. Avage Windows Mail, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows Mail.

  2. Klõpsake menüüd Fail, käsku Import ning seejärel suvandit Sõnumid.

  3. Järgige juhendeid, et meilisõnumeid importida.

Märkused.

  • Kui täiendate arvuti Windows varasemat verisooni, pidage meeles, et Windows Mail impordib sõnumid programmist Outlook Express automaatselt. Windows Mail asendab Outlook Expressi Windowsi selles versioonis.

  • Kui impordite sõnumeid, siis Windows Mail ei impordi konto sätteid. Meilikonto sätete importimiseks klõpsake menüü Fail käsku Kontod ja seejärel nuppu Impordi.