Video importimine videolindilt

Video importimise abil saate kopeerida video digitaalses videokaameras (DV-kaamera) olevalt videolindilt arvutisse. Video kopeerimisel DV-kaamera videolindilt arvutisse, kodeeritakse lindil olev video videofailiks ja salvestatakse arvuti kõvakettale.

Kuva kõik

Terve digitaalse videokaamera videolindi kopeerimiseks

 1. Veenduge, et DV-kaamera on ühendatud ühendusega IEEE 1394 või USB 2.0, ja seadke kaamera salvestatud video esitamise režiimi (tihti märgistatud kui VTR või DV-kaamera puhul VCR).

 2. Klõpsake digitaalvideokaamera sisselülitamisel ilmuva dialoogiboksi Automaatesitus nuppu Impordi video.

 3. Tippige väljale Nimi loodavale, imporditavale ja salvestatavale videole nimi ning salvestage arvutisse.

 4. Valige salvestamise asukoht loendist Impordi asukohta või klõpsake muu asukoha valimiseks nuppu Sirvi.

 5. Valige loendist Vorminda uue videofaili jaoks üks järgmistest videofaili vormingutest ja seejärel kõpsake nuppu Järgmine.

  • Kui soovite luua ühe faili oma digitaalse videoseadme vaikefailitüübi (nt AVI- või DV-AVI-fail) abil, valige vorming Audio Video Interleaved (üks fail).

  • Kui soovite luua ühe Windows Media Video (WMV) faili, mis sisaldab terve videolindi teavet, valige vorming Windows Media Video File (üks fail).

  • Kui soovite luua WMV-faili iga stseeni kohta videolindil, valige suvand Windows Media Video (üks fail stseeni kohta).

 6. Klõpsake üksust Impordi terve videolint arvutisse ja seejärel nuppu Järgmine.

 7. Kui soovite seisata video impordi enne videolindi lõppu, klõpsake nuppu Stopp ja seejärel nuppu Jah.

 8. Klõpsake nuppu Valmis.

  Imporditud video salvestatakse teie arvutisse ühe või mitme videofailina ja see kuvatakse Windowsi fotogaleriis.

Terve digitaalse videokaamera videolindi importimiseks ja DVD-le kirjutamiseks

Videolindi kirjutamiseks DVD-le peab teil olema Windows DVD Maker, mis on saadaval operatsioonisüsteemides Windows Vista Ultimate ja Windows Vista Home Premium. Teil on vaja ka DVD-kirjutit.

 1. Veenduge, et DV-kaamera on ühendatud ühendusega IEEE 1394 või USB 2.0, ja seadke kaamera salvestatud video esitamise režiimi (tihti märgistatud kui VTR või DV-kaamera puhul VCR).

 2. Klõpsake digitaalvideokaamera sisselülitamisel ilmuva dialoogiboksi Automaatesitus nuppu Impordi video.

 3. Tippige väljale Nimi loodavale, imporditavale ja salvestatavale videole nimi ning salvestage arvutisse.

 4. Valige salvestamise asukoht loendist Impordi asukohta või klõpsake muu asukoha valimiseks nuppu Sirvi.

 5. Valige loendist Vorminda uue videofaili jaoks üks järgmistest videofaili vormingutest ja seejärel kõpsake nuppu Järgmine.

  • Kui soovite luua ühe faili oma digitaalse videoseadme vaikefailitüübi (nt AVI- või DV-AVI-fail) abil, valige vorming Audio Video Interleaved (üks fail).

  • Kui soovite luua ühe Windows Media Video (WMV) faili, mis sisaldab terve videolindi teavet, valige vorming Windows Media Video File (üks fail).

  • Kui soovite luua WMV-faili iga stseeni kohta videolindil, valige suvand Windows Media Video (üks fail stseeni kohta).

 6. Klõpsake nuppu Impordi terve videolint ja kirjuta see DVD-le, sisestage DVD-le tiitel ja seejärel klõpsake nuppu Järgmine.

  Lint DV-kaameras on algusesse tagasi keritud ja video on imporditud.

 7. Kui soovite seisata video impordi enne videolindi lõppu, klõpsake nuppu Stopp ja seejärel nuppu Jah.

  Imporditud video on salvestatud videofailina.

 8. Importimise lõppedes klõpsake video importimise funktsiooni sulgemiseks nuppu Valmis.

  Imporditud fail (või failid) kirjutatakse DVD-le.

Digitaalse videokaamera lindi osade kopeerimiseks

 1. Veenduge, et DV-kaamera on ühendatud ühendusega IEEE 1394 või USB 2.0, ja seadke kaamera salvestatud video esitamise režiimi (tihti märgistatud kui VTR või DV-kaamera puhul VCR).

 2. Klõpsake digitaalvideokaamera sisselülitamisel ilmuva dialoogiboksi Automaatesitus nuppu Impordi video.

 3. Tippige väljale Nimi loodavale, imporditavale ja salvestatavale videole nimi ning salvestage arvutisse.

 4. Valige salvestamise asukoht loendist Impordi asukohta või klõpsake muu asukoha valimiseks nuppu Sirvi.

 5. Valige loendist Vorminda uue videofaili jaoks üks järgmistest videofaili vormingutest ja seejärel kõpsake nuppu Järgmine.

  • Kui soovite luua ühe faili oma digitaalse videoseadme vaikefailitüübi (nt AVI- või DV-AVI-fail) abil, valige vorming Audio Video Interleaved (üks fail).

  • Kui soovite luua ühe Windows Media Video (WMV) faili, mis sisaldab terve videolindi teavet, valige vorming Windows Media Video File (üks fail).

  • Kui soovite luua WMV-faili iga stseeni kohta videolindil, valige suvand Windows Media Video (üks fail stseeni kohta).

 6. Klõpsake üksust Impordi vaid osa videolindist minu arvutisse ja seejärel nuppu Järgmine.

 7. Tehke leheküljel Keri videolint märki ja alusta video importi ühte või mitut järgmistest toimingutest.

  • Määrake DV-kaamera video importimise funktsiooni või videokaamera juhtelementide abil imporditava klipi alguspunkt.

  • Kui soovite määrata videolindilt video importimise kestust, märkige ruut Seiska importimine pärast ja sisestage imporditava video ajalimiit.

 8. Klõpsake nuppu Alusta video importi.

  Videolindi esitus ja importimine algavad automaatselt.

 9. Tehke ühte järgmistest toimingutest.

  • Kui lint jõuab kohta, kus soovite importimise seisata, klõpsake nuppu Seiska video import.

  • Kui olete märkinud ruudu Seiska importimine pärast, oodake, kuni möödub video importimiseks määratud aeg.

 10. Korrake samme 8 ja 9 iga imporditava videolindi puhul.

 11. Kui video importimine on lõppenud, klõpsake nuppu Valmis.

  Imporditud video salvestatakse teie arvutisse ühe või mitme videofailina ja see kuvatakse Windowsi fotogaleriis.

Märkused

 • Video importimise funktsiooni saab avada ka Windows Movie Makeri abil. Kui DV-kaamera on ühendatud arvutiga ja taasesitusrežiimil sisse lülitatud, klõpsake Windows Movie Makeri menüüs Fail käsku Impordi digitaalsest videokaamerast.

 • Programmi Import Video saab avada ka Windowsi fotogalerii kaudu. Kui DV-kaamera on ühendatud arvutiga ja taasesitusrežiimil sisse lülitatud, klõpsake Windowsi fotogalerii menüüd Fail, seejärel käsku Impordi kaamerast või skannerist, siis seadmete loendis oma DV-kaamerat ning lõpuks nuppu Impordi.

 • Video importimise funktsiooniga või Windows Movie Makeriga ei saa importida analoogvideosignaali. Analoogvideosignaali importimiseks tuleb teil arvutisse installida analoogvideo hõiveseade ja tarkvara, mis lubab analoogvideo hõiveseadmega importida. Lisateabe saamiseks vaadake oma analooghõiveseadme dokumentatsiooni või minge tootja veebisaidile.

 • Mõningaid DV-kaameraid saab ühendada analoogseadmetega (nt VCR). DV-kaamera teisendab analoogsignaali digitaalseks videosignaaliks. Lisateabe saamiseks vaadake oma DV-kaamera dokumentatsiooni või minge tootja veebisaidile. Lisateavet DV-kaamera kasutamise kohta video importimiseks analoogvideoseadmest on artiklis Video importimine analoogvideokaamerast või VCR-ist läbi DV-kaamera.