Failide importimine Windows Movie Makerisse: korduma kippuvad küsimused

Järgnevalt vastused mõndadele korduvatele küsimustele failide importimise kohta.

Kuva kõik

Mida failide importimine tähendab?

Failide importimine tähendab digitaalsete meediumifailide toomist Windows Movie Makerisse, et nendega erinevates projektides töötada.

Miks ma peaksin tahtma importida faile Windows Movie Makerisse?

Te peate importima video-, heli- või pildifaile Windows Movie Makerisse enne seda, kui te saate neid oma projektides kasutada. Projektis te valite, korraldate ja redigeerite klippe, siirdeid ja efekte kuni teil on kõik oma publitseeritud filmi kohandamiseks soovitav olemas.

On oluline panna tähele, et Windows Movie Maker ei talleta lähtefailide tegelikke koopiaid; selle asemel luuakse viide lähtefailile, mis ilmub Windows Movie Makeris klipina. See tähendab, et kõik Windows Movie Makeris tehtud redigeeringud ei mõjuta algset lähtefaili. Te võite redigeerida heliklippe, videoklippe või pilte Windows Movie Makeris ning olla kindel, et algsed heli, video või pildi lähtefailid ei muutu.

Mis juhtub, kui ma impordin faile Windows Movie Makerisse?

Windows Movie Maker loob uue kollektsioonide kausta ja impordib tulemusliku klipi (või klipid) otse sellesse kausta. Kui te soovite importida failid olemasolevasse kollektsioonide kausta, siis veenduge, et paan Kollektsioonid on kuvatud ning valige soovitud kaust.

Milliseid faile ma saan importida?

Te saate oma projektis kasutamiseks importida Windows Movie Makerisse järgmiste failinime laienditega faile:

  • Videofailid: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm, ja .wmv

  • Helifailid: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav, ja .wma

  • Pildifailid: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, ja .wmf

Kui te soovite Windows Movie Makerisse importida ülaltoodud loendist erineva failinime laiendiga faili, siis valige failitüübi loendist valik Kõik failid. Windows Movie Maker saab importida enamikke failitüüpe, kuid mitte kõik failitüübid ei pruugi tööle hakata, kui te proovite neid filmi tegemisel kasutada.

Microsofti salvestatud telesaate faile (failinimelaiendiga .dvr-ms), mis pole digitaalõiguste haldusega kaitstud, saab importida Windows Movie Makerisse juhul, kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows Vista Home Premium või Windows Vista Ultimate.

Teatud Windows Movie Makeri funktsioonid, nagu automaatfilm, nõuavad, et imporditud failidel oleks nii lugemis- kui kirjutusõigused.

Kust ma saan faile importida?

Te saate importida meediumifaile igast asukohast, kuhu teie arvutil on ligipääs: teie kõvaketas, CD, ühiskasutatav võrgukoht või irdkandja nagu USB-mäluseade.

Kuidas ma faile impordin?

  1. Klõpsake nuppu Fail ning seejärel suvandit Impordi meediumiüksuseid.

  2. Liikuge sellele failile, mida soovite importida ning seejärel klõpsake nuppu Impordi.

Näpunäide.

  • Te saate importida mitut faili korraga. Järjestikuste failide puhul klõpsake loendi esimest faili, vajutage ja hoidke alla tõstuklahvi ning seejärel klõpsake loendi viimast faili. Mittejärjestikuste failide puhul vajutage ja hoidke all juhtklahvi ning seejärel klõpsake igal importida soovitavat faili.