Järgnevalt vastused mõnedele korduvatele küsimustele IPv6 kohta.

Kuva kõik

Mis on IPv6?

Interneti protokolli versioon 6 (IPv6) on kogum protokolle, mida arvutid kasutavad andmete vahetamiseks Internetis ning kodustes ja ärivõrkudes. IPv6 lubab määrata palju rohkem IP aadresse kui varasem IPv4. IPv6-te toetab ka see Windows versioon.

Milline näeb välja IPv6 aadress?

IPv6 aadressis on kaheksat liiki heksadetsimaalseid märke (numbrid 0–9 ja tähed A–H) mida eraldavad koolonid—näiteks, 3ffe:ffff:0000:2f3b:02aa:00ff:fe28:9c5a. Kui sektsioon algab 0-ga, siis võidakse see jätta kuvamata—näiteks, 3ffe:ffff:0:2f3b:2aa:ff:fe28:9c5a.

Miks mõned IPv6 aadressid sisaldavad kaht järjestikkust koolonit?

Mitu koolonit järjest näitab, et ainult nulle sisaldav osa aadressist on selle lühemaks tegemise eesmärgil jäetud kuvamata. Näiteks selline IPv6 aadress: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 võiks olla kirjutatud ka järgnevalt: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.