Kui teie arvutil puudub TV tuuner, on TV esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris vajalik fakultatiivne analoog või digitaal-TV tuuner.

Järgnevalt mõned vastused korduvatele küsimustele salvestatud telesaadete haldamise kohta.

Kuva kõik

Kuidas ma muudan vaikimisi seatud talletamissätteid oma salvestatud saadetele?

Draivi seadmine, kuhu kõik saated salvestatakse

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Salvesti ja seejärel klõpsake Salvesti mälu.

 2. Klõpsake nuppe - või + suvandi Salvesta draivile all, et valida draivi, millele salvestada soovite. Valitud draiv näitab, kui palju kettaruumi on saadaval telesisu salvestamiseks.

  Salvestaja jagab salvestamisvõime neljaks: saadaval salvestusruum, TV otsesaadete peatamispuhver, salvestatud TV sisu ning muu sisu.

  Salvestimälu pilt
  Salvestaja mälu

Maksimaalse TV sisu piirangu seadmine

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Salvesti ja seejärel klõpsake Salvesti mälu.

 2. Klõpsake nuppe - või + suvandi Suurim TV-limiit all, et seada kettaruumi telesaadetele. Kettaruumi hulk erineb sõltuvalt kõvaketta või salvestaja mälu jaoks valitud sektsioonist või mahutamisvõimest.

Salvestamiskvaliteedi seadmine

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Salvesti ja seejärel klõpsake Salvesti mälu.

 2. Klõpsake nuppe - või + suvandi Salvestuskvaliteet all, et valida salvestamise kvaliteeti. Kvaliteedisäte mõjutab kettaruumi hulka, mida kasutatakse telesaadete talletamiseks. Näiteks kui valite kvaliteediastme Parim, saate salvestada kõvakettale, mille maksimaalsekt TV sisu piiranguks on 60 GB, 22 tundi telesaateid samas, kui kvaliteeditase Hea lubab teil salvestada 42 tundi telesaateid.

Kuidas ma salvestatud telesaateid kustutada saan?

Te saate valida mitme salvestaja sätte hulgast, et aidata talletada soovitud telesaateid ning samal ajal hallata vaba kettaruumi, et jätkata uute saadete salvestamist. Kui te ajastate mingit tüüpi salvestamise, kasutab Windows Media Center vaikimisi määratud salvestamissätet juhul, kui te ei ole teinud erilisi valikuid valides suvandi Täpsem salvestamine.

Kui te soovite talletada salvestatud telesaateid, valige suvand Säilita (Säilita, kuni tekib ruumivajadus on vaikesuvand). Sedasi tehes kustutatakse salvestatu tuginedes teie eelistustele.

Suvandi Säilita valimine salvestatud telesaadetele

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Salvesti ja seejärel klõpsake Salvestamise vaikesätted.

 2. Klõpsake nuppe - või + suvandi Säilita leidmiseks:

  • Kuni on vaja ruumi

  • Üheks nädalaks

  • Kuni vaatan

  • Kuni kustutan

 3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Telesaate käsitsi kustutamine

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini TV + filmid ning seejärel klõpsake Salvestatud TV .

 2. Klõpsake saatel, mida soovite kustutada.

 3. Aknas Programmiteave klõpsake käsku Kustuta.

 4. Klõpsake nuppu Jah, et kinnitada oma soovi salvestatud saate kustutamiseks.

Miks minu poolt määratud saateid ei salvestata?

Liiga palju vaatamata saateid võib täita vaba kettaruumi ja põhjustada tulevaste salvestamiste mitte salvestamise. Te soovite võib-olla üle vaadata oma saated, et näha kas need on märgistatud kui Säilita, kuni kustutan või Säilita, kuni vaatan. Windows Media Center ei kustuta neid saateid uute salvestamiseks.

Mis juhtub, kui telesaate salvestamiseks ei ole kettaruumi?

Kui kettaruumi pole, otsib Windows Media Center salvestatud saateid, mida saab kustutada uutele salvestustele ruumi tegemiseks. Kui ühtegi salvestust ei saa kustutada, siis uut saadet ei salvestata. Kettaruumi vabastamiseks võite proovida kohandada suvandi Säilita sätteid, vähendada salvestatava aja hulka enne ja pärast saate aega ning kohandada salvestamise kvaliteeti. Mida kõrgem on salvestamise kvaliteet, seda rohkem kettaruumi salvestamiseks kulub. On soovitatav, et kasutaksite välist kõvaketast kui vajate rohkem ruumi.

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Salvesti ja seejärel klõpsake Salvestamise vaikesätted.

 2. Klõpsake nuppe - või +, et kohandada ühte või kõiki sätteid.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Kui te soovite teada, kui palju salvestatud telesaateid teie arvutisse mahub, kasutage nuppe - ja + draivi valimiseks ning Windows Media Center kuvab automaatselt saadaval oleva mälu nii gigabaitides (GB) kui ka ajaliselt. Näiteks D: draivil näitab Windows Media Center 100 GB-i, mis tõlgendub üle 70 tunni saadaval oleva salvestamisruumina.

Kui soovite teada kuidas vabastada kettaruumi sarjadele, lugege vastust küsimusele-Mis juhtub sarjade käimasolevate salvestustega?-allpool.

Kui kaua säilitab Windows Media Center minu salvestusi kõvakettal?

Salvestus jääb kõvakettale, kuni on vaja ruumi uutele salvestustele juhul, kui te ei ole kohandanud salvestaja sätteid oma eelistatud suvandile.

Mis juhtub sarjade käimasolevate salvestustega?

Windows Media Center salvestab sarja kõige uuemad episoodid, kustutades sama sarja vanemad salvestused (hoolimata sellest, kas olete neid vaadanud või mitte).

Et seada, kui palju salvestusi sarjast säilitatakse

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini TV + filmid, klõpsake Salvestatud TV ning seejärel klõpsake vaata ajastatud.

 2. Klõpsake nuppu Seeria.

 3. Klõpsake sarja nimel paremal olevas loendis.

 4. Klõpsake nuppu Seeriasätted.

 5. Muutke sätet Säilita.

Kuidas ma saan muuta salvestamise sätteid tulevastele salvestamistele?

Te saate muuta sätteid üksikule saatele või sarjale peale selle ajastamist Sarjade sätetes.

Kontrollimine, millal saated kustutatakse

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Salvesti ja seejärel klõpsake Salvestamise vaikesätted.

 2. Klõpsake nuppe - või + suvandi Säilita sätete kohandamiseks: Läbi suvandite kerimine ja valimine, kaua igat salvestatud saadet tuleks kõvakettal säilitada. Lisateabe saamiseks erinevate Säilita suvandite kohta vaadake teemat Telesaadete salvestamine.

Salvestamise kvaliteedi muutmine

Salvestuse pildikvaliteet määrab faili suuruse kõvakettal. Näiteks kvaliteedisuvand Parim salvestab telesaate selgeima ja kõige detailseima pildiga ja loob suurima failisuuruse kõvakettal.

Kvaliteet mõjutab samuti kettaruumi hulka, mida kasutatakse telesaadete talletamiseks. Näiteks kui te valite kvaliteediastme Parim, saate te salvestada kõvakettale, mille maksimaalseks TV sisu piiranguks on 60 GB, 22 tundi telesaateid samas, kui kvaliteeditase Hea lubab teil salvestada 42 tundi telesaateid.

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Salvesti ja seejärel klõpsake Salvestamise vaikesätted.

 2. Klõpsake nuppe - või + suvandi Kvaliteet all, et valida suvandit, mis näitab soovitud pildikvaliteeti: Rahuldav, Hea, Parem või Parim.

  Saated digitaal-TV kanalitel salvestatakse sageli kõige kõrgemate kvaliteedi sätetega, et säilitada suurendatud pildidetaile ja kõrgema kvaliteediga kõrgmääratletud heli. Selle tulemusena on peeneralduslik kvaliteedisuvandiga Parim salvestatud digitaal-TV saate failisuurus suurem standardse definitsiooniga analoog-TV saate kvaliteedisuvandiga Parim salvestatust.

Eelistatud helikeele valimine

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Salvesti ja seejärel klõpsake Salvestamise vaikesätted.

 2. Klõpsake nuppe - või + suvandi Eelistatud audio keel all, et valida suvandit, mis näitab kas Inglise või Suvaline keel.

Mis on kopeerimiskaitse ja kuidas see mind mõjutab?

Et vältida illegaalset levikut, on mõned digitaalsed meediumifailid kaitstud meediumi kasutusõigustega. Õigused määravad, kuidas te faili kasutada saate. Näiteks saavad õigused määrata, kas te saate sünkroonida faili kandeseadmega või esitada seda teises arvutis. Õiguste tingimused on määratud isiku või ettevõtte poolt, mis faili pakuvad või sisu pakkuva TV levitaja poolt. Windows Media Center ei saa esitada kaitstud sisu, kui te ei laadi alla õiguseid sellele sisule.

Meediumi kasutusõiguste omandamiseks on mitmeid viise, kuid kõige tavalisem on nende alla laadimine sisupakkujatelt (nagu salvestusettevõtted). Sisupakkuja võib anda välja õigused, kui te laadite faili alla. Muidu proovib Windows Media Center, kui te esitate ilma õigusteta faili, hankida need automaatselt või viidata teile nende hankimiseks.

Lisaks võib teatud TV sisu olla märgitud kaitstuna TV sisu omaniku, levitaja või looja poolt. Sisukaitse tingimused on määratud sisu pakkuja poolt ja edastatakse koos telesaatega. Kui saade on salvestatud, talletatakse sisukaitse tingimusi koos salvestatud telesaate failiga ja nad jõustuvad taasesitamisel.

Mõndasid saateid või osasid salvestatud saatest võidakse keelduda esitamast Windows Media Centeris, kus need on salvestatud. Kui te üritate esitada salvestatud telesaate faili teises arvutis teavitatakse teid, et see on keelatud sisu ja te ei saa seda esitada.

Lisaks võivad mõnedel kaitstud meediumifailidel või failide osadel olla meediumi kasutusõigused, mis aeguvad peale määratud ajaperioodi. Kui te proovite peale õiguste aegumist meediumile juurde pääseda teavitatakse teid, et meediumifail ei ole enam kauem saadaval. Osa kaitstud sisu esitamiseks peate te võib-olla kohandama kuvasätteid või ühenduse tüüpe. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Tõrkeotsing DVD-de ja filmidega seotud probleemidele või võtke ühendust oma riistvara tootjaga.

Märkus.

 • Windows Media Center lubab teil kergesti rippida, kirjutada, talletada ja korraldada oma isiklikku muusikat, videosid, pilte ja salvestatud TV saateid. Austage teiste intellektuaalse omandi õiguseid ja ärge ilma autoriseerimata kopeerige ega kasutage muul moel autoriõigusega materjale. Autoriõigustega kaitstud materjali näited sisaldavad dokumentatsiooni, graafikat, laulusõnu, fotosid, pilte animatsioone, filme ja videoklippe ning nii heli kui ka muusikat (ka MP3 vormingus).

  Autoriõigustega kaitstud materjalide autoriseerimata kasutamine võib rikkuda USA ja rahvusvahelisi autoriõiguse seadusi ja tähendada teile märkimisväärseid tsiviil- ja/või kriminaalkaristusi. Autoriseerimata materjalide kopeerimine ja ühiskasutamine rikub samuti kasutustingimusi, mis on kokkulepe, millega olete te nõustunud Windows Vistat installides. Lisateavet kasutustingimuste kohta saab siit.