Filmisätted: korduma kippuvad küsimused

Järgnevalt mõned vastused korduvatele küsimustele filmisätete kohta.

Kuva kõik

Mis on filmisätted ja mida need teevad?

Windows Movie Makeris valitud filmisätted määravad publitseeritud filmifaili kvaliteedi ja failimahu. Te saate filmisätteid valida publitseerides filmi oma arvutisse või CD-le.

Milliseid videofaili vorminguid ma saan valida Windows Movie Makeris filmi publitseerimiseks?

Te saate oma filmi publitseerida AVI-failina (vaheliti heli ja video) või Windows Media videofailina (WMV). Te saate iga failitüübi puhul ka erineva seadistuse valida, sõltuvalt sellest, millist vormingut te kavatsete oma filmi vaatamiseks kasutada. Iga sätte kvaliteet läheb tavaliselt ühte kolmest kategooriast: kõrge kvaliteet, hea kvaliteet ja keskmine kvaliteet. Järgnev tabel kirjeldab erinevaid sätteid.

Failitüüp
Eraldusvõime
Bitikiirus
Soovitatud kasutamine

DV-AVI (NTSC)

720 x 480

25 Mbit/s

See säte annab enamikel juhtudel kõrgeima väljundi kvaliteedi. See on hea valik siis, kui kavatsete oma filmi esitamisel kasutada rakendust, mis ei toeta Windows Media videofaile (WMV). Kuna kvaliteet on nii kõrge, siis neid sätteid kasutavad salvestatud failid on suuremad kui muid sätteid kasutavad salvestatud failid.

Windows Media kandeseade

640 x 480

1 Mbit/s

Valige see säte siis, kui te kavatsete oma filmi esitamiseks kasutada kandeseadet, mis kasutab Windows Media Playerit. Windows Media Player teisendab teie filmi automaatselt sellisesse vormingusse, mis töötab teie kantavas meediumiseadmes.

Windows Media DVD kvaliteet

640 x 480

3 Mbit/s

See säte annab hea kvaliteedi standardi määratlusega filmi. Te võite valida selle sätte siis, kui teie algne sisu pärineb digitaalvideokaamerast ning kui te soovite, et salvestatud fail oleks väike.

Windows Media DVD laiekraani kvaliteet

720 x 480

3 Mbit/s

See säte annab hea laiekraani (16:9) kvaliteedi standardi määratlusega väljundi. See on hea valik siis, kui algne sisu pärineb digitaalvideokaamerast ning kui te soovite, et teie filmi failimaht oleks väike.

Windows Media HD 720p

1280 x 720

5,9 Mbit/s

Selle sättega saab kõrge kvaliteediga, suure lahutusvõimega (HD) filme Windows Media Video 9-s (WMV9), mida saab esitada WMV HD-d toetavates arvutites ja DVD-mängijates. Kaaluge selle sätte kasutamist siis, kui teie algne sisu on 720p või kui teie lõplik väljundi kuva on 720p. See säte on saadaval üksnes siis operatsioonisüsteemis Windows Vista Home Premium või Windows Vista Ultimate.

Windows Media HD Xbox 360 jaoks

1280 x 720

6,8 Mbit/s

Selle sätte abil luuakse kõrgekvaliteetseid HD filme režiimis 720p ning see on hea valik, kui kavatsete vaadata filme konsooliga Xbox 360. See säte on saadaval üksnes operatsioonisüsteemis Windsows Vista Home Premium või Windows Vista Ultimate.

Windows Media HD 1080

1440 x 1080

7,8 Mbit/s

See säte annab kõrge kvaliteediga 1080p HD filmi. See on ideaalne säte siis, kui kavatsete näidata oma filmi WMV HD-d toetava arvutiga või DVD-mängijaga. See on hea valik ka siis kui teie lähtematerjal on 1080p. Seda sätet kasutades on teie film kodeerimise ajal mitte-ülerealaotusega, kuna WMV9 ei toeta ülerealaotatud sisu. See säte on saadaval üksnes operatsioonisüsteemis Windows Vista Home Premium või Windows Vista Ultimate.

Windows Media väike läbilaskevõime

320 x 240

117 kbit/s

See säte annab hea kvaliteedi standardi määratlusega väljundi. See on hea valik siis, kui te soovite, et failimaht oleks võimalikult väike.

Windows Media VHS-i kvaliteet

640 x 480

1 Mbit/s

See säte annab keskmise kvaliteedi standardi määratlusega väljundi. See valik on ideaalne siis, kui teie algne sisu pärineb analoogsest seadmest nagu seda on VHS-i lint ning te soovite, et failimaht oleks väike.

Mida need erinevad filmisätted tähendavad?

Järgnev loend pakub erinevate sätete üksikasjade lühikirjeldust.

  • Failitüüp. See on publitseeritava videofaili tüüp. Võimalikud failitüübid on Windows Media videofailid (WMV) või AVI-failid (vaheliti heli ja video).

  • Bitikiirus. Bitikiirus on kogu publitseeritud videofaili bitikiirus. Tavaliselt tähendab suurem bitikiirus kõrgema kvaliteediga video puhul sujuvamat liikumist. Siiski, bitikiiruse suurenemisel suureneb ka videofaili maht.

    Mõndade filmisätete puhul on bitikiiruse väärtuseks muutuv bitikiirus. Sellisel juhul muutub publitseeritud filmifaili bitikiirus vastavalt teie video liikuvusele. Näiteks need stseenid teie filmis, kus on palju liikuvust, on suurema bitikiirusega kui vähema liikuvusega stseenid. Muutuva bitikiirusega sätte valimine võib olla kasulik, kuna võrreldes sarnase filmiga, mis on ühtlasel bitikiirusel (kus bitikiiruse väärtuseks on number), toob see tavaliselt endaga kaasa väiksema failimahu, pakkudes samas kõrge kvaliteediga videofaili.

  • Kuva suurus. See säte viitab teie filmi videokuva suurusele (pikslites). Esimene number on video laius ning teine number on video kõrgus. Näiteks video, mille kuva suurus on 720 x 480, on 720 pikslit lai ja 480 pikslit kõrge.

  • Kuvasuhe. Kuvasuhe on video laiuse ja kõrguse vaheline suhe. Kaheks kuvasuhteks on 4:3, tihti nimetatakse ka standardiks, või 16:9, mida kasutatakse ka laiekraanina. Filmisätet valides publitseerige film sellise kuvasuhtega, mis sobib selle arvuti kuvari või televiisori kuvasuhtega, kust teie või teised filmi vaatavad.

  • Kaadreid sekundis. See säte määrab publitseeritud filmifaili ühes sekundis kuvatud kaadrite arvu. Tavaliselt muudab suurem sekundis kuvatud kaadrite arv teie filmis olevate objektide või isikute liikuvuse sujuvamaks.

  • Videorežiim. Kui Windows Movie Maker töötab operatsioonisüsteemis Windows Vista Home Premium või Windows Vista Ultimate, siis võib see kõrglahutusega videot toota kahes režiimis: 720p ja 1080p. Number tähendab vertikaalse eraldusvõime joonte arvu ning p tähendab progressiivsust või mitte-ülerealaotust. Paljud plasma- ja LCD-televiisorid kasutavad 720p või 1080p režiime.

Kas ma saan Windows Movie Makeris filmi publitseerimiseks luua ja kasutada oma filmisätteid?

Jah, te saate luua enda filmisätteid ning seejärel loodud sätteid kasutades oma filmi publitseerida. Kohandatud profiili loomiseks peate esmalt installima Windows Media Profile Editori. Windows Media Profile Editor installitakse automaatselt Windows Media kodeerija 9 seeria installimisel. Programmi Windows Media Encoder 9 Series saate alla laadida Windows Media Encoderi veebisaidilt.

Lisateavet kohandatud sätete loomise kohta on artiklis Kohandatud filmisätete loomine Windows Movie Makeris.