Võrdõigusvõrk: korduma kippuvad küsimused

Siin on vastused mõnele levinumale küsimusele Võrdõigusvõrgu kohta.

Kuva kõik

Mis on Võrdõigusvõrk?

Võrdõigusvõrk on teenus, mis tuvastab lähedal arvutiga töötavad inimesed ning lubab neil saata kutseid tööks programmidega, nagu Windows Meeting Space. Nad saavad saata kutseid üksnes nende programmidega töötamiseks, mis on teie arvutisse installitud. Võrdõigusvõrgu kasutamiseks tuleb teenusesse sisse logida.

Kuidas Võrdõigusvõrku sisse logida?

 1. Avage suvand Lähedalolijad, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet ning seejärel klõpsates nuppu Võrdõigusvõrgu tehnoloogia.

 2. Klõpsake vahekaardi Logi sisse raadionuppu Logi võrdõigusvõrku sisse ning seejärel nuppu OK. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.

  Kui see on teil esimeseks korraks lähedalolijatega registreeruda, siis kuvatakse teile täiendav dialoogiboks. Selles dialoogiboksis klõpsake nuppu OK.

Märkus

 • Kui soovite muuta kuvatavat nime (nimi, mida teised inimesed näevad), tippige uus nimi enne sisselogimist vahekaardil Sätted.

Mis on usaldusväärne kontakt?

Usaldusväärne kontakt on keegi, kes on saatnud meili teel oma kontaktandmed või esitanud oma teabe plaadil või muud tüüpi irdkandjal. Usaldusväärse kontakti teave sisaldab alati serti, ebausaldusväärseil kontaktidel aga serti pole.

Kellegagi kontaktiteabe vahetamisel muutute üksteise arvutis usaldusväärseks kontaktiks. Lisateavet leiate allpool sektsioonist "Kuidas vahetada kontaktiteavet?".

Märkus

 • Selgitamaks, kas kontakt on usaldusväärne, tuleb avada kaust Windowsi kontaktid. Juhul kui isik on usaldusväärne kontakt, ilmub tema kuvatava nime alla tekst "Usaldusväärne kontakt".

  • Avage Windowsi kontaktid, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows kontaktid.

Miks on usaldusväärsed kontaktid soovitatavad?

Üksnes usaldusväärsete kontaktide kutsete vastuvõtmine aitab arvutit turvalisemana hoida. Juhul kui võtate vastu ebausaldusväärse kontakti kutse, ei saa te kindel olla, et tegu pole häkkeriga (või inimesega, kes teeskleb, et on keegi teine), kes tahab teie arvutit kahjustada või juurdepääsu selles talletatud tundlikule teabele. Enne ebausaldusväärse kontakti kutse vastuvõtmist tasub isikule helistada või saata talle meilisõnum, et teha kindlaks, kas ta ka tegelikult teile kutse saatis.

Üksnes usaldusväärsete kontaktide kutsete vastuvõtmiseks toimige järgmiselt.

 1. Avage suvand Lähedalolijad, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet ning seejärel klõpsates nuppu Võrdõigusvõrgu tehnoloogia.

 2. Klõpsake vahekaarti Sätted. Sektsiooni Kutsed alt klõpsake loendis Luba kutsed kust üksust Usaldusväärsed kontaktid.

Kuidas vahetada kontaktiteavet?

 1. Avage Windowsi kontaktid, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows kontaktid.

 2. Paremklõpsake isiklikku kontakti (teie nimega kontakt) ning seejärel käsku Kopeeri.

 3. Avage uus meilisõnum ning kleepige või lohistage kontakt sinna. Juhul kui ilmub sõnum, milles küsitakse, kas soovite kontaktimanust visiitkaardiks muuta, klõpsake nuppu Ei. Juhul kui teie meiliprogramm ei toeta kleepimist või lohistamist, tuleb kontakt saata manusena. Kontaktikaust paikneb järgmises asukohas: <süsteemidraiv>:\kasutajad\<teie kasutajanimi>\Kontaktid.

 4. Veenduge, et manuse nimi on <teie kontaktinimi>.contact.

 5. Saatke sõnum isikule, kellega soovite kontakte vahetada.

 6. Paluge isikul teha sama ka teie jaoks.

Märkus

 • Juhul kui kasutate programmi Windows Mail, veenduge kõigepealt, et on valitud õiged sätted, mis lubavad kontakti kopeerimisel hõivata kogu asjakohase teabe.

  1. Avage Windows Mail, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows Mail.

  2. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid.

  3. Klõpsake vahekaardi Täpsemalt raadionuppu Jäta kontakti manused kontaktivormingusse ning seejärel nuppu OK.

Mida teha, kui keegi saadab oma kontaktiteabe?

 1. Topeltklõpsake manust, klõpsake nuppu Ava ning seejärel üksust Lisa minu kontaktidele.

  Märkused

  • Kui kasutate meiliprogrammi, mis ei võimalda üksusi otse kausta Kontaktid lisada, salvestage manus asukohta <süsteemidraiv>:\kasutajad\<teie kasutajanimi>\kontaktid.

  • Enne kontakti kontaktikausta salvestamist tasub isikule helistada või saata talle meilisõnum, et teha kindlaks, kas ta ka tegelikult teile kontakti saatis.

 2. Kontrollimiseks, kas uus kontaktteave lisati õigesti, tehke järgmist.

  Avage Windowsi kontaktid, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows kontaktid.
  Kui valite uue kontakti, peaksite nägema isiku kuvanime all märget "Usaldusväärne kontakt".

Kontrollimaks, kas uus kontaktiteave lisati õigesti, avage kontaktikaust. Uue kontakti valimisel peaksite isiku kuvatava nime all nägema teksti "Usaldusväärne kontakt".

Märkus

 • Ärge klõpsake pärast isikliku kontakti paremklõpsamist käsku Saada kontakt. Toiming teisendab kontakti vormingusse, mis ei tööta Võrdõigusvõrgus. Samas töötab paremklõpsamine ning käsu Saada valimine.

Kas isikliku kontakti teavet saab importida ühest arvutist teise?

Jah, saab küll. Esiteks tuleb kontaktiteave eksportida esimeses arvutis.

 1. Klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, Tippige tekst certmgr.msc ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.
 2. Topeltklõpsake kausta Isiklik ning seejärel kausta Serdid.

 3. Paremklõpsake igat serti ja seejärel klõpsake üksust Atribuudid. Vahekaardilt Üldine otsige kas suvandeid Võrdõigususaldus või 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

 4. Kui olete leidnud õige serdi, klõpsake selle sulgemiseks nuppu OK, paremklõpsake seda, valige käsk Kõik tööülesanded ning seejärel klõpsake käsku Ekspordi.

 5. Klõpsake serdi ekspordiviisardi esimesel lehel nuppu Edasi.

 6. Klõpsake lehel Privaatvõtme eksportimine raadionuppu Jah, ekspordi privaatvõti.

 7. Märkige leheküljel Ekspordifaili vorming ruut Ekspordi kõik laiendatud atribuudid.

 8. Paroolilehel tippige ning kinnitage parool.

 9. Klõpsake lehekülje Eksporditav fail nuppu Sirvi, sirvige asukohta, kuhu ekspordifaili salvestada tahate, tippige ekspordifaili nimi ning seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 10. Viisardi viimasel lehel klõpsake nuppu Valmis.

Järgmiseks tuleb kontaktiteave teise arvutisse importida.

 1. Klõpsake nuppu StartNupu Start pilt, Tippige tekst certmgr.msc ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.
 2. Topeltklõpsake kausta Isiklik ning seejärel kausta Serdid.

 3. Paremklõpsake igat serti ja seejärel klõpsake üksust Atribuudid. Vahekaardil Üldine veenduge, et ei kuvataks ei suvandit Võrdõigususaldus ega suvandit 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

 4. Paremklõpsake serdi (parempoolset) paani, klõpsake käsku Kõik tööülesanded ning seejärel käsku Impordi.

 5. Klõpsake serdi impordiviisardi esimesel lehel nuppu Edasi.

 6. Lehel Imporditav fail klõpsake nuppu Sirvi ning muutke tekst "X.509 sert" tekstiks "Isiklik teabevahetus" ning seejärel sirvige asukohta, kuhu faili varem salvestasite.

 7. Topeltklõpsake faili, mida soovite importida ning seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 8. Tippige parool, veenduge, et märkeruut Kaasa kõik laiendatud atribuudid on valitud, ning seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 9. Lehel Serdisalv veenduge, et sertide salvestuskohaks on kaust Isiklik.

 10. Viisardi viimasel lehel klõpsake nuppu Valmis.

Nüüd on teie isikliku kontakti teave teises arvutis saadaval. Kontaktiteavet pole vaja teisaldada rakendusest Windowsi aadressiraamat.

Kas usaldusväärseid kontakte saab kopeerida ühest arvutist teise?

Jah, saab küll. Järgige artikli osas "Kuidas vahetada kontaktiteavet?" mainitud samme või kopeerige kontaktid ühiskasutusega võrgukohta või irdkandjale või kirjutage need plaadile. Juhul kui kasutate ühiskasutusega võrgukohta, veenduge, et kellelgi teisel poleks juurdepääsu kontaktiteabele.

 1. Avage Windowsi kontaktid, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows kontaktid.

 2. Valige kontaktid, mida teise arvutisse kopeerida tahate, paremklõpsake neid ning seejärel klõpsake käsku Kopeeri.

 3. Kleepige kontaktid ühiskasutusega võrgukohta või irdkandjale või kirjutage need plaadile.

 4. Teises arvutis avage ühiskasutusega võrgukoht, irdkandja või plaat ning kopeerige kontaktid kontaktikausta.

Märkus

 • Juhul kui kasutate programmi Windows Mail, veenduge kõigepealt, et valitud on õiged sätted, mis lubavad kontakti kopeerimisel hõivata kogu asjakohase teabe.

  1. Avage Windows Mail, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows Mail.

  2. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid.

  3. Klõpsake vahekaardi Täpsemalt üksust Jäta kontakti manused kontaktivormingusse ning seejärel nuppu OK.

Mida tähendab üksnes usaldusväärsete kontaktide kutsete lubamine?

Kui lubate üksnes usaldusväärsete kontaktide kutseid, ei saa kutseid saata need inimesed, kellega te pole kontaktiteavet vahetanud. See aitab arvutit turvalisemana hoida.

Kuidas muuta kutsefunktsiooni sätteid?

 1. Avage suvand Lähedalolijad, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet ning seejärel klõpsates nuppu Võrdõigusvõrgu tehnoloogia.

 2. Klõpsake vahekaarti Sätted, muutke soovitud sätted ning seejärel klõpsake nuppu OK.