CD või DVD esitamine

Windows Media Playeri abil saate esitada heli-CD-sid või andme-CD-sid, mis sisaldavad muusika- või videofaile (tuntakse ka meediumi-CD-dena) ja video-CD-sid (VCD-sid). VCD sarnanevad DVD-dele, kuid video kvaliteet ei ole nii kõrge.

DVD-de esitamiseks peab teil olema DVD draiv ja arvutisse installitud ühilduv DVD dekooder. Kui teil esineb tõrge, mis viitab sellele DVD dekooderi puudumisele, klõpsake tõrketeate dialoogiboksis nuppu Veebispikker selgitamiseks, kuidas seda saada.

Kuva kõik

CD või DVD esitamine

  1. Käivitage Player ja sisesta CD või DVD, mida esitada soovite, draivi. Tavaliselt algab plaadi esitus. Kui ei alga või kui soovite valida juba sisestatud plaadi, klõpsake noolt vahekaardi Praegu esitamisel all ja seejärel klõpsake kettast sisaldaval draivil.

  2. DVD või VCD puhul toimige vajadusel järgnevalt:

    • Klõpsake loendipaanis DVD tiitli või peatüki nimel.

    • Topeltklõpsake loendipaanis VCD segmendil.

Laulude vahelejätmine CD esitamisel

CD esitamisel võite teile mitte meeldivad laulud vahele jätta. Laulu vahelejätmiseks toimige järgnevalt:

  1. Klõpsake vahekaardil Praegu esitamisel.

  2. Klõpsake laulu esitamise ajal nuppu JärgminePilt nupust Edasi. Laul jäetakse vahele ja muutub esitusloendis tuhmiks. Kui kordus on sisse lülitatud, taasesituse seansil laulu ei esitata. Kui jätate kogemata vahele laulu, mida sooviksite kuulda, topeltklõpsake laulul esitusloendis. See esitatakse koheselt ja seda ei jäeta enam vahele.