Sõnumi postitamine uudiserühmale

Uudiserühma sõnumi koostamine on nagu meilisõnumi kirjutamine aga suuremale publikule. Väikesele adressaatide rühmale sõnumi saatmise asemel postitatakse sõnum avalikule uudiserühmale ja seda saavad lugeda kõik, kes sellesse uudiserühma aboneerivad.

Pidage meeles, et enne, kui postitate sõnumi uudiserühmale, peate sellesse uudiserühma aboneerima. Lisateabe saamiseks vaadake Uudiserühma aboneerimine.

  1. Avage Windows Mail, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Kõik programmid ning seejärel klõpsates nuppu Windows Mail.

  2. Valige kaustade loendist uudiserühm, millele soovite sõnumi postitada.

  3. Klõpsake tööriistaribal nuppu Uus postitus.

  4. Tippige sõnumi teema väljale Teema. Programm Windows Mail ei postita sõnumeid, millel puudub teema.

  5. Koostage sõnum ja seejärel klõpsake nuppu Saada.

Märkused.

  • Et saata sõnumit mitmele samas uudisteserveris asuvale uudiserühmale, klõpsake Uudisrühmad kõrval asuvat ikooni sõnumi koostamise aknas. Dialoogiboksis Vali uudisrühmad klõpsake loendis üht või mitut uudiserühma (mitme uudiserühma valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL)) ja seejärel klõpsake käsku Lisa. Võite valiku teha kõigi uudiserühmade või ainult nende hulgast millesse olete aboneerinud klõpsates nuppu Kuva ainult tellitud uudisrühmad.

  • Saate antud sõnumit saata rohkem kui ühele uudiserühmale ainult siis, kui kõik uudiserühmad asuvad samas uudiseserveris. Et saata teistes uudiseserverites asuvatele uudiserühmadele, looge iga uudiseserveri jaoks eraldi sõnum.

  • Võite tühistada saadetud sõnumi seda valides, klõpsates menüüd Sõnum ja seejärel käsku Loobu sõnumist. Sõnumi tühistamine ei eemalda seda uudiserühma lugeja arvutist, kui see inimene on hankinud sõnumi enne selle tühistamist. Saate tühistada ainult enda saadetud sõnumeid, te ei saa tühistada teiste saadetud sõnumeid.