Filmi publitseerimine programmis Windows Movie Maker

Peale projekti kallal töö lõpetamist saate selle projekti filmina salvestada. Film on .wmv failinime laiendiga Windows Media fail, või .avi failinime laiendiga AVI-fail (vaheliti heli ja video). Kui avaldate filmi Windows Movie Makeris, saate seda teistega jagada mitmel viisil: oma arvuti kaudu, salvestataval CD-l, salvestataval DVD-l, meilisõnumi manusena või videolindil DV-kaameras.

Kuva kõik

Oma arvutis filmi publitseerimiseks

 1. Klõpsake menüüd Fail ning käsku Publitseeri film.

 2. Klõpsake nuppu See arvuti ning seejärel nuppu Järgmine.

 3. Tippige oma filmi nimi väljale Faili nimi.

 4. Valige väljalt Publitseeri asukohta, kuhu te soovite oma filmi peale publitseerimist salvestada, ning seejärel klõpsake nuppu Järgmine.

 5. Valige sätted, mida soovite filmi publitseerimiseks kasutada, ning seejärel klõpsake nuppu Publitseeri.

 6. Kui te soovite oma filmi peale publitseerimist vaadata, siis märkige märkeruut Esita film nupu Valmis klõpsamisel.

 7. Klõpsake nuppu Valmis.

Filmi publitseerimiseks ja kirjutamiseks DVD-le

Filmi publitseerimiseks ja kirjutamiseks DVD-le, peab teil olema Windows DVD Maker, mida sisaldavad versioonid Windows Vista Ultimate ja Windows Vista Home Premium. Teil on vaja ka DVD-kirjutit.

 1. Sisestage tühi salvestatav või taaskirjutatav DVD plaat DVD-kirjutisse.

 2. Avage projekt Windows Movie Makeris.

 3. Klõpsake nuppu Fail ning seejärel nuppu Publitseeri film.

 4. Klõpsake nuppu DVD ning seejärel nuppu Järgmine. Windows DVD Maker avaneb.

 5. Windows DVD Makeris DVD loomiseks viige sammud lõpule.

Filmi publitseerimiseks ja kirjutamiseks salvestatavale CD-le

 1. Sisestage oma CD-kirjutisse tühi salvestatav või taaskirjutatav CD.

 2. Klõpsake nuppu Fail ning seejärel käsku Publitseeri film.

 3. Klõpsake nuppu Salvestatav CD ning seejärel nuppu Järgmine.

 4. Tippige oma filmi nimi väljale Faili nimi.

 5. Tippige CD nimi väljale CD nimi ning seejärel klõpsake nuppu Järgmine.

 6. Valige sätted, mida soovite filmi publitseerimiseks kasutada, ning seejärel klõpsake nuppu Publitseeri.

 7. Filmi teisele salvestatavale CD-le publitseerimiseks või kirjutamiseks märkige märkeruut Publitseeri see film teisele salvestatavale CD-le ning seejärel klõpsake nuppu Järgmine. Asendage salvestatav CD teise salvestatava CD-ga ning korrake samme 4-6.

Filmi saatmiseks meili manusena e‑posti sõnumis

 1. Klõpsake nuppu Fail ning seejärel käsku Publitseeri film.

 2. Klõpsake käsku E-post ja siis nuppu Edasi.

 3. Pärast filmi publitseerimist tehke ühte järgnevast:

  • Enne filmi saatmist selle esitamiseks oma vaikepleieris, klõpsake nuppu Esita film.

  • Filmi kohaliku koopia salvestamiseks oma arvutisse lisaks e‑kirja manusena saatmisele, klõpsake nuppu Salvesta filmi koopia minu arvutisse, tippige filmifaili nimi väljale Faili nimi ning seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

 4. Filmi manustamiseks e‑posti sõnumile klõpsake nuppu Manusta film.

 5. Oma e‑posti vaikeprogrammis olles sisestage selle isiku meiliaadress, kellele te filmi saadate, lisage kehale lisatekst ning seejärel saatke kiri ära.

Filmi salvestamiseks digitaalvideokaamera videolindile

 1. lülitage oma digitaalvideokaamera sisse ning veenduge, et see on taasesitusrežiimil (sageli märgistatud kaameral sildiga VCR).

 2. Klõpsake nuppu Fail ning seejärel nuppu Publitseeri film

 3. Klõpsake nuppu Digitaalne videokaamera ning seejärel käsku Järgmine.

 4. Kui teil on mitu digitaalvideoseadet sisse lülitatud ja Windows Movie Makeri poolt tuvastatud, siis lehelt Valige digitaalvideokaamera valige digitaalvideoseade, mis sisaldab seda videolinti, millele te soovite oma filmi salvestada, ning seejärel klõpsake nuppu Järgmine.

 5. Kui te näete lehte Järjehoidjate seadmine lindile, kerige lint oma digitaalvideokaamera nuppude abil tagasi või edasi kohta, kuhu te soovite oma filmi lindistada, ning seejärel klõpsake nuppu Järgmine.

  Hoiatus.

  • Kontrollige, et te ei lindista üle seda osa lindist, mis sisaldab salvestatud videot, mida soovite alles jätta.

 6. Filmi lindile salvestamise alustamiseks klõpsake nuppu Jah.

  Oodake kuni film publitseeritakse ja salvestatakse videolindile. Filmi loomisele ja lindile salvestamisele kuluv aeg sõltub filmi pikkusest ning teie arvutisüsteemi ressurssidest. Kui teie film on lindile salvestatud, siis te saate seda vaadata oma digitaalvideokaamera LCD-ekraanilt.

 7. Klõpsake nuppu Valmis.

Filmide ajutise salvestuskoha muutmiseks

Windows Movie Maker kasutab ajutist failitalletuskohta järgmistel puhkudel:

 • Filmi publitseerides hoitakse heli- või filmifaili kuni selle publitseerimiseni ajutises faili asukohas.

 • Kui salvestate helijutustust, siis salvestatakse ajutine fail ajutisse faili talletuskohta ning eemaldatakse sealt peale helifaili salvestamist.

 • Kui te publitseerite filmi, mida soovite manustada e-posti sõnumile, siis salvestatakse filmifaili koopia kuni filmi eduka saatmiseni ajutisse failiasukohta.

 • Kui te saadate filmi digitaalvideokaamera lindile, siis salvestatakse loodud filmifail sellesse asukohta kuni lindile salvestamise lõpuni.

Te saate Windows Movie Makeris faili talletamise vaikeasukohta muuta. Näiteks võite te soovida seda muuta kui teil on suurema kettaruumiga talletuskoht. Kui teie kõvakettal on kaks sektsiooni, siis te võite valida suurema talletusruumiga draivi.

 1. Klõpsake nuppu Tööriistad ning seejärel käsku Suvandid.

 2. Klõpsake vahekaarti Üldine ning seejärel dialoogiboksi Ajutine talletuskoht, valige soovitud ajutiste heli-ja filmifailide ajutine vaiketalletuskoht.

Publitseeritud filmifaili pealkirja, autori, autoriõiguse, hinnangu ja kommentaaride kohta teabe lisamise vältimiseks

Te võite valida publitseeritud filmifaili pealkirja, autori, autoriõiguse, hinnangu ja kommentaaride kohase teabe mittelisamise. Kui te ei lisa seda teavet, siis filmi meediumipleieris esitamisel kas teie või kellegi teise poolt, ei kuvata teie nime või muid metaandmeid. Oma projekti või lõpliku publitseeritud filmi kohta teabe sisestamise alase lisateabe saamiseks vaadake valikut Filmi pealkirja, autori nime ja kirjelduse lisamine.

Lisateabe saamiseks nende Windows Movie Makeri funktsioonide kohta, mis mõjutavad ka teie privaatsust, vaadake Windows Movie Makeri privaatsusavaldust Internetis.

Oma valmis filmile metaandmete mittelisamiseks toimige järgmiselt:

 1. Klõpsake nuppu Tööriistad ning seejärel käsku Suvandid.

 2. Klõpsake vahekaarti Üldine ning seejärel sõltuvalt sellest, kas te soovite isikuttuvastavat teavet publitseeritud filmifailist eemaldada või mitte, märkige või tühjendage märkeruut Ära lisa publitseeritud filmifaili teavet pealkirja, autori, autoriõiguse, hinnangu ja kommentaaride kohta.