Arvutiprobleemidest teatamine ja nende lahendamine

Järgnevalt vastused mõndadele korduma kippuvatele küsimustele arvutiprobleemidest teatamise ja nende lahendamise kohta.

Kuva kõik

Kuidas ma probleemist teatan ja lahendusi otsin?

Teil on kolm suvandit:

Kuidas Windows minu arvutiprobleemidele lahendusi leiab?

Windows kasutab teie poolt Microsoftile saadetavaid probleemi aruandeid, et sobitada iga probleemi kirjeldus lahendusega. Windows teavitab teid sammudest, mida saate rakendada probleemi lahendamiseks või lisateabe leidmiseks. Kui lahendust pole veel saadaval, võib teie poolt probleemi aruandes saadetav teave aidata Microsoftil uut lahendust leida või luua.

Kuidas Windows mind lahendustest teavitab?

See sõltub sellest, kuidas probleemidest teatate ja lahendusi otsite:

  • Kui olete seadnud Windows lahendusi automaatselt otsima, ei teavita Windows teid sammudest, mida saate rakendada kohe pärast probleemi ilmnemist.

  • Kui Windows ei ole seatud automaatselt lahendusi otsima, saate probleemi ilmnemisel lahendust käsitsi otsida ja Windows teavitab teid, kui on olemas lahendus.

Mis saab siis, kui ma ei märka lahenduse teadistust?

Saate lahendusi vaadata igal ajal. Tehke nii:

  1. Avage Probleemi aruanded ja lahendused, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Probleemiaruanded ja lahendused.

  2. Kui lahendusi ei kuvata, klõpsake vasakul paanil nuppu Otsi uusi lahendusi.

Märkus.

  • Mõndasid probleeme ja lahendusi saab vaadata ja parandada ainult administraatorina. Nende probleemide nägemiseks logige sisse kasutades administraatorikontot.

Miks küsib Microsoft pärast lahenduse otsimist lisateavet mõnede probleemide kohta?

See on tavaliselt sellepärast, et teie poolt teatatud probleem on uus, ebatavaliselt keeruline või tähtis paljudele inimestele. Sellistele probleemidele lahenduste loomine võib nõuda rohkem teavet, kui tavalised aruanded pakuvad.

Kas automaatset probleemide kohta teabe saatmist on võimalik peatada?

Jah. Toimige järgmiselt:

  1. Avage Probleemi aruanded ja lahendused, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Probleemiaruanded ja lahendused.

  2. Klõpsake nuppu Muuda sätteid ja veenduge, et suvand Palu kontrollida, kui ilmneb probleem oleks valitud. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.

Kas kõiki probleemi aruandeid saab saata automaatselt?

Ei. Kui aruanne võib sisaldada teie isikuga seostuvat teavet, küsib Windows alati, kas soovite seda saata.

Kas ma peaksin probleemi kohta teavet saatma (probleemist raporteerima) rohkem kui korra?

Jah. Uued lahendused võivad muutuda kättesaadavaks igal ajal.

Et näha, kas uued lahendused on saadaval

  1. Avage Probleemi aruanded ja lahendused, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Süsteem ja hooldus ning seejärel klõpsates nuppu Probleemiaruanded ja lahendused.

  2. Klõpsake nuppu Otsi uusi lahendusi.

Märkus.

  • Mõndasid probleeme ja lahendusi saab vaadata ja parandada ainult administraatorina. Nende probleemide nägemiseks logige sisse kasutades administraatorikontot.

Kas minu poolt saadetud aruandeid või leitud lahendusi on võimalik jälgida?

Jah. Lahendused ja probleemid on salvestatud seni, kuni te need kustutate, et saaksite valida, milliseid aruandeid saata ning otsida uusi lahendusi igal ajal. Lisateabe saamiseks vaadake teemasid Arvutiprobleemidele lahenduste vaatamine ja Probleemi aruannete vaatamine sellele arvutile.

Kas lahendus võib kõrvaldada rohkem kui ühe probleemi?

Jah. Et vaadata, milliseid probleeme saab lahendusega kõrvaldada, klõpsake lahenduse üksikasjades suvandil Vaadake seotud probleeme.