Võite kasutada programmi Windows Media Player, et sünkroonida või kopeerida digitaalseid meediumifaile Playeri teegistirdseadmele. Kui ühendate seadme esimest korda, siis Player valib seadmega kõige paremini töötava sünkroonimismeetodi (automaatne või käsitsi) sõltuvalt teegi mälumahust ja suurusest. Kui seadme mälumaht on rohkem kui 4 gigabaiti (GB) ja kogu teek mahub seadmele, siis Player sünkroonib automaatselt kogu teegi. Edsapidi kui ühendate seadme arvutiga, värskendab Player seadet igal korral, et peegeldada teeki. Samuti saate valida, mida sünkroonitakse automaatselt, valides esitusloendi, mida soovite sünkroonida.

Kui seadme mälumaht on vähem kui 4 GB või kogu teek ei mahu seadmele, valib Player käsitsi sünkroonimise. Suvand Käsitsi sünkroonimine võimaldab valida failid või esitusloendid, mida soovite sünkroonida iga kord, kui soovite seadmel olevatele failidele muudatusi teha, ja eemaldada failid seadmelt käsitsi.

Pärast esmakordset seadme seadistamist saate soovi korral vahetada automaatse ja käsitsi sünkroonimise vahel.

Kuva kõik

Seade seadistamine

 1. Käivitage programm Media Player ja seejärel ühendage seade arvutiga. Küsimise peale valige suvand seadme sünkroonimiseks programmi Windows Media Player abil.

 2. Tehke ühte järgmistest:

  • Kui Player on seatud seadet automaatselt sünkroonima, klõpsake käsku Valmis. Siis sünkroonib Player kogu teegi seadmega. Pärast seda sünkroonib seade iga kord, kui ühendate selle arvutiga.

  • Kui Player on valitud seadet käsitsi sünkroonima, klõpsake käsku Valmis. Vahekaardil Sünkrooni saate klõpsata faile ja esitusloendeid, mida soovite käsitsi sünkroonida.

 3. Kui soovite automaatse sünkroonimise puhul sünkroonida ainult osa teegist, saate valida, mis sünkroonitakse automaatselt. Selleks, et valida, mis sünkroonib automaatselt, vaadake seda teemat.

Automaatelt sünkroonitava valimine

Kui seade sünkroonib automaatselt, et pea te sünkroonima kogu teeki. Selle asemel saate valida selle, mida soovite sünkroonida, olemasolevatest esitusloenditest või luua uued failide esitusloendid. Valitud esitusloendid sünkroonivad seadmega iga kord, kui ühendate selle arvutiga.

 1. Klõpsake noolt vahekaardi Sünkrooni all, osutage seadmele ja siis klõpsake suvandit Seadista sünkroniseering.

 2. Loendis Saadaolevad esitusloendid valige olemasolevad esitusloendid, mida soovite sünkroonida, ja siis klõpsake Lisa.

 3. Esitusloendi loomiseks klõpsake Loo automaatne esitusloend ja seejärel järgige juhiseid ekraanil, et määrata kriteeriumid failidele automaatses esitusloendis.

 4. Esitusloendi eemaldamiseks klõpsake esitusloendit loendis Sünkroonitavad esitusloendid ja siis klõpsake käsku Eemalda.

 5. Tehke ühte järgmistest:

  • Loendis Sünkroonitavad esitusloendid valige korraga üks esitusloend ja siis klõpsake suvandi Prioriteet nooli, et korraldada neid järjekorda, millises soovite neid sünkroonida. Kui seade saab enne täis, kui sünkroonimine on lõpetatud, siis failid ja esitusloendid, mis on loendis madalamal, et sünkrooni.

  • Klõpsake märkeruut Sega sünkroonitavad, kui soovite, et Player segaks failid sünkroonimiseks valitud esitusloendis. Selle suvandiga eemaldatakse failid seadmelt ja lisatakse uus hulk faile (loendi Sünkroonitavad esitusloendid esitusloenditest) seadmele iga kord, kui seadme ühendate. See suvand on kasulik, kui seade on piiratud mälumahuga, soovite muusikat vaheldumisi kuulata või kui teek on kettale mahutamiseks liiga suur.

Automaatse ja käsitsi sünkroonimise vahetamine

Kui olete korra seadme seadistanud, siis saate sõltuvalt oma eelistustest vahetada seadmega automaatse ja käsitsi sünkroonimise vahel.

 1. Klõpsake noolt vahekaardi Sünkrooni all, osutage seadmele ja siis klõpsake käsku Seadista sünkroniseering.

 2. Tühjendage või klõpsake märkeruutuSünkrooni see seade automaatselt.

 3. Tehke ühte järgmistest:

  • Kui vahetate suvandi automaatseks sünkroonimiseks, siis valige, mis sünkroonib automaatselt. Lisateabe saamiseks vaadake teemat automaatse sünkroonimise kohta.

  • Kui vahetate käsitsi sünkroonimise kasutamiseks, valige failid ja esitusloendid, mida soovite käsitsi sünkroonida.