DSL- või kaabelühenduse loomine

DSL-i või kaabelühenduse häälestamiseks on teil vaja Interneti-teenuse pakkuja kontot. DSL-i korral on ISP tavaliselt telefonioperaator; kaabelühenduse korral kaabeltelevisiooni pakkuja.

Ühtlasi on vaja modemit, marsruuterit või seadet, mis sisaldab mõlemat eelnimetatud seadet. Mõned Interneti-teenuse pakkujad saadavad teile need seadmed posti teel, muul juhul tuleb teil need osta. Kui teil on modem ja marsruuter või liitseade, siis järgige kas ISP antud juhiseid või toimige järgmiselt.

Kuva kõik

Üks seade (sisaldab modemit ja marsruuterit)

Korralikult ühendatud kombineeritud modemi ja marsruuteri illustratsioon
Ühendatud modemit ja marsruuterit sisaldav liitseade
 1. Ühendage seade vooluvõrgu pistikupessa.

 2. Ühendage telefonijuhtme või kaabli üks ots seadme WAN-liidesesse ja seejärel teine ots seinapistikupessa. WAN-liidesel peaks olema märgistus WAN. (DSL-i kasutajad: ärge kasutage telefoniliinil DSL-i filtrit.)

 3. Ühendage üks Etherneti kaabli ots seadme kohtvõrgu- (LAN) liidesesse. Seejärel ühendage teine ots selle arvuti, mida soovite Internetiga ühendamiseks kasutada, võrguliidesesse. LAN-liidesel peaks olema märgistus LAN. (Kui ühendate raadiovõrguga, jätke see etapp vahele.)

 4. Käivitage (või taaskäivitage) arvuti.

 5. Avage viisard Loo Interneti-ühendus, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet, klõpsates nuppu Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, klõpsates nuppu Seadista ühendus või võrk ja seejärel klõpsates nuppu Loo Interneti-ühendus.

Kaks seadet (eraldi modem ja marsruuter)

Korralikult ühendatud modemi ja marsruuteri illustratsioon
Ühendatud modemit ja marsruuterit sisaldav liitseade
 1. Ühendage modem vooluvõrgu pistikupessa.

 2. Ühendage telefonijuhtme või kaabli üks ots modemisse ja teine ots seinapistikupessa. (DSL-i kasutajad: ärge kasutage telefoniliinil DSL-filtrit.)

 3. Ühendage võrgukaabli (Ethernet) üks ots modemisse ja teine ots marsruuteri WAN-liidesesse.

 4. Ühendage marsruuter vooluvõrgu pistikupessa.

 5. Ühendage üks Etherneti kaabli ots marsruuteri kohtvõrgu- (LAN) liidesesse. Seejärel ühendage teine ots selle arvuti, mida soovite Internetiga ühendamiseks kasutada, võrguliidesesse. (Kui ühendate raadiovõrguga, jätke see etapp vahele.)

 6. Käivitage (või taaskäivitage) arvuti.

 7. Avage viisard Loo Interneti-ühendus, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet, klõpsates nuppu Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, klõpsates nuppu Seadista ühendus või võrk ja seejärel klõpsates nuppu Loo Interneti-ühendus.