Häälesta teine internetiühendus

Isegi kui teie arvutil juba on internetiühendus, võite soovida häälestada veel üht ühendust. Näiteks võite luua sissehelistamisühenduse tagavaravariandiks, kui lairibaühendus on ebausaldusväärne. Enne kui alustate veenduge, et teil on käepärast teie Interneti teenuse pakkujalt (ISP) saadud andmed.

  1. Avage viisard Loo Interneti-ühendus, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates nuppu Juhtpaneel, klõpsates nuppu Võrk ja Internet, klõpsates nuppu Võrgu- ja ühiskasutuskeskus, klõpsates nuppu Seadista ühendus või võrk ja seejärel klõpsates nuppu Loo Interneti-ühendus.

  2. Klõpsake nuppu Seadista sellegipoolest uus ühendus ning seejärel järgige juhiseid.