Enne alustamist: et otsustada, millist tüüpi võrku seadistada või teada saada, millist riistvara ja kaableid on vaja, vaadake teemat Mida on vaja koduvõrgu seadistamiseks. Selles jaotises on teave eri võrgutüüpide (nimetatakse ka võrgutehnoloogiateks) ja iga tüübi riistvara nõuete kohta.

Kui teate juba, millist võrgutüüpi soovite, ning teil on vajalik riistvara olemas, siis on võimalik teha neli toimingut (kaks neist ei ole alati vajalikud).

  1. Kogu vajaliku riistvara installimine.

  2. Interneti-ühenduse seadistamine (valikuline).

  3. Arvutite ühendamine.

  4. Raadiovõrgu marsruuteri viisardi käivitamine või pääsupunkti häälestamine (ainult raadiovõrk).

Kõiki nimetatud punkte kirjeldatakse põhjalikumalt artikli teises pooles.

Alustage ühe arvuti seadistamisest. Kui võrk on seadistatud ning olete kindel, et esimene arvuti töötab õigesti, siis saate lisada teisi arvuteid ja seadmeid.

Märkus

  • See teave on suunatud inimestele, kellel on Interneti-lairibaühendus (tavaliselt DSL või kaabel), mitte sissehelistusühendus.

Tarkvara installimine

Installige võrguadapterid kõikidesse arvutitesse, kus neid on vaja. (Järgige iga adapteriga kaasas olevaid installijuhiseid.)

Seadistage või verifitseerige Interneti-ühendus (valikuline).

Võrgu seadistamiseks ei ole vaja Interneti-ühendust, siiski soovib enamik inimesi kasutada võrku Interneti-ühenduse jagamiseks. Interneti-ühenduse seadistamiseks on vaja kaabel- või DSL-modemit ning Interneti-teenuse pakkujaga (ISP) kontot. Seejärel avage Interneti-ühenduse loomise viisard ja järgige juhiseid. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Mida on vaja Interneti-ühenduse loomiseks?

Kui Interneti-ühendus on juba olemas, siis tuleb teil lihtsalt veenduda, et ühendus töötab. Selleks avage veebibrauser ning minge veebisaidile, mida te tavaliselt ei külasta. (Kui lähete veebisaidile, kuvatakse see ka vigase ühenduse korral võib-olla õigesti, sest mõned sageli külastatavad veebilehed võiva olla teie arvutisse salvestatud.) Kui veebisait avaneb ning tõrketeadet ei ilmu, siis ühendus töötab.

Interneti-ühenduse ühiskasutus

Saate ühiskasutada ka ühte Interneti-ühendust kahe või enama arvuti vahel. Selleks võite kasutada kas vaheseadet või seadistada Interneti-ühenduse ühiskasutuse (ICS). Teie Interneti-teenuse pakkuja (ISP) võib küsida mitme Interneti-ühenduse eest lisatasu. Lisateabe saamiseks selle kohta pöörduge oma Interneti-teenuse pakkuja poole.

Vaheseadme kasutamine. Interneti-ühenduse ühiskasutamiseks võite kasutada marsruuterit või kombineeritud marsruuterit ja modemit (mida nimetatakse ka Interneti-lüüsiks). Kui kasutate marsruuterit, siis ühendage see nii modemiga kui ka Interneti-ühenduses oleva arvutiga, ning seejärel verifitseerige Interneti-ühendus uuesti. Marsruuteriga kaasas olev teave peaks sisaldama ühendusjuhiseid. Kui kasutate kombineeritud marsruuterit ja modemit, siis ühendage see ükskõik millise arvutiga. Täpsemate ühendusjuhiste saamiseks vaadake seadmega kaasas olevat teavet.

Märkus

  • Marsruuter ja modem peavad olema sisse lülitatud, et ükskõik millisest võrgusolevast arvutist Interneti-ühendust kasutada.

ICS-i seadistamine. Kui soovite Interneti-ühendust ühiskasutada ning ei soovi lisaseadmeid osta, siis saate seadistada modemiga ühendatud arvutis ICS-i. Arvutil on vaja ka kahte võrguadapterit: üht modemiga ühendamiseks ja teist teise arvutiga ühendamiseks. ICS puudub versioonis Windows Vista Starter.

Arvutite ühendamine

Arvutite ühendamiseks on mitu moodust, konfiguratsioon sõltub võrguadapterite tüübist, modemist ja Interneti-ühendusest. See sõltub ka sellest, kas soovite jagada Interneti-ühendust kõigi võrgus olevate arvutitega või mitte. Järgmised lõigud kirjeldavad lühidalt mõnda ühendusmeetodit.

Kuva kõik

Etherneti-võrgud

Etherneti kaudu ühendamiseks vajate jaoturit, lülitit või marsruuterit. (Teabe saamiseks kõigi riistvaratüüpide kohta vaadake jaotist Mille poolest jaoturid. marsruuterid ja pääsupunktid erinevad?)

Interneti-ühenduse jagamiseks tuleb kasutada marsruuterit. Ühendage marsruuter modemiga ühendatud arvutiga (kui te pole seda veel teinud).

Illustratsioon Etherneti võrgust, milles on kaablimarsruuter ja ühiskasutuses olev Interneti-ühendus
Etherneti võrk võrgustatud marsruuteriga ja jagatud Interneti-ühendusega

Kui teie kodu või kontor on Etherneti võrgu tarvis võrgustatud, siis seadistage ruumis olevad arvutid, millel on Etherneti pistikupesad, ning ühendage need otse Etherneti pistikupesadesse.

Illustratsioon kodusest Etherneti võrgust koos sisemise Ethernetiga
Sisseehitatud Ethernetti kasutav Etherneti võrk

Raadiovõrgud

Raadiovõrkude puhul käivitage marsruuteriga ühendatud arvutis viisard Raadiovõrgu marsruuteri või pääsupunkti häälestamine. Viisard juhendab teid teiste arvutite ja seadmete võrku lisamise protsessis.

Pilt raadiovõrgust koos ühiskasutuses oleva Interneti-ühendusega
Ühiskasutatava Interneti-ühendusega raadiovõrk

Kodu-PNA-võrgud

Kodu-PNA-võrkude puhul on igas arvutis vaja kodu-PNA-võrguadapterit ja igas ruumis, kus arvuti on, telefoni pistikupesa. Ühendage arvutid telefoni pistikupesadesse. Arvutid ühendatakse automaatselt.

Lülitage sisse kõik arvutid või seadmed, näiteks printerid, mida te soovite võrku lisada. Kui võrguks on võrgustatud Ethernet või kodu-PNA, siis peaks võrk olema seadistatud ja kasutusvalmis. Et kontrollida, kas kõik arvutid ja seadmed on korralikult ühendatud, tuleks teil võrku testida (vaadake altpoolt).

Viisard Raadiovõrgu marsruuteri või pääsupunkti häälestamine

Raadiovõrgu puhul käivitage marsruuteriga ühendatud arvutis viisard Raadiovõrgu marsruuteri või pääsupunkti häälestamine.

  • Avage viisard Raadioside marsruuteri või pääsupunkti häälestamine, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates üksust Juhtpaneel, klõpsates üksust Võrk ja Internet ning klõpsates seejärel üksust Võrgu- ja ühiskasutuskeskus. Vasakul paanil klõpsake nuppu Häälesta ühendus või võrk ning seejärel klõpsake suvandit Raadioside marsruuteri või pääsupunkti häälestamine.

    Viisard juhendab teid teiste arvutite ja seadmete võrku lisamise protsessis. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Seadme või arvuti lisamine võrku.

Ühiskasutuse lubamine võrgus

Kui soovite võrgus faile ja printereid jagada, siis veenduge, et võrgu asukohatüübiks on määratud Privaatne ja et võrgutuvastus, failide ja printerite ühiskasutus on sisse lülitatud. Lisateabe saamiseks vaadake teemasid Võrgukoha valimine ja Võrgutuvastuse lubamine ja keelamine.

Võrgu testimine

Võrgu testimisega saab kontrollida, kas kõik arvutid ja seadmed on ühendatud ja töötavad korralikult. Võrgu testimiseks toimige igas võrguarvutis järgmiselt. Klõpsake nuppu StartPilt nupust Start ja seejärel klõpsake kausta Võrk. Te peaksite nägema selle arvuti ikooni, milles te olete ning kõikide teiste võrku lisatud arvutite ja seadmete ikoone. Kui kontrollitava arvutiga on ühendatud printer, siis ei pruugi printeri ikoon olla teistes arvutites nähtav seni, kuni lubate printeri ühiskasutuse. (Printeri ühiskasutus pole saadaval versioonis Windows Vista Starter.)

Märkus

  • Arvutitel, kus töötab mõni operatsioonisüsteemi Windows vanem versioon, võib kaustas Võrk nähtavaks muutumine võtta mõne minuti.

TCP/IP sätete muutmine

Kui teil on vaja võrgu TCP/IP sätteid muuta, siis vaadake teemat TCP/IP sätete muutmine.

Mobiilse personaalarvuti ühendamine töölt koduvõrku

Tööl kasutatava mobiilse personaalarvuti ühendamiseks koduvõrgust Internetti või töövõrku, peab teil kodus olema võrguühendus seadistatud. Mobiilse personaalarvuti koduvõrgus kasutamise kohta leiate lisateavet jaotisest Ümberlülitus kodu- ja töövõrkude vahel.