Töölaud on põhiline ekraaniosa, mida te näete pärast oma arvuti sisselülitamist ja Windows sisselogimist. Nagu ka reaalse laua pealne, teenib ka see tööpinnana. Kui avate programme või kaustasid, kuvatakse need töölauale. Te saate ka panna asju nagu failid ja kaustad töölauale ning järjestada neid, kuidas ise soovite.

Töölauda on mõnikord laiemalt määratletud sisaldama tegumirba ja Windowsi külgriba. Tegumiriba asub teie ekraani allosas. See näitab teile mis programmid töötavad ja lubab teil nende vahel lülitada. See sisaldab ka nuppu Start Pilt nupust Start, , mida saate kasutada programmidele, kaustadele ja arvutisätetele juurdepääsuks. Ekraani küljel sisaldab külgriba väikeseid programme, mida nimetatakse vidinateks.
Pilt töölauast, tegumiribast ja külgribast
Töölaud, tegumiriba ja külgriba

Lisateabe saamiseks tegumiriba ja külgriba kohta vaadake teemat Tegumiriba (ülevaade). Windowsi külgriba ja vidinad (ülevaade)

Kuhu mu töölaud kadus?

Kuna programmid kuvatakse töölauale, on töölaud ise sageli osaliselt või täielikult peidetud. Aga see on siiski seal, kõige all olemas. Terve töölaua nägemiseks ilma ühtegi avatud programmi või akent sulgemata, klõpsake nuppu Näita töölaudaPilt nupust Näita töölauda tegumiribal. Töölaud kuvatakse. Klõpsake ikooni, et taastada kõiki aknaid eelnevas olekus. (kui te ei näe ikooni, vaadake teemat Kõikide avatud akende minimeerimine töölaua nägemiseks abi saamiseks.)

Töölaua ikoonidega töötamine

Ikoonid on väikesed pildid, mis esitavad faile, kaustasid, programme ja teisi üksuseid. Kui käivitate Windowsi esimest korda, näete oma töölaual vähemalt ühte ikooni: prügikasti (sellest pikemalt hiljem). Teie arvuti tootja võib olla lisanud töölauale muid ikoone. Allpool on näidatud mõned näited töölauaikoonidest.

Pilt mõnedest töölaua ikoonidest
Näited töölaua ikoonidest

Töölaua ikooni topeltklõpsamine käivitab või avab selle ühiku, mida ta esindab. Näiteks Internet Exploreri ikooni topeltklõpsamine käivitab programmi Internet Explorer.

Ikoonide lisamine ja eemaldamine töölaualt

Te saate valida, milliseid ikoone töölauale kuvatakse—te saate ikoone igal ajal lisada või eemaldada. Mõnedele inimestele meeldib puhas, segaduseta töölaud väheste või üldse ilma ikoonideta. Teised paigutavad oma töölaule kümnete kaupa ikoone, et omada kiiret juurdepääsu sageli kasutatavatele programmidele, failidele ja kaustadele.

Kui te soovite kerget juurdepääsu töölaualt oma lemmikfailide või programmideni, looge neile otseteed. Otsetee on ikoon, mis esindab linki mingile ühikule, mitte ühik ise. Kui te topeltklõpsate otseteel, avaneb ühik. Kui te kustutate otsetee, eemaldatakse ainult otsetee mitte algne ühik. Te tunnete otsetee ära noole järgi nende ikoonil.

Pilt kausta ikoonist ja otsetee ikoonist
Kaustaikoon (vasakul) ja otsetee ikoon (paremal)
Kuva kõik

Töölauale otseteede lisamiseks

  1. Leidke ühik, millele te soovite otsetee luua. (Abi saamiseks faili või kausta leidmiseks vaadake Faili või kausta leidmine. Abi saamiseks programmi leidmiseks vaadake Menüü Start (ülevaade).)

  2. Paremklõpsake ühikut, klõpsake käsku Saada ja seejärel käsku Töölauale (loo otsetee). Otsetee ikoon kuvatakse töölauale.

Tavaliste töölauaikoonide lisamiseks või eemaldamiseks

Tavalised töölauaikoonid on Arvuti, teie isiklik kaust, Võrk, Prügikast, Internet Explorer ja Juhtpaneel.

  1. Paremklõpsake töölaua tühja ala ja seejärel klõpsake käsku Isikupärasta.

  2. Vasakus paanis klõpsake suvandit Muuda töölaua ikoone.

  3. Suvandi Töölauaikoonid all märkige märkeruut iga ikooni jaoks, mida te soovite töölauale lisada, või tühjendage märkeruut iga ikooni jaoks, mida te soovite töölaualt eemaldada, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Failide kaustast töölauale liigutamiseks

  1. Avage faili sisaldav kaust

  2. Lohistage fail töölauale.

Ikooni eemaldamiseks töölaualt

  • Paremklõpsake ikooni ja seejärel klõpsake käsku Kustuta. Kui ikoon on otsetee, eemaldatakse ainult otsetee, mitte algne ühik.

Ikoonide liigutamine

Windows kuhjab ikoonid tulpadesse töölaua vasakusse serva. Kuid te ei pea üksnes korrastust kasutama. Te saate ikooni liigutada lohistades selle töölaual uuele kohale.

Te saate ka Windowsil lasta ikoonid automaatselt korraldada. Paremklõpsake tühja töölaua ala, klõpsake menüüd Vaade ja seejärel käsku Automaatkorralda, Windows korraldab teie ikoonid üles vasakusse nurka ja lukustab nad sinna. Ikoonide vabastamiseks nii, et neid saaks taas liigutada, klõpsake uuesti käsku Automaatkorralda, tühjendades selle kõrval oleva märkeruudu.

Märkus.

  • Vaikimisi jaotab Windows ikoonid võrdselt nähtamatule võrgustikule. Ikoonide üksteisele lähemale või suurema täpsusega paigutamiseks lülitage võrgustik välja. Paremklõpsake töölaua tühja ala, klõpsake suvandit Vaade ja seejärel käsku Joonda koordinaatvõrguga märkeruudu puhastamiseks. Võrgustiku tagasi sisse lülitamiseks korrake neid samme.

Mitme ikooni valimine

Mitme ikooni korraga liigutamiseks või kustutamiseks peate te need esmalt valima. Klõpsake töölaua tühja ala ja lohistage hiirega. Ümbritsege need ikoonid, mida soovite valida, kuvatava ristkülikuga. Seejärel vabastage hiirenupp. Nüüd saate te lohistada neid ikoone rühmana või need kustutada.

Pilt mitmest korraga valitud töölaua ikoonist
Mitme töölaua ikooni valimiseks lohistage nende ümber ristkülik

Töölaua ikoonide peitmine

Kui te soovite ajutiselt peita kõik oma töölaua ikoonid ilma neid tegelikult eemaldamata, paremklõpsake töölaua tühja ala, klõpsake suvandit Vaade ja seejärel käsku Kuva töölauaikoonid , et eemalda sellelt suvandilt märge. Nüüd ei kuvata töölaual ühtegi ikooni. Te saate nad jälle nähtavaks teha klõpsates käsku Kuva töölauaikoonid uuesti.

Prügikast

Kui kustutate faili või kausta, ei kustutata seda tegelikult kohe—see saadetakse prügikasti. See on hea juhul, kui te kunagi mõtlete ümber ja otsustate, et vajate seda faili, sest siis saate selle sealt tagasi,. Vaadake teemat Kaustas Prügikast olevate failide taastamine.

Pilt, mis võrdleb tühja ja täis prügikasti
Kaust prügikast tühjana (vasakul) ja täidetuna (paremal)

Kui olete kindel, et ei vaja enam kustutatud üksuseid, saate kausta Prügikast tühjendada. Selle tegemine kustutab üksused jäädavalt ja võtab tagasi kettaruumi, mida need olid kasutanud. Vaadake teemat Kaustas Prügikast olevate failide kustutamine jäädavalt.

Töölaua taustapildi valimine

Üks kergematest meetoditest teie arvuti isikupärastamiseks on töölaua taustapildi, ehk ka tapeedi, muutmine Te saate valida ühe taustapiltidest, mis on kaasas Windowsiga, valida oma kogust lemmikdigitaalpildi või kasutada laustaustavärvi. Te võite leida töölaua taustapilte ka Internetist. Vaadake Töölaua taustapildi (tapeedi) muutmine.

Pilt mõnedest Windowsiga kaasas olevatest töölaua taustadest
Windowsiga kaasas olevad näidis töölaua taustapildid