Näpunäiteid tugeva parooli loomiseks

Paroolid loovad esimese kaitsetaseme teie arvutile autoriseerimata ligipääsu vastu. Mida tugevam on teie parool, seda paremini on teie arvuti kaitstud häkkerite ja ründetarkvara vastu. Peaksite veenduma, et kõikidel teie arvuti kontodel on tugevad paroolid. Kui kasutate ettevõtte võrku, võib võrguadministraator teilt tugeva parooli kasutamist nõuda.

Mis muudab parooli tugevaks (või nõrgaks)?

Tugev parool:

 • On vähemalt kaheksa märki pikk.

 • Ei sisalda teie kasutajanime, pärisnime ega firma nime.

 • Ei sisalda tervet sõna.

 • On eelmistest paroolidest oluliselt erinev.

 • Sisaldab märke kõigist neljast järgnevast kategooriast:

  Märgikategooria
  Näited

  Suurtähed

  A, B, C

  Väiketähed

  a, b, c

  Arvud

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Klaviatuuril olevad sümbolid (kõik klaviatuuril olevad märgid, mis pole tähed ega numbrid) ja tühikud

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Parool võib vastata kõikidele eelpoolnimetatud kriteeriumitele, kuid olla siiski nõrk parool. Näiteks Hello2U! vastab kõikidele eelpool loetletud tugeva parooli kriteeriumitele, kuid on siiski nõrk, sest sisaldab tervet sõna. H3ll0 2 U! on tugevam alternatiiv, sest asendab mõned tähed terves sõnas numbritega ja sisaldab tühikuid.

Aidake ennast tugeva parooli meelespidamisel, järgides järgnevaid näpunäiteid:

 • Looge kergesti meeldejäävast asjast akronüüm. Näiteks valige fraas, mis oma teie jaoks tähendust, näiteks Minu poja sünnipäev on 12. detsember, 2004. Kasutades seda fraasi lähtepunktina, võite paroolina kasutada Mpso12.dets,4.

 • Asendage numbrid, sümbolid ja kirjavead kergesti meeldejääva fraasi sõnade või tähtede asemele. Näiteks, Minu poja sünnipäev on 12. detsember, 2004 võib muutuda Mup0ja Synnip22von 12124 (paroolis VÕIB kasutada tühikuid).

 • Siduge enda parool lemmikhobi või spordialaga. Näiteks Mulle meeldib rattaga sõita võib muutuda Mul:eMe:ldibR@ttaga$6ita.

Kui te tunnete, et peate enda parooli üles kirjutama, et seda mäletada, veenduge, et te ei kirjuta sinna juurde, et see on teie parool, ning hoidke seda kindlas kohas.

Tugevamate paroolide loomine, kasutades ASCII märke

Te võite luua paroole, kasutades laiendatud ASCII märke. Laiendatud ASCII märkide kasutamine aitab teie parooli turvalisemask muuta, suurendades märkide hulka, mille hulgast saate valida, et luua tugev parool. Enne kui kasutate laiendatud ASCII märke enda paroolides, veenduge, et paroolid, mis neid sisaldavad, ühilduvad teie organisatsioonis kasutatavate programmidega. Eriti ettevaatlik olge paroolides laiendatud ASCII märkide kasutamisel, juhul kui teie organisatsioon kasutab mitut erinevat tüüpi operatsioonisüsteeme või erinevaid Windows versioone.

Võite leida laiendatud ASCII märgid Märgistikust. Mõningaid ASCII märke ei tohiks paroolides kasutada. Ärge kasutage märki, kui märgistiku (Character Map) dialoogiboksi alumises paremas nurgas pole sellele määratud klahvivajutust. Lisateabe saamiseks vaadake Eriliste märkide kasutamine (Märgistik): korduma kippuvad küsimused.

Windowsi paroolid võivad olla palju pikemad, kui eespool soovitatud kaheksa sümbolit. Tegelikult võite luua parooli, mis on kuni 127 märgi pikkune. Kui olete aga võrgus, milles on operatsioonisüsteemiga Windows 95  või Windows 98 töötavaid arvuteid, on siiski mõistlikum kasutada kuni 14 märgi pikkust parooli. Kui kasutate pikemat kui 14 märgilist parooli, võib juhtuda, et te ei saa logida võrku arvutitest, mis kasutavad neid operatsioonisüsteeme.