Kava alla laadimisega seotud probleemide tõrkeotsing Windows Media Centeris

Kui teie arvutil puudub TV tuuner, on TV esitamiseks ja salvestamiseks Windows Media Centeris vajalik fakultatiivne analoog või digitaal-TV tuuner.

Järgnevalt mõned lahendused levinud probleemidele kava alla laadimisel Windows Media Centeris.

Kuva kõik

Miks ei ole kava edukalt alla laetud?

Alla laadimine võib nurjuda, kui te olete kava häälestamas või alla laadimas värskendatud kava loendeid. Järgnevalt selle probleemi võimalikud põhjused :

 • Arvutil pole Interneti-ühendust või ei saa luua ühendust Windows Media Centeriga arvutile määratud Interneti-ühenduse kaudu.

  Kui arvuti kasutab sissehelistusühendust, veenduge, et see on õigesti konfigureeritud, nii et uusimate kavaandmete allalaadimine oleks võimalik. Lisateavet selle kohta, kuidas konfigureerida sissehelistusühendust kasutamiseks Windows Media Centeris, on artiklis Interneti-ühenduse probleemide tõrkeotsing.

 • Kavaserver pole saadaval või pole ajutiselt töökorras. Kui kava installimine on eelnevalt edukalt lõpule viidud, proovib Windows Media Center seda päevase intervalliga uuesti alla laadida.

 • Kavateave teie asukohas ei ole kavateenuse pakkuja poolt saadaval.

Miks ei ole kavateave õige?

Kui kanalite arv on vale, soovite te võib-olla määrata erineva komplekti telekavasid kava häälestuses. Kuid kui kavas ei kuva õiget võrku ja programmiteavet vähesed kanalid, saate te redigeerida kanalinumbreid, muuta loendeid või lisada loendeid kanalile, toimides järgmiselt:

Kanalinumbrite redigeerimiseks

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Kava, klõpsake Redigeeri kanaleid ja seejärel klõpsake Redigeeri numbreid. Märge Redigeeri numbreid kõrval näitab, et te saate kanaleid redigeerida. (Fakultatiivne) Klõpsake nuppu Taasta vaikesätted, et eemaldada kõik muutused, mis te olete kava loenditele teinud. Kui te valite funktsiooni Taasta vaikesätted, lülitab see sisse kõik saadaval kanalid ja taastab vaikimisi määratud kavade andmeteisenduse.

  Nuppu Redigeeri numbreid ei kuvata aknas Redigeeri kanaleid, kui teie poolt vastu võetav telesignaali tüüp on kas PAL, SECAM või DVB-T. Kui te ei näe aknas nuppu Redigeeri numbreid, jätke vahele järgnev protseduur nimega Kanali kirjete muutmiseks või lisamiseks, mis hõlmab ainult raadiosignaale Digitaal-TV, PAL ja DVB-T.

 2. Kasutage nooleklahve, et kerida läbi loendi ja leida kanalinumber, mida muuta soovite. Kui te klõpsate igal kanalil, kuvab määratud aken kanali.

  Eelvaateakna illustratsioon
  Pilt määratud aknast
 3. Sisestage uus kanali number. Kui kasutate klaviatuuri veenduge, et klahv NumLock on sisse lülitatud.

 4. Juhtub üks järgmistest:

  • Uut kanali numbrit aktsepteeritakse.

  • Uue kanali number on kavades juba olemas ja teil palutakse konflikt lahendada.

   Kui te redigeerite paljusid kanalinumbreid, klõpsake nuppu Sortimisloend, et sorteerida loendit numbriliselt kanalinumbrite järgi ja vaadata revideeritud loendeid.

 5. Kui olete muutused lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta, et naasta aknasse Kava sätted.

Loendite muutmine või kanalile lisamine (ainult õhu või kaabli kaudu edastatav digitaal-TV, PAL ja DVB-T)

 1. Kerige aknas start kuni Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Kava ja seejärel tehke ühte järgmisest:

  • Klõpsake suvandit Redigeeri digi-TV kirjeid, kui te redigeerite digitaal-TV signaali tüüpi kanalit.

  • Klõpsake suvandit Lisa kirjed kanalile, kui redigeerite kas PAL või DVB-T telesignaali tüüpi kanalit.

 2. Valige kanal, mille jaoks te soovite kava lisada või muuta.

 3. Kuvatud loendis klõpsake kanalile sobivatel telekavadel. Vajadusel jätkake kavade lisamist.

 4. Peale muutuste lõpule viimist klõpsake nuppu Salvesta, et naasta aknasse Kava sätted.

Et valida erinevat kogu telekavadest

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Kava ja seejärel klõpsake Häälesta kavakirjed.

 2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et valida uus kanali jadastamine.

  Kui te kahtlete, millist TV-teenuste pakkujat valida, uurige lisateabe saamiseks oma igakuist kaabeltelevisiooni arvet.

Miks ei ole kavas teavet saadaval?

Kavas olevat teavet laaditakse alla perioodiliselt läbi Interneti teie telekavade teenuse pakkujalt. Teid teavitatakse kavas tekstiga "Andmeid ei ole saadaval", kui juhtub üks järgmistest:

Miks puuduvad telekavad digitaal-TV kanalitele?

Kui teie standard-TV pärineb satelliit-TV pakkujalt ja te ei telli kohalikke kanaleid on tõenäoline, et kavas olevad telekavad standard-TV-le ei sisalda kohalike kanalite paketti. Kuna digitaal-TV kavasid tuletatakse paljudel juhtumitel kohalikest telekavadest, põhjustab kohalike standardsete telekavade puudumine kavas loendite puudumise võrdväärsetele digitaal-TV kanalitele, mida edastatakse satelliitside kaudu.

Nendele digitaal-TV kanalitele kavade saamiseks saate te uuesti konfigureerida kava osa, mis tegeleb standard-TV-ga ja valida erineva TV-teenuste pakkuja, mis hõlmab ka kohalikke kanaleid. Lisades kohalikud kanalid, viiakse teie digitaal-TV kanalid korrelatsiooni sobiva kavateabega kohalikele kanalitele, mis nüüd kavas sisalduvad. Kava uuesti konfigureerimiseks vaadake teemat Telekavade häälestamine kasutamiseks Windows Media Centeris.

Miks ei sobi telekavad vastu võetavate kanalitega?

Te võite proovida valida uue regiooni ja seejärel uue postiindeksi, et näha kas te saate täpsemad telekavad, isegi kui need ei ole spetsiaalselt teie regiooni jaoks loetletud. Regiooni ja postiindeksi muutmiseks toimige järgmiselt:

 1. Kerige aknas start kuni sektsioonini Tegumid, klõpsake sätted, klõpsake TV, klõpsake Kava ja seejärel klõpsake Häälesta kavakirjed.

 2. Teile viibatakse oma regiooni kinnitamiseks. Klõpsake suvandit Ei, soovin valida teise regiooni ja järgige juhiseid teise regiooni valimiseks. Viige kava konfigureerimine lõpule uue valikuga telekavadele, mis võivad sobida paremini teie poolt vastu võetavate kanalitega.

Mis juhtub, kui kuvatakse tõrge 20, 21, 22, 23, 24, 25 või 82?

Kui teid teavitatakse tõrkest 20, 21, 22, 23, 24, 25 või 82, on ilmnenud töötlustõrge, mis on põhjustanud kava alla laadimise nurjumise. Taaskäivitage oma arvuti ja seejärel proovige laadida alla värskendatud telekavad. Kui Windows Media Centeri arvutil nurjub kava alla laadimine töötlustõrke tõttu korduvalt, võtke abi saamiseks ühendust oma arvuti tootjaga.

Mis siis, kui esineb probleem minu Interneti-ühendusega?

Veenduge, et teie Interneti-ühendus on töökorras. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Interneti-ühenduse probleemide tõrkeotsing.