Videoimpordi probleemide tõrkeotsing

Siin on lahendused mõnele levinud probleemile seoses digitaalvideokaamerast video importimisega.

Kuva kõik

Arvuti ei leia digitaalvideokaamerat, kui ma selle ühendan. Miks?

Seda võivad põhjustada järgmised põhjused.

 • DV-kaamera ei ole sisse lülitatud.

 • DV-kaamera läks puhkerežiimile. Mõni DV-kaamera läheb puhkerežiimile, kui kaamera on salvestusrežiimis ja selles on lint sees, kuid ei kaamerast ega kaamerasse ei saadeta videot või heli.

Kui soovite seda probleemi lahendada, tehke ühte või mitut järgmistest toimingutest ning proovige siis uuesti.

 • Veenduge, et DV-seade on korralikult IEEE 1394 ühenduse või USB 2.0 ühenduse abil teie arvutiga ühendatud.

 • Veenduge, et DV-kaamera on sisse lülitatud ja VCR-režiimil (taasesitusrežiimil).

 • Lülitage DV-kaamera mõneks sekundiks välja ning siis lülitage see uuesti VCR-režiimis (taasesitusrežiimis) sisse.

Terve videolindi importimisel ilmub tõrketeade, mis ütleb, et DV-kaameras pole linti. Mida teha?

Veenduge, et videolint on korralikult DV-kaamerasse sisestatud ja kaamera lindilaadur täielikult suletud. Proovige uuesti importida.

Ilmub tõrketeade, mis ütleb, et ajutine videofail ületab FAT32 4-gigabaidise mahupiirangu. Mida see tähendab ning kuidas seda probleemi lahendada?

See teade kuvatakse kõrge kvaliteediga videohõive puhul FAT32-süsteemi draividele või sektsioonidele. FAT32-failisüsteemi kasutavad MS‑DOS ning teised Windowsi-põhised operatsioonisüsteemid failide korraldamiseks ja haldamiseks.

Selle probleemi lahendamiseks tehke ühte või mitut järgmistest toimingutest.

 • Vähendage video importimise funktsiooni abil imporditava video hulka.

 • Valige imporditavale videole madalamad videosätted.

 • Kui teie arvuti kõvakettal on mitu sektsiooni ning üks sektsioon on vormindatud NTFS-failisüsteemi abil, siis minge video importimise viisardis tagasi ja salvestage video sellesse sektsiooni.

 • Teisendage oma failisüsteem kasutama NTFS-failisüsteemi, millel ei ole failimahupiirangut.

  1. Sulgege kõik avatud rakendused.

  2. Teisendage oma failisüsteem kasutama NTFS-failisüsteemi. Lisateavet on artiklis Kõvaketta või sektsiooni teisendamine NTFS-vormingusse.

Videolindilt importimise suvandeid ei ole näha ja video importimise funktsioonis kuvatakse otsevideo. Mida teha probleemi lahendamiseks?

Lülitage DV-kaamera salvestusrežiimilt esitusrežiimile ja taaskäivitage video importimise funktsioon. Nüüd peaksite video importimise funktsioonis saama videolindilt videot importida.

Kui impordin DV-kaamerast otsevideot, seiskub video importimise ajal ja ilmub tõrketeade, mille kohaselt on kaamera arvutist lahti ühendatud. Mida teha probleemi lahendamiseks?

DV-kaamera on võinud minna puhkerežiimile. Mõni DV-kaamera läheb puhkerežiimile, kui kaamera on salvestusrežiimis ja selles on lint sees, kuid ei kaamerast ega kaamerasse ei saadeta videot või heli. Kui impordite videot video importimise funktsiooni abil, eemaldage lint enne funktsiooni käivitamist kaamerast.

Kui impordin videot video importimise funktsiooni abil, jäävad kaadrid ära ja on videofailist puudu. Mida teha kaadrite ärajäämise vältimiseks?

Kaadrite ärajäämise vältimiseks tehke ühte või mitut järgmistest toimingutest.

 • Defragmentige kõvaketas. Lisateavet ketta defragmentimise kohta on artiklis Jõudluse parandamine kõvaketta defragmentimise abil .

 • Sulgege videohõive ajal kõik teised programmid. Programmid, mis vajavad kõvakettale juurdepääsu, võivad video importimise ajal põhjustada ketta aeglustumist, mis omakorda põhjustab ärajäänud kaadreid.

 • Valige DV-kaamerast importimisel video importimise funktsiooni madalam videosäte.

 • Võimalusel täiendage arvutit. Kuna videomontaaž on süsteemi tõsiselt koormav protsess, siis arvuti täiendamine ühe või mitmega järgmistest aitab video importimisel ärajäänud kaadreid vältida: kiirem protsessor, kõvaketas või rohkem mälu.

Miks ei saa videot importida veebikaamerast või analoogvideo allikast?

Video importimise funktsioon ei toeta video importimist veebikaamerast või sellisest analoogvideo allikast nagu VCR. Veebikaamera videot saate arvutisse salvestada veebikaameraga kaasa oleva tarkvara abil.