Võrguprinteri probleemide tõrkeotsing

Järgnevalt on toodud lahendused mõningatele tavapärastele probleemidele võrguprinteritelisamisel või kasutamisel, k. a Bluetooth ja juhtmeta printerid.

Kuva kõik

Soovin lisada printerit, aga seda ei ole printeri lisamise viisardi loendis.

Kui Windows ei tuvasta printerit, mida soovite kasutada, järgige printeri leidmiseks ja käsitsi lisamiseks järgnevaid samme.

 1. Avage nupu Start start abil üksus Printerid Nupu Start pilt, klõpsates käsku Juhtpaneel, siis üksust Riistvara ja heli ning seejärel üksust Printerid.

 2. Klõpsake käsku Lisa printer.

 3. Klõpsake printerilisamisviisardi raadionuppu Lisa kohtvõrku, raadioühendust või Bluetooth'i kasutav printer.

 4. Lehel Võrguprinteri valimine klõpsake nuppu Soovitud printerit ei ole loetletud.

 5. Lehelt Otsi printerit nime või TCP/IP-aadressi järgi valige printeri tüübi või asukoha alusel viis kasutada soovitava printeri leidmiseks ja seejärel klõpsake nuppu Järgmine.

 6. Viige lõpuni viisardi lisasammud ja seejärel klõpsake nuppu Valmis.

Ma ei leia printerit, mida soovin lisada, kaustast Võrk.

Et veenduda, kas võrgus olevaid printereid kuvatakse, kontrollige, et võrk töötaks õigesti. Lisateavet on artiklis Võrgu oleku vaatamine.

Kui võrk töötab õigesti, proovige järgnevaid tõrkeotsingu suvandeid:

 • Kui te ei tea printeri nime või võrguaadressi (asukoht võrgus), siis võtke ühendust inimesega, kes printeri võrku installis, või süsteemiadministraatoriga. Kuna arvuti on ühendatud võrgudomeeniga, ei pruugi teil olla luba mõne printeri kasutamiseks ja neid printereid ei kuvata. Loa saamiseks võtke ühendust süsteemiadministraatoriga.

 • Kui lisate printerit, mis on ühendatud teise võrgus oleva arvutiga ja mida ühiskasutatakse, veenduge, et arvuti, millega printer on ühendatud, oleks sisse lülitatud. Võite ka arvuti omanikuga ühendust võtta, et veenduda, kas arvuti on võrku ühendatud või kas selle printeri nime on muudetud.

Ma ei tea printeri Interneti transpordi- ja rakendusprotokollide komplekti (TCP/IP) aadressi.

Kui printeril on kuvaala, saate liikuda menüü suvandile printeri konfiguratsiooniteabe , k.a TCP/IP-aadressi vaatamiseks või printimiseks. Muud printerid võivad konfiguratsiooniteabe printimiseks omada võimalust mingi kindla nupu klõpsamiseks ja all hoidmiseks või mõne muu vidina kasutamiseks. Kontrollige printeriga kaasas olevat teavet, et näha millised suvandid teie jaoks saadaval on.

Printeri lisamise viisard ei tuvastanud minu Bluetooth või juhtmeta printerit.

Veenduge, et Bluetoothi adapter on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud ning teie Bluetooth printer on samuti sisse lülitatud. Samuti võite eemaldada ühenduse Bluetooth printeriga ja seejärel printeri lisamise viisardi abil seda uuesti tuvastada proovida. Lisateabe saamiseks Bluetoothi kasutavate seadmete probleemide tõrkeotsing.

Kui printeri lisamise viisard printerit ikka ei tuvasta, kontrollige printeriga kaasasolevat teavet, et veenduda, kas see on teie arvutiga töötamiseks õigesti häälestatud, ja seejärel proovige uuesti.

Ma ei saa muuta võrguprinteri atribuute ega hallata prindijärjekorda.

Vajate õigusi printeri atribuutide muutmiseks või dokumentide haldamiseks. Logige sisse administraatorina ja proovige uuesti. Lisateabe saamiseks vaadake Mis on printeri load?

Kui administraatorina sisse logimine ei aita, võivad administraatorite printeri vaikeload olla muudetud. Selle asemel peate hankima loa printeri ja printeri dokumentide haldamiseks kelleltki, kellel see juba on olemas. Lisateabe saamiseks, vaadake Miks ma ei saa muuta printeri atribuute?

Printeri või prindijärjekorra haldamiseks administraatori konto abil

 1. Avage nupu Start start abil üksus Printerid Nupu Start pilt, klõpsates käsku Juhtpaneel, siis üksust Riistvara ja heli ning seejärel üksust Printerid.

 2. Parem-klõpsake printerit, mida soovite hallata, klõpsake käsku Tööta administraatorina ja seejärel suvandit, mida soovite kasutada. Nõutavad on administraatoriõigused Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, siis tippige parool või andke kinnitus.

Näpunäide.

 • Et muuta printeri atribuute või hallata kõiki dokumente prindijärjekorras, ilma et peaksite muudatuste tegemiseks iga kord logima sisse administraatorina, andke iseendale luba neid toiminguid teostada. Pärast seda, kui avate printeri atribuudid administraatorina, klõpsake vahekaarti Turvalisus, klõpsake oma kasutajanime ja seejärel suvandi Luba all märkige ruudud Halda printereid ja Halda dokumente.

Ma ei saa võrguprinteriga printida.

Kui olete varem seda printerit ilma probleemideta kasutanud, proovige järgnevaid võimalusi:

 • veenduge, et võrk töötab ja teie arvuti on õigesti võrguga ühendatud. Lisateabe saamiseks, vaadake järgnevaid spikriteemasid:

 • Prindijärjekorras oleva printeri oleku kontrollimine või printeri juurde minemine vooluvõrgus oleku ja kasutamisvalmiduse kontrollimiseks.

 • Kui printer on ühendatud teise arvutiga ja seda võrgus ühiskasutatakse, veenduge, kas arvuti on sisse lülitatud. Kui see on sisse lülitatud ja probleem jätkub, võtke ühendust arvuti omanikuga, et veenduda, kas arvuti on võrku ühendatud.

 • Kui üritate printida printeriga, mille lisasite, kasutades printeri nime asemel TCP/IP -aadressi, veenduge, kas arvuti on ühendatud Internetiga või võrguga, kuhu printer on installitud. Kui hiljuti on olnud elektrikatkestus, võib printeri TCP/IP-aadress olla muutunud. Uus aadress ei tööta printeri pordiga, mida kasutasite printeri ühendamiseks arvutiga. Proovige printerit uuesti lisada. Lisateabe saamiseks vaadake Printeri lisamine ja eemaldamine.

Kui installisite hiljuti uue Windowsi versiooni, muutsite printeri draiveri tarkvara või üritate esimest korda printeriga printida, on vaja installida printeri draiverid, mis ühilduvad selle Windowsi versiooniga, millega te töötate. Kui üritate kasutada printerit, mis on ühendatud teise arvutiga ja mida võrgus ühiskasutatakse, veenduge, et teise arvutisse on installitud teie Windowsi verisooni draiver. Lisateabe saamiseks vaadake Printeri draiverite otsimine ja installimine.

Et näha, millise Windows versiooniga töötate ning sellega ühilduvate draiverite valimiseks toimige järgmiselt:

 1. Avage Süsteemiteave, klõpsates nuppu StartNupu Start pilt, klõpsates suvandit Kõik programmid, klõpsates suvandit Tarvikud, klõpsates suvandit Süsteemiriistad ja seejärel klõpsates suvandit Süsteemiteave.

 2. Klõpsake nuppu Süsteemi kokkuvõte ning seejärel vaadake üle sektsioonid OS-i nimi ja Süsteemi tüüp, et leida, millist Windows versiooni kasutate.